Connect with us

Przybiernów

Sesja za tydzień

Przybiernów. Sesja rady gminy
w Przybiernowie odbędzie się 23 czerwca br. o godz. 9
00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Przybiernowie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W porządku obrad m.in.:

 • Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy za rok 2019.
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie za 2019 r.
 • Sprawozdanie z realizacji zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 r.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej.
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi
  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  w 2019 roku.
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
  zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV
  Morzyczyn – Recław,
 • zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz
  wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
 • udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację
  zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej staży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”,
  -udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na
  realizację zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej staży pożarnej
  włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”,
 • zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2020 rok,
 • zmiany uchwały Nr IX/79/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2020-2033.

red.

powiązane – „Wibratory sejsmiczne w gminach”

Przybiernów

Zjazd do Przybiernowa na koniec miesiąca

Przybiernów. Do końca miesiąca mają potrwać prace przy węźle Przybiernów.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Prawie od dwóch tygodni do Przybiernowa można z obu stron S3 dojechać tylko przez tymczasowy zjazd w Brzozowie. To powoduje komunikacyjne odcięcie miejscowości – w tym kłopoty gospodarcze. Np. położona niedaleko węzła Przybiernów popularna karczma „Gospoda” musiała z tego powodu zawiesić działalność, co wiąże się z konkretnymi stratami finansowymi. Ponowne uruchomienie działaności nastąpi gdy tylko dojazd do karczmy przez węzeł Przybiernów stanie się możliwy.

Jak się dowiedzieliśmy w GDDKiA, pod koniec tego miesiąca planowane jest uruchomienie zjazdu z S3 do Przybiernowa przez nowy węzeł Przybiernów. Uwarunkowane to jest zakończeniem prac przy budowie ronda w Przybiernowie, rozprowadzającego ruch po zjeździe z S3. Kiedy to się stanie na odcinku węzła Przybiernów ruch zostanie poprowadzony dwiema jezdniami nowej S3 – na każdej jednym pasem. To pozwoli na zjazd i wyjazd z węzła w obu kierunkach. Poza węzłem Przybiernów ruch będzie się dobywał w obu kierunkach jedna jezdnią. Wtedy też zostanie zlikwidowany tymczasowy zjazd do Przybiernowa w Brzozowie.

red.

powiązane – „S3 zamyka gastronomię”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

S3 zamyka gastronomię

Goleniów, Przybiernów. Nowa S3 zlikwidowała część gastronomi przy trasie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Pomiędzy Szczecinem, a Brzozowem jeszcze niedawno było przy tej trasie kilka przydrożnych obiektów gastronomicznych. Jej nowy przebieg i kategoria drogi ekspresowej do większości z nich zamknęła lub mocno utrudniła dojazd. Praktycznie pozostały tylko dwie restauracje – „Gospoda” pod Przebiernowem i „Brodway” w Kliniskach. Do obu trzeba teraz zjeżdżać z S3 przez węzły Przybiernów i Kliniska, ronda i drogi wspomagające. To znacznie wydłużyło dojazd do tych obiektów, który wcześniej odbywał się wprost z jezdni. To z pewnością utrudni im pozyskiwanie klientów przejeżdnych z Polski, bo lokalni, znający te lokale trafią tam bez problemów. W gorszej sytuacji jest „Brodway”, który dodatkowo został odcięty od S3 nieprzezroczystymi ekranami i stał się z drogi niewidoczny. „Gospoda” jest widoczna, bo leż na wzniesieniu w stosunku do nowego przebiegu S3 i zadbała o to, żeby odgradzający ją od trasy ekran był przezroczysty. To daje jej duże szanse zarówno na utrzymanie stałych klientów jak i przejezdnych oraz sezonowych. Teraz wstrzymała działalność tylko na czas budowy ronda przy węźle Przybiernów, bo dojazd do Przybiernowa jest możliwy jedynie przez Brzozowo. Po jej zakończeniu (najpóźniej za 2 tygodnie)zaprasza wszystkich klientów ponownie. „Brodway” i „Gospoda” to jedyne teraz na tym odcinku S3 obiekty z polska, smaczną, tradycyjną kuchnią. Pozostałe do dwa sieciowe fast foody na wysokości Goleniowa – innych już nie ma. Dopiero za 2/3 lata powstaną nowe obiekty gastronomiczne przy MOP Przybiernów – też pewnie sieciowe fast foody.

Kilkanaście dni temu zamknięta została z powodu nowego przebiegu S3 karczma w Brzozowie, wcześniej karczma „U Anny” w Kliniskach oraz mała, przydrożna gastronomia w okolicach Klinisk, Rurki, Babigoszczy oraz Przybiernowa.

red.

powiązane – „Do Przybiernowa tylko przez… Brzozowo”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Do Przybiernowa tylko przez… Brzozowo

Przybiernów. Od 8 listopada planowana jest zmiana organizacji ruchu na drodze S3 na odcinku Brzozowo – Miękowo.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak nas poinformował Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA nastąpi przełożenie ruchu na nowo wybudowany odcinek drogi. Ruch prowadzony będzie dwukierunkowo po jednej jezdni.

Za m. Brzozowo – przy przejściu dla zwierząt nastąpi wjazd na nowy odcinek. Tu będzie też zlokalizowane tymczasowe skrzyżowanie do Przybiernowa, zarówno dla jadących od strony Szczecina, jak i Świnoujścia. Dalej kierowcy pojadą nową jezdnią S3. W obszarze węzła Przybiernów ruch jednym pasem po obu jezdniach. Nie będzie możliwości zjazdu do Przybiernowa poprzez węzeł. Węzeł Przybiernów do kolejnego etapu jest nieprzejezdny. Związane jest to z dokończeniem budowy ronda na węźle.

Dalej ruch do Babigoszczy pójdzie po nowej jezdni, kierowcy ominą Babigoszcz, nie będzie trzeba jechać przez miejscowość. Dla komunikacji lokalnej będzie tymczasowe skrzyżowanie do m. Babigoszcz w rejonie stacji paliw. Zjazd na dotychczasową DK3 za wiaduktem węzła Babigoszcz. Dalej ruch do Miękowa, tak jak dotychczas.

Na nowej jezdni S3 będzie ograniczenie prędkości do 70 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinku dwukierunkowym. W obszarze skrzyżowań 50 km/h i 40 km/h.

red.

powiązane – „Przez 3 tygodnie utrudnienia w dojeździe”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie