Connect with us

Nowogard

Separacja kanalizacji

Nowogard. Koszt skanalizowania miasta z rozdziałem na sieć deszczową i sanitarną gmina ocenia na ponad 60 mln zł.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, sieć kanalizacyjna Nowogardu w większości pochodziła sprzed II wojny światowej i była to przede wszystkim kanalizacja burzowa, która w żaden sposób nie była przystosowana do pełnienia obecnej roli sieci deszczowo-kanalizacyjnej. Zbudowana z cegieł o małym przekroju sprawiała, że przy dużych i nagłych opadach deszczu, nie była ona w stanie odbierać gromadzącej się wody.

Rozdział kanalizacji deszczowej i sanitarnej to konieczność w dzisiejszych czasach. Nie da się wszystkiego zrobić od razu. Koszt skanalizowania miasta z rozdziałem na sieć deszczową i sanitarną zdaniem ekspertów to ponad 60 mln zł. Obecnie rozdział kanalizacji na terenach przy jeziorze znacząco uległ poprawie za sprawą zrealizowanych, będących w trakcie i na etapie przygotowania inwestycji kanalizacyjnych miasta. W sumie w latach 2011 – 2020 zrealizowano 7 etapów inwestycji pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej”:

 1. 2011 – (I) wykonano kanał sanitarny w ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, kanał deszczowy na placu Szarych Szeregów oraz zamontowano separator przy restauracji Neptun za kwotę 436.650 zł.
 2. 2012 – (II) wykonano odcinek kanalizacji deszczowej wzdłuż murów obronnych, przebudowano istniejący kanał deszczowy zamieniając go na kanał o większej średnicy z o 200 na o 400, wykonano nowy kanał deszczowy na placu Szarych Szeregów oraz zamontowano 5 separatorów na terenach zielonych nad jeziorem za łączną kwotę 480.000 zł.
 3. 2013 – (III) wybudowano odcinek kanału deszczowego w ul. Zielonej przy restauracji Przystań oraz separator na zieleńcu przy jeziorze za kwotę 119.407 zł.
 4. 2014 – (IV) wykonano odcinek kanalizacji deszczowej wraz z separatorem w ul. Zielonej (dojazd do posesji 6-6b) oraz w parkingu tej ulicy za kwotę 210.330 zł.
 5. 2015 – (V) wybudowano kanalizację deszczową w ul. Kazimierza Wielkiego wraz z separatorem zlokalizowanym przy linii brzegowej jeziora za łączną kwotę 239.333 zł.
 6. 2016 – (VI) wybudowano kanalizację deszczową w ul. Ludwika Waryńskiego wraz z podczyszczalnią wód opadowych (separatorem) za kwotę 238.620 zł.
 7. 2017 – (VII) wybudowano kanalizację deszczową w ul. Zielonej oraz zamontowano 2 separatory za łączną kwotę 664.802 zł.

Gmina złożył wniosek do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie rozdziału sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na ulicy Kilińskiego. Całkowita kwota dofinansowania planowanej inwestycji w formie pożyczki to 1 119 862,34 zł. Z czego 30% kwoty dofinansowania jest umarzalne, a jest to blisko 336 tysięcy zł. Oprocentowanie pożyczki to 0,05 %. Zgoda na przyznanie środków już jest – teraz potrzeba zgody radnych.

Po wykonaniu tej inwestycji pozostanie jeszcze ostatni etap składający się z dwóch studni przy „Okrąglaku” i jednej przy restauracji „Przystań”.

Dotychczas Gmina przeprowadziła prace na obszarze od kąpieliska miejskiego do parkingu przy restauracji Przystań oraz w ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Waryńskiego i w ul. Zielonej. Pozostał jeszcze do uporządkowania problem z kanalizacją na terenie z budynkami, należącymi dawniej do krochmalni oraz ul. Jana Kilińskiego.

Budowa instalacji kanalizacyjnej w dużym znaczeniu wpływają na poprawę warunków środowiskowych w jeziorze nowogardzkim oraz na terenach przyległych. Ścieki nie trafiają już bezpośrednio do jeziora a do poszczególnych separatorów. Separatory są czyszczone raz do roku. Praktycznie wszystkie dzikie, nielegalne przyłącza, które wpadały bezpośrednio do jeziora zostały już usunięte przez PUWiS. Jezioro nowogardzkie jest to stały, nieprzepływowy zbiornik wodny. Co za tym idzie naturalne środowisko rozrodcze glonów i roślinności. Inwestycje kanalizacyjne z pewnością poprawiły ekosystem jeziora, które z roku na rok staje się czyściejsze, a woda w nim uzyskuje bardzo dobre wyniki podczas prowadzonych systematycznych badań biologiczno chemicznych.

red.

powiązane – „350 tys zł deficytu i podwyżki”

Nowogard

Nauczyciele nagrodzeni

Nowogard. Uroczyste spotkanie burmistrza z dyrektorami i nauczycielami nagrodzonymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się w dniu 12 października br.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, burmistrz wręczył nauczycielom podziękowania za szczególne osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne. Każdego roku dyrektorzy szkół zgłaszają nauczycieli, którzy podczas minionego roku szkolnego wykazywali się szczególnym zaangażowaniem wychodzącym poza podstawowe obowiązki wychowawcy i nauczyciela. Następnie zostaje powołana komisja, która opiniuje wszystkie wnioski ubiegające się o nagrodę Burmistrza Nowogardu z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku ostatecznie nagrodzonych zostało 14 dyrektorów i 12 nauczycieli.

Lista Nagrodzonych Dyrektorów:

 1. Anna Łysiak – SP nr. 1
 2. Ewa Żylak – SP nr. 2
 3. Piotr Kazuba – SP nr. 3
 4. Bogdan Sobolewski – SP nr. 4
 5. Leszek Becela – II LO
 6. Tomasz Żelazowski – SP w Błotnie
 7. Monika Huget – SP Długołęka
 8. Renata Fusik – SP Orzechowo
 9. Agnieszka Forgiel – SP Strzelewo
 10. Józef Korkosz – SP Wierzbięcin
 11. Angelika Tębłowska – SP Żabowo
 12. Jolanta Bielska – Przedszkole nr. 1
 13. Aleksandra Lewińska – Przedszkole nr. 3
 14. Elżbieta Majchrzak – przedszkole nr. 4

Lista Nagrodzonych Nauczycieli:

 1. Beata Biniecka – SP nr 1
 2. Ewa Opara SP nr 1
 3. Aneta Borzeszkowska – SP nr 2
 4. Grażyna Miętka- Piotrowicz – SP nr 2
 5. Anna Pawlik – SP nr 3
 6. Marzanna Kijowska – SP nr 3
 7. Wioletta Jackowska – SP nr 3
 8. Ewa Sawicka – SP nr 4
 9. Elżbieta Gollon-Kołecka – SP Długołęka
 10. Aneta Płusa – SP Orzechowo
 11. Małgorzata Kurzawa – SP Strzelewo
 12. Aldona Kopycińska – II LO

red.

powiązane – „Burmistrz nagrodził”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Pieniądze dla DPS

Nowogard. Nowogardzki Dom Pomocy Społecznej otrzyma 84 tys zł.

Opublikowane

w dniu

1 438 800 zł to kolejna transza dodatkowych środków z budżetu państwa dla 32 Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim. Dotacje zostaną przekazane na podstawie umów podpisanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego 17 powiatom i miastu Koszalin prowadzącym placówki – wśród nich DPS Nowogard mający
237 miejsc.

 • Wsparcie przeznaczone jest na zapewnienie niezbędnej kadry oraz zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia związanych z ochroną przed zakażeniami Covid-19 – mówi wojewoda Zbigniew Bogucki.

Najwyższa dotacja – 258 774 zł trafi do powiatu koszalińskiego dla DPS-ów w Nowych Bielicach, Mielnie, Parsowie, Żydowie, Bobolicach i Cetuniu, które dysponują 667 miejscami. 208 tys. zł trafi do trzech DPS-ów ze Szczecina, przy ul. Kruczej, Romera i Broniewskiego dysponujących w sumie 566 miejscami.

Pierwsza transza dodatkowych środków na 2021 r. dla samorządów prowadzących DPS-y została przekazana przez wojewodę w marcu. Do 17 powiatów i miasta Koszalin trafiło wtedy w sumie 2 395 786 zł. Dofinansowane Domy Pomocy Społecznej dysponują blisko 3900 miejscami.

red.

powiązane – „Obwodnica w roku 2027”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Kompostowniki do kontroli

Nowogard. Od października 2021 r. zostaną przeprowadzane kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców gminy Nowogard zasad segregacji odpadów komunalnych oraz kompostowników przydomowych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, celem jest weryfikacja faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.
Kontrole kompostowników przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie a przestrzegania zasad segregacji również pracownicy podmiotu odbierającego odpady.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.

W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną pojemników na odpady i kompostowników oraz znajdujących się w nich odpadów.

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:

nie posiada kompostownika przydomowego,
nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
uniemożliwia upoważnionej przez Burmistrza osobie dokonanie oględzin nieruchomości,
Burmistrz stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

red.

powiązane – „Urząd z nowym regulaminem”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie