Connect with us

Przybiernów

Sesja za tydzień

Przybiernów. Sesja rady gminy
w Przybiernowie odbędzie się 23 czerwca br. o godz. 9
00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

W porządku obrad m.in.:

 • Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy za rok 2019.
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przybiernowie za 2019 r.
 • Sprawozdanie z realizacji zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 r.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej.
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Przybiernów z organizacjami pozarządowymi
  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  w 2019 roku.
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
  zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV
  Morzyczyn – Recław,
 • zmiany uchwały dotyczącej poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz
  wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
 • udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybiernowie z przeznaczeniem na realizację
  zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej staży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”,
  -udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnogłowach z przeznaczeniem na
  realizację zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej staży pożarnej
  włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”,
 • zmiany budżetu i w budżecie gminy Przybiernów na 2020 rok,
 • zmiany uchwały Nr IX/79/19 Rady Gminy w Przybiernowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przybiernów na lata 2020-2033.

red.

powiązane – „Wibratory sejsmiczne w gminach”

Przybiernów

Wójt nagrodziła

Przybiernów. W Dniu Edukacji Narodowej wójt gminy wręczyła nauczycielom nagrody za zaangażowanie i osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Opublikowane

w dniu

Nagrody wójta gminy Przybiernów otrzymały:

Monika Klińska – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybiernowie
Jolanta Grześkowiak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach
Magdalena Fiłkowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach
Jolanta Kaczor – Flis – nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybiernowie
Joanna Kolczyńska – nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybiernowie
Kamila Woźniak – nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przybiernowie

red.

powiązane – „Gdzie polecimy z Goleniowa w roku 2028?”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

150 tys zł dla Przybiernowa

Przybiernów. W konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina”, gmina Przybiernów otrzyma kwotę 150.210 zł.

Opublikowane

w dniu

Środki uzyskane w ramach programu można przeznaczyć na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie JST w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Symboliczny czek wójt gminy otrzymała w dniu 8.10.2021 w Stargardzie z rąk Ministra Janusza Cieszyńskiego – Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Leszka Dobrzyńskiego – Posła na Sejm RP oraz Zbigniewa Boguckiego – Wojewody Zachodniopom.

red.

powiazane – „Obwodnica w roku 2027”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Laureaci AGROLIGI 2021

Przybiernów. Laureatami AGROLIGI 2021 w kategorii ROLNIK, zostali Julia i Mirosław Szychulscy z Derkacza.

Opublikowane

w dniu

Prowadzą od roku 2009 gospodarstwo rolne o pow. 290 ha – chów i hodowla bydła mięsnego rasy Angus Czarny – posiadają 103 matki hodowlane. Bazuja na paszach z własnego gospodarstwa.

red.

powiązane – „Szpitale połączone od 1 stycznia 2022 r”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie