Connect with us

Goleniów

Śmieci – pół tony na mieszkańca

Goleniów. Z przedstawionego wczoraj przez burmistrza sprawozdania z funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie za rok 2020 wynika, że statystyczny mieszkaniec gminy wyprodukował w tamtym roku prawie pół tony śmieci.

Opublikowane

w dniu

A dokładnie 490 kg, co dla całej gminy daje 16 817,01 ton zebranych przez PGK w całym roku 2020. Według tego sprawozdania cały system gminnej gospodarki odpadami jest od 6 lat deficytowy – różnicę pomiędzy opłatami pobieranymi od mieszkańców, a kosztami systemu dopłaca budżet gminy. I tak w kolejnych latach deficyt narastał:
2016 r – ok. 560 tys zł
2017 r – ok. 1,47 mln zł
2018 r – ok. 2,22 mln zł
2019 r – ok. 3,27 mln zł
by w roku 2020 r osiągnąć zsumowaną wielkość ok. 8,9 mln zł, co oznacza, że ten rok był rekordowy po względem przyrostu deficytu – ponad 5,5 mln zł. Tylko w latach 2013-15 było inaczej – wtedy w sumie nadwyżka opłat nad kosztami wyniosła ok. 2,2 mln zł.

Od roku 2014 rośnie ilość odbieranych odpadów w gminie – począwszy od 2014 r – ok. 14,46 tys. ton w kolejnych latach było to: ok. 14,95 tys. t., 16,18 tys. t., 16,55 tys. t., 16,97 tys. t., by w roku 2019 osiągnąć kulminację – 17,63 tys. t. W roku ubiegłym było to nieco mniej – 16,82 tys t.

Na koniec roku 2020 łożono 9568 deklaracji (miasto – 4526, gmina – 5042) obejmujących 34 383 osoby (miasto – 21 360, gmina – 13 023), co oznacza prawie całą populację gminy. Jednak z wypowiedzi wiceburmistrza Banacha na sesji wynika, ze ok. 5 tys osób mieszkających w gminie nie jest w deklaracjach uwzględnionych – jego zdaniem to cudzoziemcy pracujący i mieszkający w gminie, ale nie zgłoszeni w deklaracjach.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) wyniósł w roku 2020 36,72%, a największy był w roku 2019 – ok. 40%.

red.

powiązane – „Pat śmieciowy trwa”

Goleniów

Nocą z Krzyżem do Maszewa

Goleniów. Będzie kolejna Nocna Droga Krzyżowa po starym nasypie kolejowym z Goleniowa do Maszewa.

Opublikowane

w dniu

Początek w najbliższy piątek 24 marca o godzinie 21.00. Wymarsz spod kościoła świętego Jerzego. Cała droga ma około 20 km. I odbywa się w ciszy.
Powrót z Maszewa do Goleniowa we własnym zakresie.

red.

powiązane – „ODNAJDUJEMY RODZINY OFIAR I ZWRACAMY IM TE RZECZY…”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Spontaniczne przekazanie

Goleniów. Zakończyła się dzisiaj kolejna rozprawa w procesie karnym, w którym oskarżonym jest burmistrz Robert Krupowicz.

Opublikowane

w dniu

Jest on oskarżony o naruszenie tajemnicy skarbowej, przez publiczne ujawnienie na jednej z ubiegłorocznych sesji rady miejskiej w Goleniowie, danych personalnych i wysokości zadłużenia z tytułu opłaty za odpady komunalne kilkorga radnych.

Sąd przesłuchał dzisiaj dwoje świadków – byłego skarbnika gminy i pracownicę UMiG. Według ich zeznań, to nie oni przekazali burmistrzowi infomację o wysokości zadłużenia radnych. Prokurator odczytał pismo sekretarza gminy, który wskazał, że osobą informująca o tym była pracownica wydziału finansowego Margareta Niczaj. Zeznając dzisiaj na tę okoliczność burmistrz Krupowicz potwierdził, że od niej właśnie powziął w/w wiedzę, a stało się to w sekretariacie, gdzie ona przekazała mu ją „spontanicznie” – nie pytana przez burmistrza, sama z siebie.

Na wniosek obrońcy burmistrza, sąd postanowił przesłuchać jeszcze na kolejnej rozprawie 26 kwietnia dwie pracownice sekretariatu UMiG.

red.

powiązane – „Kim jest tajemniczy urzędnik?”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Kto po Krupowiczu?

Goleniów. Tomasz Banach nie podjął decyzji co do ewentualnego startu w wyborach na burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Jak nam dzisiaj powiedział, jest na to jeszcze za wcześnie, bo przez rok wiele się może zdarzyć. Decyzję burmistrza Krupowicza o niestartowaniu w najbliższych wyborach znał znacznie wcześniej, więc nie był zaskoczony jej niedawnym upublicznieniem.

Tomasz Banach (na zdj. za Krupowiczem) jest bezpartyjny, dlatego jego ewentualny start w wyborach musiałby się wiązać z budowa własnego zaplecza politycznego i organizacyjnego, lub uzyskania poparcia jakiejś partii – np. PO, która ma duże ambicje wpływać na goleniowską politykę. Jej zachodniopomorski lider to wszak wywodzący się z goleniowskiego samorządu marszałek Geblewicz, któremu na pewno zależy by goleniowską gminą rządził człowiek jeśli nie Platformy, to co najmniej z nią „poukładany” – podobnie zresztą jak goleniowskiej senator z PO Magdalenie Kochan. W tej sytuacji teoretycznie naturalną kandydatką do reprezentowania PO w najbliższych wyborach samorządowych w Goleniowie jest dzisiejsza wiceburmistrz Anita Jurewicz, która jest członkiem Platformy.

red.

powiązane – „Burmistrz potwierdza”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie