Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Aktualności

„Śmieciowa” sesja

STEPNICA. Mieszkańców gminy Stepnica, podobnie jak cała Polskę, czeka drastyczna podwyżka opłat za wywóz nieczystości. We wtorek (19 listopada) radni przyjęli pakiet uchwał regulujących gospodarkę odpadami w gminie.

Opublikowane

w dniu

Najważniejsza z nich określa metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Radni zdecydowali, że jak dotychczas, opłata ta liczona będzie od osoby, a jej podstawowa stawka wynosić będzie 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca (dotychczas  11,00 zł). Dla dużych rodzin będzie to spore obciążenie, bo stawka ta będzie mnożona przez liczbę osób i np. dla rodziny 5-osobowej wyniesie 100 zł. Na 10% zniżkę mogą liczyć właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Stawka 20 zł dotyczy oczywiście selektywnej zbiórki odpadów, jeśli właściciel nie będzie wypełniał tego obowiązku, opłata będzie czterokrotnie większa i wyniesie 80,00 zł od osoby. 

Uchwała ta określa ponadto ryczałtową stawkę od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; wyniesie ona 169,30 zł rocznie. Jeśli właściciel takiej nieruchomości nie będzie zbierał odpadów w sposób selektywny, to ta opłata wyniesie 677,20 zł rocznie. Nowe stawki będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 roku.

Kolejne uchwały dotyczące gospodarki odpadami to: zasady odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych; regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie; określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Podczas sesji przyjęto także uchwały „okołobudżetowe”. Regulują one wysokość opłaty od posiadania psów, stawki podatku od środków transportowych, stawki podatku od nieruchomości oraz wysokość opłaty targowej.

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Aktualności

Usługi zastąpią służbę

Goleniów. Z Dorotą Rybarską-Jarosz, która kieruje Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w urzędzie marszałkowskim w Szczecinie, rozmawiamy o tym, dlaczego i jak CUS zastąpi w Goleniowie OPS.

Opublikowane

w dniu

Nasza rozmówczyni tłumaczy powody dla jakich warto przeprowadzić pilotażowy projekt zastąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Usług Społecznych. Dowiadujemy się też od niej o gwałtownych zmianach jakie zachodzą w naszym społeczeństwie, powodujących konieczność zastępowania tradycyjnych więzi rodzinnych i społecznych, instytucjonalnymi, a nawet komercyjnymi usługami. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – „CUS za OPS”

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Z bankowości do PGK

Goleniów. Nowy prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. swoją pracę w Goleniowie rozpoczyna od kryzysu śmieciowego.

Opublikowane

w dniu

W rozmowie z nami przedstawia swoją karierę zawodową i doświadczenie, które wykorzysta w kierowaniu komunalną spółką. Mówi o jej aktualnej kondycji i możliwościach rozwoju – w tym o współpracy z CZG R-XXI, budowie spalarni i bazy przeładunkowej na terenie PGK. Odnosi się też obszernie do kryzysu „śmieciowego” w gminie i tego jak on wpływa na pracę spółki oraz jej najbliższą przyszłość. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – https://goleniowska.com/pgk-w-kazdej-chwili-jestesmy-gotowi-odbierac-smieci/

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Jak było w Tokio? – opowiada Jacek Kostrzeba

Sport. Trener Michała Rozmysa zaraz po powrocie z igrzysk olimpijskich mówi nam nie tylko o sportowym aspekcie imprezy.

Opublikowane

w dniu

Jacek Kostrzeba w rozmowie z nami opowiada o kulisach biegu bez buta swojego podopiecznego i straconej szansie na medal. Jest też wątek pozasportowy, związany z organizacją imprezy i ciekawe porównanie igrzysk w Rio i Tokio. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – „Bez buta do fianłu

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie