Connect with us

Osina

Sala do tańca

Osina. „W Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie powstała salka przeznaczona do zajęć tanecznych oraz integracji Sensorycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osinie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Gmina wykonała prace remontowe w sali lekcyjnej celem dostosowania jej i przeznaczenia do terapii zajęciowej sensorycznej oraz zajęć tanecznych – rytmiki. Zakres robót obejmował wykonanie remontu ścian i sufitów z wykonaniem malowania, wymianę drzwi do sali oraz do pomieszczenia pomocniczego wraz z ościeżnicami, ułożenie wykładziny PCV w pomieszczeniu pomocniczym, wymianę zniszczonych drzwi zewnętrznych drewnianych na nowe stalowe, wykonanie osłon (zabezpieczeń) na grzejniki w sali tanecznej, wymianę kratek wentylacyjnych. Ponadto w sali zamontowane zostało lustro o wym. 180×320 cm do ćwiczeń tanecznych. Zakupiono także wyposażenie do sali tj: gabinet (GSI) leczenia zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą integracji sensorycznej wraz z dodatkowymi akcesoriami w postaci belki na rozbudowę zawieszenia, maglownicy sensorycznej, huśtawki „opona”, huśtawki ”parówka”, gruszki, zestawu piłek do GSI, głośnik JBL, roller z uchwytami, pakiet dla ucznia – rytmy i dźwięki, szczotkę do masażu, dotykowe woreczki, dyski sensoryczne, zestaw do treningu węchowego, inne akcesoria typu: korale, kafelki, karty, kostka aktywności, pory dnia, akademia bambika- biblioteka.

Specjalistyczny sprzęt, który został zakupiony będzie wspomagał rozwój dziecka we wszystkich sferach: motorycznej (np.: zaspokajanie potrzeby ruchu i aktywności, usprawnianie ruchowe, koordynacja ruchowa), poznawczej (np.: rozwijanie koncentracji uwagi, stymulowanie zmysłu słuchu i wzroku, rozwijanie orientacji i pamięci przestrzenno-ruchowej oraz pozostałych umiejętności związanych z kształtowaniem świadomości muzycznej), emocjonalno-społecznej (np.: współpraca w grupie, wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie samokontroli, przygotowanie do radzenia sobie w trudnych sytuacjach).

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 38.041,13 zł. Gmina uzyskała dotację celową dla jednostki samorządu terytorialnego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy nr WEiS-II/D/43/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. Wysokość dotacji wyniosła 19.000,00 zł. Z budżetu Gminy Osina wydatkowano 19.041,13 zł.

red.

powiązane – „Jaka remiza?”

Osina

Stulatka z Osiny

Osina. W poniedziałek 100-lecia urodzin obchodziła Marianna Szymczak, mieszkanka wsi Osina.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Jubilatkę w dniu jej święta odwiedzili: wójt gminy Osina, kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego oraz ks. proboszcz parafii Osina.
W tym szczególnym dniu został odczytany list od Prezesa Rady Ministrów, w którym premier podziękował Jubilatce za wszelkie trudy i owoce minionych lat oaz złożył życzenia zdrowia, pomyślności i pogody ducha oraz optymizmu na dalsze, szczęśliwe lata.

red.

powiązane – „Osina – ujemny przyrost naturalny”

Kontynuuj czytanie

Osina

Odpady odebrane

Nowogard. Osina. 270 ton odpadów z działalności rolniczej odebrano z obu gmin.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w styczniu i lutym br. został dokonany wybór podmiotu odpowiedzialnego za odbiór oraz poddanie tych odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu oraz wyznaczenie miejsca i terminów ich zbiórki. W dniach 23-24 lutego 2021 r. odebrano zadeklarowane 270 ton odpadów z 43 gospodarstw rolnych z terenu Gminy Nowogard oraz sąsiedniej gminy Osina (Redło). Dzięki temu w dużym stopniu udało się zagospodarować sporą część odpadów, co stanowi pierwszy krok do rozwiązania problemu, gdyż praktycznie wszyscy rolnicy wyrażali chęć ponownego udziału w projekcie. Wykonawcą zamówienia była firma Recykling Polska-UE Grigore Bełz z Żagania.

12 maja 2020 r. Burmistrz podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie utylizacji odpadów powstających z działalności rolniczej w ramach pilotażowego programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.Dzięki temu, uzyskano kwotę 135 000,00 zł (100% wartości projektu, bez udziału środków własnych gminy) na realizację projektu usunięcia odpadów od rolników.

red.

powiązane – „Pieniądze na utylizację”

Kontynuuj czytanie

Osina

PROBUD przebuduje i wybuduje

Osina. W ubiegłym tygodniu, wójt gminy podpisał umowę z wykonawcą robót Przemysławem Przybylskim reprezentującym firmę „PROBUD” na „Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską oraz budowę budynku remizy OSP w Redle”.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w postępowaniu przetargowym brało udział 4 wykonawców. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 1.132.744,03 zł, najdroższa oferta opiewała na kwotę 1.464.978,48 zł.
Prace budowlane będą polegały na przebudowie istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską wraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudową dachu oraz nowym rozmieszczeniem pomieszczeń. Obiekt dostosowany będzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonane zostaną nowe instalacje wewnętrzne oświetleniowe, alarmowa, teletechniczne, klimatyzacji, c.o.
Nowy budynek OSP będzie zlokalizowany bezpośrednio przy świetlicy i będzie pełnił funkcję garażowo socjalną dla przyszłych użytkowników. Obiekt będzie wyposażony w instalację c.o. z nagrzewnicą wodną w garażu, wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Ponadto w ramach zagospodarowania terenu wykonana będzie przebudowa istniejącego wjazdu oraz nowy plac utwardzony przed budynkiem, przebudowa przyłącza energetycznego, budowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do zbiornika bezodpływowego.
Wartość planowanych do wykonania prac wynosi 1.132.744,03 zł brutto.

Przekazanie placu budowy odbędzie się 16 lutego br. Zgodnie z umową, wykonawca zrealizuje inwestycję do 15 listopada 2021 r.
Na realizację inwestycji Gmina Osina pozyskała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (milion złotych).
W wyniku I naboru wniosków z RFIL pozyskano 500 tys. złotych, pozostałe 500 tys. Gmina uzyskała w wyniku II naboru na wnioskowane zadanie pn.”Budowa remizy OSP w Redle”.
Pozyskane środki finansowe zostały w całości przeznaczone na budowę remizy OSP i przebudowę świetlicy w miejscowości Redło.

red.

powiązane – „Osina – ujemny przyrost naturalny”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie