Connect with us

Maszewo

Samochody dla OSP Dębice i Nastazin

Maszewo. Jednostki OSP w Dębicach i w Nastazinie odebrały wczoraj promesy na nowe samochody ratowniczo- gaśnicze.

Opublikowane

w dniu

Uroczystość odbyła się w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim. Samochody sfinansowane będą z budżetu państwa oraz ze środków własnych i budżetu gminy Maszewo.
OSP Nastazin sfinansuje zakup wozu strażackiego z następujących źródeł: środki własne i z budżetu gminy Maszewo – 200 000 zł; środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 380 000 zł; środki finansowe przekazywane przez zakłady ubezpieczeń – 180 000 zł, a OSP Dębice przy udziale środków z budżetu gminy Maszewo w wysokości 200 000 zł oraz dotacji budżetowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 350 000 zł i środki finansowe pochodzące z NFOŚiGW/WFOŚiGW w wysokości 210 000 zł.

red.

powiązane – „Prawie 23 litry krwi”

Maszewo

Przebudowa w Maciejewie

Maszewo. W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 258 m wraz z budową chodnika na tym odcinku oraz przebudową oświetlenia ulicznego. Jezdnia zostanie wykonana na odcinku drogi o długości 120 m.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, równolegle do prac związanych z przebudową drogi prowadzone są prace geodezyjne w celu uporządkowania granic przebiegu pozostałego odcinka. Po zakończeniu prac geodezyjnych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na pozostały odcinek drogi.

Koszt przebudowy to kwota 532 331,53 zł, z czego 501 798,54 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidzianych dla miejscowości, gdzie funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Pieniądze na opiekę

Maszewo. Gmina Maszewo rozpoczyna realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, program bedzie realizowany w związku z pozyskaniem w ramach naboru wniosków środków finansowych w kwocie 34 080,00 zł.

Jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie do dnia 31 grudnia 2023 r.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Koncert z okazji

Maszewo. Jutro w Maszewie koncert z okazji Dnia Kobiet.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Cześć i Chwała Bohaterom w Maszewie”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie