Connect with us

Osina

Sala do tańca

Osina. „W Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie powstała salka przeznaczona do zajęć tanecznych oraz integracji Sensorycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osinie.

Opublikowane

w dniu

Gmina wykonała prace remontowe w sali lekcyjnej celem dostosowania jej i przeznaczenia do terapii zajęciowej sensorycznej oraz zajęć tanecznych – rytmiki. Zakres robót obejmował wykonanie remontu ścian i sufitów z wykonaniem malowania, wymianę drzwi do sali oraz do pomieszczenia pomocniczego wraz z ościeżnicami, ułożenie wykładziny PCV w pomieszczeniu pomocniczym, wymianę zniszczonych drzwi zewnętrznych drewnianych na nowe stalowe, wykonanie osłon (zabezpieczeń) na grzejniki w sali tanecznej, wymianę kratek wentylacyjnych. Ponadto w sali zamontowane zostało lustro o wym. 180×320 cm do ćwiczeń tanecznych. Zakupiono także wyposażenie do sali tj: gabinet (GSI) leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą integracji sensorycznej wraz z dodatkowymi akcesoriami w postaci belki na rozbudowę zawieszenia, maglownicy sensorycznej, huśtawki „opona”, huśtawki ”parówka”, gruszki, zestawu piłek do GSI, głośnik JBL, roller z uchwytami, pakiet dla ucznia – rytmy i dźwięki, szczotkę do masażu, dotykowe woreczki, dyski sensoryczne, zestaw do treningu węchowego, inne akcesoria typu: korale, kafelki, karty, kostka aktywności, pory dnia, akademia bambika- biblioteka.

Specjalistyczny sprzęt, który został zakupiony będzie wspomagał rozwój dziecka we wszystkich sferach: motorycznej (np.: zaspokajanie potrzeby ruchu i aktywności, usprawnianie ruchowe, koordynacja ruchowa), poznawczej (np.: rozwijanie koncentracji uwagi, stymulowanie zmysłu słuchu i wzroku, rozwijanie orientacji i pamięci przestrzenno-ruchowej oraz pozostałych umiejętności związanych z kształtowaniem świadomości muzycznej), emocjonalno-społecznej (np.: współpraca w grupie, wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie samokontroli, przygotowanie do radzenia sobie w trudnych sytuacjach).

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 38.041,13 zł. Gmina uzyskała dotację celową dla jednostki samorządu terytorialnego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy nr WEiS-II/D/43/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. Wysokość dotacji wyniosła 19.000,00 zł. Z budżetu Gminy Osina wydatkowano 19.041,13 zł.

red.

powiązane – „Jaka remiza?”

Osina

150 tys zł dla Osiny

Osina. Wczoraj wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wręczył wójtowi gminy umowę na dofinansowanie programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Wśród zaproszonych obecni byli przedstawiciele gmin i powiatów, które złożyły zapotrzebowanie i uzyskały z Funduszu Solidarnościowego dotacje na realizację ww. programów.

Łączna kwota dotacji w obu programach na 2023 r. dla gminy Osina wyniosła łącznie 150 939, 60 zł z tego odpowiednio:

  • „Opieka wytchnieniowa” – 90 372, 00 zł,
  • „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 60 567, 60 zł.

Od 2019 r. w celu wsparcia osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin gmina Osina przystępuje do ww. programów ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które finansowane są ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programów w gminie Osina jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie.

red.

powiązane – „Osina w liczbach”

Kontynuuj czytanie

Osina

Osina w liczbach

Osina. Z rejestru mieszkańców gminy Osina wynika, że w roku 2022 odnotowano ujemny przyrost naturalny.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, urodziło się bowiem 25 dzieci (11 chłopców i 14 dziewcząt) a zmarły 42 osoby (23 mężczyzn i 19 kobiet).

W gminnym USC zarejestrowano 21 aktów zgonu i 2 akty urodzenia.

W roku 2022 najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom: dziewczynki – Antonina, Sara, chłopcy – Jan.

W 2022 r. sporządzono 8 aktów małżeństwa, w tym 6 przed kierownikiem USC (trzy śluby poza lokalem USC), 1 konkordatowy i 1 akt zagraniczny (transkrypcja). Wpłynęło 11 orzeczeń o rozwodzie.

Na dzień 31.12.2022 r. liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosiła 2849, w tym 1396 kobiet i 1453 mężczyzn. Dla porównania, w roku 2020 liczba ludności wynosiła – 2884, natomiast w roku 2021 – 2870.

red.

powiązane – „Podwyżka na prima aprilis”

Kontynuuj czytanie

Osina

Podwyżka na prima aprilis

Osina. Radni zdecydowali, że opłata za odbiór śmieci wzrośnie od 1 kwietnia br.

Opublikowane

w dniu

Na ostatniej sesji 25 stycznia br. ustalono, że stawka ta wzrośnie z 26 na 28 zł od osoby.

Niedawno stawki za odbiór śmieci od osoby podniosły gminy: Przybiernów – z 31 do 36 zł, Stepnica – z 30 do 32 zł i Maszewo z 27 do 34 zł. Na razie stawke 30 zł od osoby utrzymuje gmina Goleniów, a gmina Nowogard planuje jej podniesienie z 22 na 28 zł.

red.

powiązane – „Cennik z podwyżkami zaakceptowany”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie