Connect with us

Nowogard

Sesja po sesji – za śmieci bez zmian

Wczoraj odbyły się dwie sesje rady miejskiej w Nowogardzie – jedna po drugiej. Pierwsza była dokończeniem obrad sprzed tygodnia. Zaraz po niej odbyła się kolejna.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Dwie rady miejskie największych gminy w naszym powiecie w tym samym dniu zajmowały się sprawami gospodarki odpadami komunalnymi. W obu decyzje pozwalające na zmianę m.in. cen nie zapadły – na razie wszystko pozostaje tam po staremu.

Radni w Nowogardzie głosowali m.in. sprawę zmiany  stawek za odpady komunalne. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawili burmistrz i radni Lewicy. Pomimo tego pozostały one bez zmian większością głosów radnych PiS i Nowej. Przewodniczący rady M. Nieradka mówił o przeprowadzeniu kontroli finansowej systemu gospodarki odpadami w gminie. Dyskusje zamknął radny Nowej Michał Krata składając wniosek o przeniesienie sprawy stawek za odpady do prac w komisji finansowo – gospodarczej. Wniosek radnego poddano pod głosowanie. Za było 11, przeciw 7 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. 

Radni przyjęli uchwały w sprawach:

  • inkasa, czyli zbierania podatków między innymi przez sołtysów w sołectwach,
  • programu o osobistych asystentach osoby niepełnosprawnej. Pozyskane przez OPS środki zewnętrzne w wysokości ponad 170 tys. zł pozwolą realizować przez OPS niezbędną dla osób niepełnosprawnych pomoc. Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej będzie indywidualnie świadczył pomoc osobom niepełnosprawnym wymagającym wsparcia,
  • aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nowogard na lata 2020 – 2022. Gmina dzięki temu będzie mogła pozyskać środki zewnętrzne na budowę kanalizacji na terenach wiejskich, w tym w Słajsinie,
  • wykupu od osób fizycznych sieci wodociągowej przy ul. 15 Lutego w Nowogardzie,
  • refundacji rodzicom kosztów dowożenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół specjalnych (dowozy indywidualne),
  • zmiany stawek opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych,
  • zmiany stawek za zajęcie pasa drogowego dla firm telekomunikacyjnych,
  • programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Przeczytaj też:
Zabiorą szpitalowi
Przerwana sesja
Pat śmieciowy
Dwie kobiety zdominowały sesję
Śmieci co nas czeka?
Śmieci storpedowane

Nowogard

Siła ssąca gleby

Nowogard. W Nadleśnictwie Nowogard ) w szkółce leśne jest zainstalowany tensomentr.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Woda z roku na rok staje się towarem coraz bardziej deficytowym – mówi Tadeusz Olborski z Nadleśnictwa Nowogard. Bezśnieżne zimy, suche lata z niewielką ilością opadów nie poprawiają sytuacji. Suma opadów w naszej szkółce od 13 maja do 31 lipca wyniosła 87 mm. Tu z pomocą, prócz oczywiście zamontowanej na szkółce deszczowni czy stacji pogodowej, przychodzi nam tensjometr – dodaje leśnik szkółkarz.

Tensjometr jest to proste urządzenie składające się z rurki wypełnionej wodą, zakończonej z jednej strony ceramiczną końcówką wbijaną w ziemię, a z drugiej manometrem, lub elektronicznym wyświetlaczem pokazującym aktualną siłę ssącą gleby. Pozwala to określić kiedy deszczowanie jest konieczne i jak długo powinno trwać, aby sadzonki mogły z niej skorzystać. Wiedza ta pomaga w pełni racjonalnie gospodarować skromnym zapasem życiodajnej wody, w oczekiwaniu na obfitsze opady i prawdziwe śnieżne zimy.

red.

powiązane – „Drzewo w niebezpiecznej siatce”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Nowogard dezynfekowany

Nowogard. Nowogardzkie ulice i chodniki są dezynfekowane.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Od pewnego czasu odbywa się dezynfekcja chodników i ulic na terenie miasta w związku z zagrożeniem koronawirusem. Specjalnie do tego celu została przystosowana maszyna, która na co dzień zamiata ulice. Dezynfekcja jest prowadzona cyklicznie w poszczególne dni tygodnia.

red.

powiązane – „3 tysiące za „Kamenę””

Kontynuuj czytanie

Kultura

Inauguracja w NDK

Nowogard. Na 10 września br Nowogardzki Dom Kultury zapowiada inaugurację roku kulturalno-oświatowego.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Podczas spotkania przybliżone zostaną sylwetki instruktorów oraz działalność pracowni i zespołów. Start godz. 17:00, sala widowiskowa NDK.

red.

powiązane – „Lato przeniesione na… jesień”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie