Connect with us

Nowogard

Separacja kanalizacji

Nowogard. Koszt skanalizowania miasta z rozdziałem na sieć deszczową i sanitarną gmina ocenia na ponad 60 mln zł.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, sieć kanalizacyjna Nowogardu w większości pochodziła sprzed II wojny światowej i była to przede wszystkim kanalizacja burzowa, która w żaden sposób nie była przystosowana do pełnienia obecnej roli sieci deszczowo-kanalizacyjnej. Zbudowana z cegieł o małym przekroju sprawiała, że przy dużych i nagłych opadach deszczu, nie była ona w stanie odbierać gromadzącej się wody.

Rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej to konieczność w dzisiejszych czasach. Nie da się wszystkiego zrobić od razu. Koszt skanalizowania miasta z rozdziałem na sieć deszczową i sanitarną zdaniem ekspertów to ponad 60 mln zł. Obecnie rozdział kanalizacji na terenach przy jeziorze znacząco uległ poprawie za sprawą zrealizowanych, będących w trakcie i na etapie przygotowania inwestycji kanalizacyjnych miasta. W sumie w latach 2011 – 2020 zrealizowano 7 etapów inwestycji pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej”:

  1. 2011 – (I) wykonano kanał sanitarny w ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, kanał deszczowy na placu Szarych Szeregów oraz zamontowano separator przy restauracji Neptun za kwotę 436.650 zł.
  2. 2012 – (II) wykonano odcinek kanalizacji deszczowej wzdłuż murów obronnych, przebudowano istniejący kanał deszczowy zamieniając go na kanał o większej średnicy z o 200 na o 400, wykonano nowy kanał deszczowy na placu Szarych Szeregów oraz zamontowano 5 separatorów na terenach zielonych nad jeziorem za łączną kwotę 480.000 zł.
  3. 2013 – (III) wybudowano odcinek kanału deszczowego w ul. Zielonej przy restauracji Przystań oraz separator na zieleńcu przy jeziorze za kwotę 119.407 zł.
  4. 2014 – (IV) wykonano odcinek kanalizacji deszczowej wraz z separatorem w ul. Zielonej (dojazd do posesji 6-6b) oraz w parkingu tej ulicy za kwotę 210.330 zł.
  5. 2015 – (V) wybudowano kanalizację deszczową w ul. Kazimierza Wielkiego wraz z separatorem zlokalizowanym przy linii brzegowej jeziora za łączną kwotę 239.333 zł.
  6. 2016 – (VI) wybudowano kanalizację deszczową w ul. Ludwika Waryńskiego wraz z podczyszczalnią wód opadowych (separatorem) za kwotę 238.620 zł.
  7. 2017 – (VII) wybudowano kanalizację deszczową w ul. Zielonej oraz zamontowano 2 separatory za łączną kwotę 664.802 zł.

Gmina złożył wniosek do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie rozdziału sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na ulicy Kilińskiego. Całkowita kwota dofinansowania planowanej inwestycji w formie pożyczki to 1 119 862,34 zł. Z czego 30% kwoty dofinansowania jest umarzalne, a jest to blisko 336 tysięcy zł. Oprocentowanie pożyczki to 0,05 %. Zgoda na przyznanie środków już jest – teraz potrzeba zgody radnych.

Po wykonaniu tej inwestycji pozostanie jeszcze ostatni etap składający się z dwóch studni przy „Okrąglaku” i jednej przy restauracji „Przystań”.

Dotychczas Gmina przeprowadziła prace na obszarze od kąpieliska miejskiego do parkingu przy restauracji Przystań oraz w ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Waryńskiego i w ul. Zielonej. Pozostał jeszcze do uporządkowania problem z kanalizacją na terenie z budynkami, należącymi dawniej do krochmalni oraz ul. Jana Kilińskiego.

Budowa instalacji kanalizacyjnej w dużym znaczeniu wpływają na poprawę warunków środowiskowych w jeziorze nowogardzkim oraz na terenach przyległych. Ścieki nie trafiają już bezpośrednio do jeziora a do poszczególnych separatorów. Separatory są czyszczone raz do roku. Praktycznie wszystkie dzikie, nielegalne przyłącza, które wpadały bezpośrednio do jeziora zostały już usunięte przez PUWiS. Jezioro nowogardzkie jest to stały, nieprzepływowy zbiornik wodny. Co za tym idzie naturalne środowisko rozrodcze glonów i roślinności. Inwestycje kanalizacyjne z pewnością poprawiły ekosystem jeziora, które z roku na rok staje się czyściejsze, a woda w nim uzyskuje bardzo dobre wyniki podczas prowadzonych systematycznych badań biologiczno chemicznych.

red.

powiązane – „350 tys zł deficytu i podwyżki”

Nowogard

Rzecznik burmistrza wyjaśnia

Nowogard. W odniesieniu do artykułu z dnia 16 października 2020 r. „Sesja nadzwyczajna bez quorum” proszę o zamieszczenie wyjaśnienia.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

„Jak sugeruje przewodniczący RM, pan Marcin Nieradka, co czytamy w artykule, burmistrz Robert Czapla mógł „już dawno postawić tę sprawę na sesję, bez potrzeby zwoływania jej w trybie nadzwyczajnym – a ostatnia była pod koniec września”. Nie jest to prawdą, gdyż ostatnia sesja w trybie zwyczajnym była zwołana na 24 września, zawiadomienie o sesji wrześniowej pojawiło się w Biurze Rady dnia 17.09 br. Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pozyskanie środków na rozdział sieci ogólnospławnej w ulicy J. Kilińskiego został wysłany przez kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu w dniu kolejnym, tj. 18. 09. 2020 r. Odpowiedz z WFOŚiGW z prośbą o uzupełnienie dokumentów brakującymi uchwałami wpłynęła do Urzędu 22.09. 2020 r. tuż przed godziną 15! To zostawiałoby 1 dzień na sporządzenie uchwał, konsultacje ich pod względem merytorycznym, prawnym i finansowym, a jest to praca 3 wydziałów. Aby uchwały dobrze przygotować, potrzeba więcej czasu niż 1 dzień. Dnia 5.10. 2020 r. stosowne uchwały były przygotowane i złożone w Biurze Rady 8.10.2020 r. wraz z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Przewodniczący ustalił termin sesji na 15 października br. Widzimy zatem, że burmistrz nie miał możliwości „postawić tej sprawy” na sesji wrześniowej, technicznie było to niemożliwe.

Prośbę o zamieszczenie sprostowania argumentuję tym, iż stanowisko przewodniczącego przedstawione w artykule narusza dobry wizerunek burmistrza Nowogardu i Urzędu Miejskiego, a odbiorcy mają prawo poznać fakty.”

Ewa Brzykcy
Rzecznik Prasowy burmistrza gminy Nowogard

red.

powiązane – „Sesja nadzwyczajna bez quorum”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Będzie ściana na urny

Nowogard. Wczoraj burmistrz ogłosił przetarg na budowę ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie I etap.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Od kilku lat takie miejsce jest na cmentarzu komunalnym w Goleniowie. Teraz kolejne ma stanąć na nowogardzkim cmentarzu. Jak podaje gmina, zdaniem Sebastiana Furmańczyka z firmy administrującej cmentarzem, mieszkańcy dopytują się o wolne miejsca w ścianie urnowej, która do tej pory służyła jako miejsce pochówku – zostały tam tylko 3 miejsca. Jest projekt, przygotowane pozwolenia na budowę i zabezpieczone środki na zbudowanie ściany urnowej. Projekt pozwala podzielić inwestycję na kilka etapów. W pierwszym etapie powstanie ściana, mogąca pomieścić 4-6 urn w 126 niszach.

red.

powiązane – „Sesja w… „Sarnim Lesie”?”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Sesja w… „Sarnim Lesie”?

Nowogard. Zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji rady miejskiej chce burmistrz.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, tym razem sesja nie odbędzie się w żadnej z placówek oświatowych. Specjalnie na ten cel została przygotowana sala w „Sarnim Lesie”, aby sesja mogła się odbyć z dala od uczniów szkół i osób postronnych, z przestrzeganiem zasad sanitarnych.

Na to nie chce się zgodzić przewodniczący rady miejskiej Marcin Nieradka. Jego zdaniem sesja nie powinna się odbywać na prywatnym terenie. Poza tym zadał pytanie inspekcji sanitarnej i służbom wojewody, czy w obecnej sytuacji epidemiologicznej możliwe jest przeprowadzanie sesji w trybie zwykłym, a nie zdalnym. Przewodniczący jeszcze nie zdecydował czy, gdzie i kiedy sesja się odbędzie.

red.

powiązane – „Sesja nadzwyczajna bez quorum”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie