Connect with us

Goleniów

Śmieci nieodebrane – dzień pierwszy

Goleniów. Mimo, ze na razie skutków nieodbierania śmieci przez PGK ma ulicach nie widać, sytuacja staje się nerwowa.

Opublikowane

w dniu

PGK na swoje stronie i profilu fb zamieściło komunikat co teraz ze śmieciami. PR Szczecin opublikowało wypowiedź radnego Krzysztofa Sypienia, a gmina oświadczenie wiceburmistrza Banacha.

Radny Sypień: „…burmistrz w budżecie na 2021 rok nie zabezpieczył pieniędzy na wypadek kryzysu śmieciowego, przyjął pasywną postawę, a teraz próbuje zrzucić winę na radnych (…) gmina Goleniów reklamuje się, że jest w czołówce gmin mających najlepszy status finansowy w Polsce, natomiast ta retoryka zderza się z tak przykrym i odczuwalnym przez nas wszystkich problemem. Ja tego nie potrafię zrozumieć, bo gmina Goleniów ma blisko ćwierć miliardowy budżet w skali roku i nie powinno być problemem poradzenie sobie z finansowaniem w odpowiedni sposób tego systemu śmieciowego…”

Wiceburmistrz Tomasz Banach:”…Goleniów stanął przed wizją śmieciowego potopu. Brzmi to katastroficznie, ale takie są fakty (…) Rozwiązań tej sytuacji jest wiele, ale wszystkie są w rękach radnych. Dotyczy to:

 • zmian w regulaminie,
 • zmian w sposobie naliczania stawki,
 • ustalenia wysokości opłaty,
 • przesunięć w budżecie,
  Bez zgody, czyli uchwały rady miejskiej nie można podjąć żadnych działań. Wszystkie możliwości i narzędzia do uregulowania tego problemu leżą w rękach rady miejskiej. Apeluję i proszę o pilne podjęcie działań. Jestem gotów do współpracy…”

red.

powiązane – „Komitet referendalny zaprasza”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie