Connect with us

Stepnica

Sesja w Stepnicy

X Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy odbędzie się w dniu 7 lutego 2020 r. o godzinie 1400.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Miejsce obrad Sala Konferencyjna w  Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy.

PORZĄDEK OBRAD Sesja Nr X Rady Miejskiej w Stepnicy
Data: 2020-02-07, godzina 14:00

Miejsce obrad: Sala Konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy

Porządek

 1. Otwarcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr IX/19 z obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 grudnia 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stepnicy.
 6. Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie wniosku z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/268/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentowi wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/93/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Stepnica w spółce Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie na rzecz spółki w celu ich umorzenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 r. na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo- Czarnocin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Goleniowskiego na remont drogi powiatowej w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku.
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Stepnica.
 16. Informacja o działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie miedzysesyjnym.
 17. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia.
 19. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

Przeczytaj też:
Pomoc za 160 tys zł
Rowerowa pętla wokół Zalewu Szczecińskiego

Stepnica

Kolejne koło gospodyń

Stepnica. Po Miłowie, również w Stepnicy powstało Koło Gospodyń Wiejskich.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podje gmina koło „Przystań” już się ukonstytuowało. Jego przewodniczącą została Sara Synówka, zastępcą Ewa Szatan, a księgowość poprowadzi Janina Siepka-Langner. Koło obecnie liczy 12 członków, ale są już kolejne zgłoszenia. Panie z „Przystani” złożyły dzisiaj wniosek o dotację dla swojego koła.

red.

powiązane – „Koło Miłowianek”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

10 litrów krwi

Stepnica. W dniu 26 września 2020 r. podczas akcji krwiodawstwa organizowanej w Stepnicy przez Ochotniczą Straż Pożarną krew oddały 24 osoby.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Łącznie zebrano 10 l życiodajnego płynu. Jest to już kolejna tego typu akcja, w której strażacy i mieszkańcy gminy niosą pomoc potrzebującym.

red.

powiązane – „Brysna i Śmięcka”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Rejs pilotażowy

Stepnica. Do portu w Stepnicy przypłynął statek promujący.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

To jeden z elementów realizowanego przez Instytut Morski, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni projektu INCONE60. To jest rejs pilotażowy statku w dniach 22.09-24.09.2020 r. na trasie Vordingborg–Stepnica–Kołobrzeg. Promocja tego rejsu poprzez organizację spotkań branżowych, publikacje wsparte badaniami naukowymi oraz film promocyjny, ma na celu rozwój sieci kontaktów, które mogą zaowocować powstaniem nowych połączeń żeglugowych pomiędzy portami lokalnymi i regionalnymi

red.

powiązane – „Brysna i Śmięcka”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie