Connect with us

Goleniów

Skandal

Goleniów. Skandalem nazwał ksiądz Rafał Sorkowicz SChr to, że w Goleniowie nie ma od lat oficjalnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Opublikowane

w dniu

Nie organizuje ich ani powiat goleniowski, ani gmina Goleniów. Powiedział to wczoraj, podczas kazania wygłoszonego w czasie uroczystej Mszy Świętej odprawionej w intencji Żołnierzy Wyklętych w kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny. Była ona częścią obchodów tego dnia zorganizowanych przez tę parafię. Po Eucharystii zebrani wysłuchali wykładu „Pojałtański obraz Polski – formowanie się władzy komunistycznej i aparatu terroru w latach 1944/1956. Stalinizm po polsku”, wygłoszonego przez dr Pawła Więckowskiego z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Potem udali się ze zniczami i biało-czerwonymi flagami na Plac rtm. Witolda Pileckiego, skandując: „Cześć i chwała! Bohaterom!”. Na czele szedł poczet sztandarowy z parafialnym sztandarem. Przy pomniku harcerze z goleniowskiego Hufca wystawili wartę. Odśpiewano hymn narodowy, oddając hołd niezłomnym bohaterom, złożono kwiaty i zapłonął także ogień pamięci, przyniesiony z kościoła. Wśród zebranych był szef goleniowskich struktur PiS, radny powiatowy Arkadiusz Guziak.

Tego dnia parafianie upamiętniali również ks. majora Rudolfa Marszałka SChr pseud. „Opoka” – chrystusowca, kapłana niezłomnego, żołnierza podziemia, kapelana polskich żołnierzy, zamordowanego w 1948 r. w więzieniu na Mokotowie.

Mianem Żołnierzy Wyklętych i Żołnierzy Niezłomnych określani są członkowie podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiający opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 1944-1963. Do podziemia antykomunistycznego przeszli głównie żołnierze AK oraz osoby, które nie chciały zgodzić na sowiecką dominację w kraju. W walkach zginęło ponad 8 i pół tysiąca żołnierzy podziemia, 5 tysięcy skazano na karę śmierci. Ponad 20 tysięcy poniosło śmierć w obozach i więzieniach. Według szacunków historyków walkę z komunistami mogło podjąć nawet 200 tysięcy osób.

foto – parafia Św. Katarzyny

red.

powiązane – „Cześć i Chwała Bohaterom!”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie