Connect with us

Goleniów

Śmieci – ruszyła akcja propagandowa

Goleniów. Na stronie gminy zaczęły się pojawiać anonimowe teksty na temat kryzysu śmieciowego.

Opublikowane

w dniu

Jest nawet rozmowa z 25 sierpnia z wiceburmistrzem Zajko, przeprowadzona przez redagowane osobiście przez Roberta Krupowicza „Fakty Goleniów” – co ciekawe nie ma jej na prywatnej (ale finansowanej przez wszystkich gminnych podatników) stronie FB burmistrza „Robert Krupowicz Twój Burmistrz Goleniowa”. Po co fani mają się dowiedzieć o tak przykrej sprawie? Generalnie zarówno wspomniane teksty jak i pytania zadawane przez prowadzącego wywiad sugerują, ze za wszystko odpowiedzialni są niewymienieni z nazwiska radni – burmistrz Krupowicz wszystko zrobił tak jak trzeba. A przecież to on zaproponował podniesienie stawki za śmieci do 31 zł od osoby, której to uchwały nie poparł nikt z radnych – także cały jego klub radnych jej nie poparł.
No i zasadne jest pytanie dlaczego dopiero teraz o śmieciach piszą anonimy na gminnej stronie, a wcześniej była kompletna cisza? Dlaczego nikt nie spytał radnych o opinię i jej nie zaprezentował? I dlaczego burmistrz milczy o śmieciach na swojej lansiarskiej stronie na FB?

red.

powiązane – „Sprawa nadzwyczajna, a Krupowicz milczy”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie