Connect with us

Goleniów

Śmieci – pół tony na mieszkańca

Goleniów. Z przedstawionego wczoraj przez burmistrza sprawozdania z funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie za rok 2020 wynika, że statystyczny mieszkaniec gminy wyprodukował w tamtym roku prawie pół tony śmieci.

Opublikowane

w dniu

A dokładnie 490 kg, co dla całej gminy daje 16 817,01 ton zebranych przez PGK w całym roku 2020. Według tego sprawozdania cały system gminnej gospodarki odpadami jest od 6 lat deficytowy – różnicę pomiędzy opłatami pobieranymi od mieszkańców, a kosztami systemu dopłaca budżet gminy. I tak w kolejnych latach deficyt narastał:
2016 r – ok. 560 tys zł
2017 r – ok. 1,47 mln zł
2018 r – ok. 2,22 mln zł
2019 r – ok. 3,27 mln zł
by w roku 2020 r osiągnąć zsumowaną wielkość ok. 8,9 mln zł, co oznacza, że ten rok był rekordowy po względem przyrostu deficytu – ponad 5,5 mln zł. Tylko w latach 2013-15 było inaczej – wtedy w sumie nadwyżka opłat nad kosztami wyniosła ok. 2,2 mln zł.

Od roku 2014 rośnie ilość odbieranych odpadów w gminie – począwszy od 2014 r – ok. 14,46 tys. ton w kolejnych latach było to: ok. 14,95 tys. t., 16,18 tys. t., 16,55 tys. t., 16,97 tys. t., by w roku 2019 osiągnąć kulminację – 17,63 tys. t. W roku ubiegłym było to nieco mniej – 16,82 tys t.

Na koniec roku 2020 łożono 9568 deklaracji (miasto – 4526, gmina – 5042) obejmujących 34 383 osoby (miasto – 21 360, gmina – 13 023), co oznacza prawie całą populację gminy. Jednak z wypowiedzi wiceburmistrza Banacha na sesji wynika, ze ok. 5 tys osób mieszkających w gminie nie jest w deklaracjach uwzględnionych – jego zdaniem to cudzoziemcy pracujący i mieszkający w gminie, ale nie zgłoszeni w deklaracjach.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) wyniósł w roku 2020 36,72%, a największy był w roku 2019 – ok. 40%.

red.

powiązane – „Pat śmieciowy trwa”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie