Connect with us

Goleniów

Sensacyjny wyrok – nie było podstaw do uniewinnienia

Goleniów. Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał dzisiaj wyrok w obszernie przez nas opisywanej sprawie włamania do domu w Rurzycy.

Opublikowane

w dniu

To była rozprawa odwoławcza, na skutek apelacji Edwarda Szymańskiego od wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowie, który w lutym tego roku uniewinnił podejrzaną o włamanie do jego domu w Rurzycy kobietę.

Sąd Okręgowy w ustnym uzasadnieniu uznał, że nie ma podstaw do uniewinnienia oskarżonej i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd przyjął też do akt sprawy obszerne „Doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników Wymiaru Sprawiedliwości dostarczone Sądowi Okręgowemu w Szczecinie na rozprawie apelacyjnej w dniu 7 września 2021 roku” autorstwa Edwarda Szymańskiego.

Dzisiejszy wyrok Sądu Okręgowego to niewątpliwy sukces Edwarda Szymańskiego, który od lat walczy z lokalnym wymiarem sprawiedliwości (prokuratura, policja)o rzetelne rozpoznanie sprawy włamania do jego domu. W tej sprawie obszerna dokumentację skierował do wszystkich radnych powiatowych oraz miejskich z Goleniowa. Zainteresował nią telewizje oraz posłów. Mimo umorzenia jej przez goleniowska prokuraturę, wniósł subsydiarny akt oskarżenia i to właśnie wyroku z tego oskarżenia dotyczyła apelacja.

red.

powiązane – „Policjant o oskarżonej – płakała bez łez”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie