Connect with us

Osina

Sala do tańca

Osina. „W Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie powstała salka przeznaczona do zajęć tanecznych oraz integracji Sensorycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osinie.

Opublikowane

w dniu

Gmina wykonała prace remontowe w sali lekcyjnej celem dostosowania jej i przeznaczenia do terapii zajęciowej sensorycznej oraz zajęć tanecznych – rytmiki. Zakres robót obejmował wykonanie remontu ścian i sufitów z wykonaniem malowania, wymianę drzwi do sali oraz do pomieszczenia pomocniczego wraz z ościeżnicami, ułożenie wykładziny PCV w pomieszczeniu pomocniczym, wymianę zniszczonych drzwi zewnętrznych drewnianych na nowe stalowe, wykonanie osłon (zabezpieczeń) na grzejniki w sali tanecznej, wymianę kratek wentylacyjnych. Ponadto w sali zamontowane zostało lustro o wym. 180×320 cm do ćwiczeń tanecznych. Zakupiono także wyposażenie do sali tj: gabinet (GSI) leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą integracji sensorycznej wraz z dodatkowymi akcesoriami w postaci belki na rozbudowę zawieszenia, maglownicy sensorycznej, huśtawki „opona”, huśtawki ”parówka”, gruszki, zestawu piłek do GSI, głośnik JBL, roller z uchwytami, pakiet dla ucznia – rytmy i dźwięki, szczotkę do masażu, dotykowe woreczki, dyski sensoryczne, zestaw do treningu węchowego, inne akcesoria typu: korale, kafelki, karty, kostka aktywności, pory dnia, akademia bambika- biblioteka.

Specjalistyczny sprzęt, który został zakupiony będzie wspomagał rozwój dziecka we wszystkich sferach: motorycznej (np.: zaspokajanie potrzeby ruchu i aktywności, usprawnianie ruchowe, koordynacja ruchowa), poznawczej (np.: rozwijanie koncentracji uwagi, stymulowanie zmysłu słuchu i wzroku, rozwijanie orientacji i pamięci przestrzenno-ruchowej oraz pozostałych umiejętności związanych z kształtowaniem świadomości muzycznej), emocjonalno-społecznej (np.: współpraca w grupie, wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie samokontroli, przygotowanie do radzenia sobie w trudnych sytuacjach).

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 38.041,13 zł. Gmina uzyskała dotację celową dla jednostki samorządu terytorialnego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy nr WEiS-II/D/43/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. Wysokość dotacji wyniosła 19.000,00 zł. Z budżetu Gminy Osina wydatkowano 19.041,13 zł.

red.

powiązane – „Jaka remiza?”

Osina

6 milionów dla Osiny

Osina. Gmina Osina uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 5 996 400,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, dwie inwestycje drogowe na terenie gminy Osina zostaną zrealizowane ze wsparciem funduszy zewnętrznych:

  • Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki
  • Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze

Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki obejmuje drogę o długości 1,15 km z nawierzchnią bitumiczną oraz utwardzonymi poboczami gruntowymi i odwodnieniem do rowów melioracyjnych. W zakresie planowanej inwestycji jest również budowa oświetlenia drogowego solarnego. Budowa drogi poprawi atrakcyjność Gminy pod względem rozwoju budownictwa mieszkalnego oraz wpłynie korzystnie na rozwój usług turystycznych i wypoczynkowych z uwagi na poprawę dojazdu do jeziora w obrębie miejscowości Kościuszki. Przewidywana wartość inwestycji to 4.154.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 3.946.300,00 zł.

Z kolei budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze, obejmuje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 0,4 km i szerokości pasa drogowego 14 m wraz z odwodnieniem do rowów melioracyjnych i placem manewrowym dla pojazdów o dużych gabarytach. Inwestycja obejmuje także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz gazowej na obszarze inwestycji. Droga stanowić będzie połączenie komunikacyjne obszaru inwestycyjnego z drogą powiatową oraz pośrednio z drogą krajową S6 Szczecin-Koszalin-Gdańsk co poprawi atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych tym obszarem. Przewidywana wartość inwestycji to 2.158.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 2.050.100,00 zł

Obie inwestycje otrzymały dofinansowanie w wysokości 100 % wnioskowanych środków.

red.

powiązane – „Sprawstwo i wina udowodnione”

Kontynuuj czytanie

Osina

Nagrodzeni

Osina. 13 października 2021 r, w urzędzie gminy Osina wręczono nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wójt gminy wręczył nagrody osobom wyróżniającym się w pracy na rzecz edukacji młodego pokolenia oraz przyczyniającym się do rozwoju Szkoły Podstawowej w Osinie: Pani Tatianie Olbert – Dyrektor SP w Osinie, Pani Katarzynie Paczkowskiej – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji, logopeda oraz Panu Michałowi Janikowi – nauczycielowi WF.

red.

powiązane – „Gdzie polecimy z Goleniowa w roku 2028?”

Kontynuuj czytanie

Osina

100 tyś zł dla Osiny

Osina. Wójt odebrał z rąk sekretarza stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oraz wojewody zachodniopomorskiego czek na sumę 100 000,00 zł z programu Cyfrowa Gmina.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, otrzymana kwota zostanie przeznaczona na zakup nowego sprzętu informatycznego, co pozwoli
z kolei na podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

red.

powiazane – „Gabaryty – nowy harmonogram”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie