Connect with us

Aktualności

Sąd się ukrywa

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie unika odpowiedzi na nasze pytania oraz odmawia podania miejsca zamieszkania sędziów.

Opublikowane

w dniu

Dwa tygodnie temu opublikowaliśmy odpowiedź wiceprezes Sądu Okręgowego (SO) w Szczecinie, Władysławy Motak, na nasze pytania o nazwiska sędziów orzekających w Sądzie Rejonowym (SR) w Goleniowie. Prezes Motak przesłała nam wtedy listę z nazwiskami i funkcjami tych sędziów oraz informację o tym, że na 14 aż 12 z nich mieszka poza Goleniowem. Nie podała, którzy gdzie mieszkają, a także uniknęła odpowiedzi na pytanie, dlaczego aż 12 sędzów SR Goleniowie
mieszka poza siedziba sądu i pobiera z tego tytułu dodatkowe pieniądze za dojazd. Ustawa o Ustroju Sądów Powszechnych w artykule 95 par. 1 mówi jasno, że sędzia powinien mieszkać w miejscowości będącej siedzibą sądu, w którym orzeka. Tylko w uzasadnionych przypadkach prezes SO może się zgodzić na inne miejsce zamieszkania. W przypadku sędziów SR w Goleniowie te uzasadnione przypadki stały się regułą – wbrew zapisom i intencji ustawodawcy.

Kiedy zapytaliśmy po raz trzeci rzecznika SO, sędziego Tomalę, dlaczego nie mamy odpowiedzi na pytanie o powody tak licznych odstępstw od ustawy, ten zapewnił nas, że prezes SO prześle odpowiedź pisemnie na adres redakcji. I rzeczywiście, w końcu otrzymaliśmy pismo od prezesa SO, podpisane przez wiceprezes Motak, Jednak nie ma w nim ani słowa o powodach, dla których prezes SO w Szczecinie wyraził aż 12 sędziom SR w Goleniowie zgodę na dojeżdżanie do pracy za pieniądze podatników (nasze pytanie o koszty tego dojazdu też czeka na odpowiedź). Natomiast w sprawie odpowiedzi na pytanie, który sędzia gdzie mieszka, prezes SO wydał następującą decyzję: odmawiam udzielenia informacji publicznej!

W tej decyzji podpisanej przez wiceprezes Motak, na trzech stronach mętnego uzasadnienia próbuje ona jakoś wytłumaczyć powody, dla których miejsce zamieszkania sędziego jest tajne. Oto fragmenty uzasadnienia wspomnianej decyzji (zachowana pisownia oryginału): „…Bez wątpienia sędzia jest osobą publiczną i jego dane osobowe podlegają udostępnieniu jednakże tylko wówczas, gdy mają związek z pełnioną funkcją. W przypadku sędziów imiona i nazwiska udostępniane są w orzeczeniach sądowych, na wokandach, w postanowieniach Prezydenta RP o powołaniu do pełnienia urzędu. W tym zakresie wiążą się one z funkcją. Natomiast wskazanie miejsca zamieszkania takiego związku nie ma. Tym bardziej, że ustawa (…) dopuszcza możliwość by sędzia zamieszkiwał w miejscowości innej niż siedziba sądu, w którym pełni służbę (…). Kwestią najistotniejszą dla omawianej sprawy jest to, że wniosek (…) w istocie nie odnosi się do podania nazwisk sędziów zamieszkujących w Goleniowie ale do podania również danych odnośnie miejsca zamieszkania rodzin tych sędziów. Wobec czego wniosek rozpatrywać trzeba w ujęciu szerszym a nie tylko i wyłącznie w odniesieniu do sędziego.

Jak wynika z wyroku WSA w Gorzowie Wlkp (…) cechą prawa do prywatności jest to, że ochroną tą objęta jest dziedzina życia osobistego (prywatnego), rodzinnego i towarzyskiego człowieka. Ochrona ta nie obejmuje działalności publicznej osoby ani też sfery działań i zachowań, które ogólnie są pojmowane jako osobiste lub prywatne, jeżeli działania te lub zachowania wiążą się z działalnością publiczną.

Na gruncie omawianej sprawy uznać należy, że miejsce zamieszkania sędziego a tym samym zamieszkania jego rodziny jest sferą prywatną i jako taka podlega  ochronie. Z faktu, iż sędzia jest osobą publiczną nie można wywodzić stwierdzenia, że miejsce zamieszkania jego rodziny jest sprawą publiczną związaną z wykonywaną przez niego funkcją. Jak wskazuje cytowane wyżej orzeczenie działania i zachowania, ogólnie pojmowane jako osobiste lub prywatne winny
nie tylko wiązać się z wykonywaną funkcją publiczną ale winny być ściśle z nią związane.

W ocenie organu miejsce zamieszkania sędziego, w sytuacji kiedy sama ustawa regulująca status sędziego dopuszcza możliwość zamieszkiwania poza miastem, w którym siedzibę ma sąd, pozostaje bez związku z wykonywaniem przez niego funkcji sędziego a tym bardziej ścisłym. Nadto nie bez znaczenia jest, że udostępnienie danych dotyczących miejsca zamieszkania sędziego jest jednoznaczne z udostępnieniem danych dotyczących miejsca zamieszkania jego rodziny, co było by naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.”

Ponieważ na cytowaną decyzję prezesa SO w Szczecinie przysługuje odwołanie do prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecnie – takie odwołanie złożymy. Wszak dane o miejscu zamieszkania sędziego (miejsce zamieszkania to miejscowość, w której mieszka, a nie dokładny adres) są nierozerwalnie związane z pełnieniem funkcji publicznej nie gdziekolwiek, ale w miejscowości będącej siedzibą sądu, w którym pełni służbę – tak stanowi ustawa o ustroju sądów powszechnych. Zatem są jawne i sędziowie nie mogą się zasłaniać tym, że ich ujawnienie godzi w prawa ich rodzin. Gdyby iść tokiem rozumowania prezesa SO, to sędziowie nie powinni ujawniać swoich nazwisk (to wskazuje na ich rodziny), procedować w kominiarkach (podobieństwo do dzieci i rodziców) itp. Zresztą każdy, kto zechce dowiedzieć się czegoś o sędzim, może za nim pójść lub pojechać samochodem pod sam jego dom – legalnie! Ciekawe, czy żony/mężowie sędziów nie mówią nikomu, co robi mąż lub żona? A co w szkole odpowiadają dzieci sędziów na pytanie, co robi rodzic?

W tym konkretnym przypadku o nielogiczności decyzji prezesa SO świadczy to, że wystarczy odwrócić pytanie o to, którzy sędziowie z SR w Goleniowie mieszkają w Goleniowie i zastąpić je następującym: którzy sędziowie SR w Goleniowie mieszkają poza Goleniowem? Nawet w logice przyjętej przez prezesa SO w Szczecinie nie da się odmówić odpowiedzi na tak skonstruowane  pytanie – przecież nie musi podawać nawet ich miejsca zamieszkania, a pojęcie poza Goleniowem jest wystarczająco szerokie, by nie naruszać niczyjej prywatności.

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Aktualności

Sztandar dla goleniowskiego ZK

Goleniów. Wczoraj uroczyście nadano i poświęcono sztandaru Zakładu Karnego w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje parafia pw. Św. Katarzyny, rozpoczęcie uroczystości nastąpiło o godzinie 13:00 Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Adam Staszczak SChr – kapelan Zakładu Karnego w Goleniowie.

Po Mszy o godz. 13:45 nastąpił przemarsz zaproszonych gości na Planty, gdzie odbyła się uroczystość nadania sztandaru oraz ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem Niepodległości na Placu Rotmistrza Witolda Pileckiego. W uroczystościach wzięła udział wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych, wysoko postawieni przedstawiciele Służby Więziennej, a także innych służb mundurowych.

Była to – według dyrektora ZK Goleniów płk. Jarosława Korolczuka – jedna z najważniejszych chwil w historii goleniowskiej jednostki penitencjarnej: „Sztandar to symbol wartości, symbol zjednoczenia funkcjonariuszy we wspólnym dziele” – podsumował płk. Korolczuk.

red.

powiązane – „Sztandar dla ZK”

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Czym jest recepta elektroniczna i co warto wiedzieć na jej temat?

Materiał partnera. W 2020 roku recepty elektroniczne zostały wprowadzone jako alternatywa dla tradycyjnych recept papierowych. Nie wszyscy pacjenci wiedzą o tym, że można otrzymać je zarówno podczas wizyty w stacjonarnym gabinecie lekarskim, jak i podczas teleporady. Na jakich zasadach funkcjonują recepty online?

Opublikowane

w dniu

Kto może zdecydować się na teleporadę?

Popularność telemedycyny zdecydowanie rozwinęła się w czasach pandemii. To właśnie wtedy telekonsultacje stały się najpowszechniejszą formą kontaktu pacjentów z lekarzami. Teleporada nie straciła na popularności pomimo poprawy sytuacji sanitarnej.

Często korzystają z niej osoby, które mieszkają w niewielkich miejscowościach, gdzie dostęp do lekarzy specjalistów jest bardzo ograniczony. Dzięki telemedycynie mogą oni nie tylko omówić z lekarzem swoje problemy, ale także otrzymać receptę elektroniczną oraz zalecenia lekarskie.

Trzeba pamiętać o tym, że lekarz, który udziela teleporady, nie zawsze wystawi e-receptę zgodnie z życzeniem pacjenta. Jeśli uzna, że ten potrzebuje dodatkowych badań bądź też żaden lek na receptę nie jest mu potrzebny, może odmówić wystawienia dokumentu.

Niektórzy pacjenci wciąż dość nieufnie podchodzą do usług medycznych świadczonych przez teleporady. Trzeba tymczasem wspomnieć, że praktycznie niczym nie różnią się one od tradycyjnych wizyt – z tym, że pacjent nie staje z lekarzem twarzą w twarz. Do postawienia trafnej diagnozy w zdecydowanej większości przypadków wystarczy zwykła rozmowa. Jeśli zaś specjalista uzna, że potrzebne będą dokładne oględziny, to zostaniemy o tym poinformowani.

Czym są recepty online?

Mimo tego że recepty online funkcjonują na polskim rynku już od ponad trzech lat, wciąż nie wszyscy pacjenci wiedzą, na czym dokładnie polega proces ich wystawiania i realizacji.

Pacjent, który odbył wizytę u lekarza bądź też teleporadę, po zakończeniu konsultacji otrzymuje na swój telefon czterocyfrowy kod – może także otrzymać kod QR na swój adres mailowy. W aptece wystarczy podać farmaceucie ów kod wraz ze swoim numerem pesel. Osoby, które posiadają na swoim telefonie zainstalowaną aplikację mobilną internetowego konta pacjenta, za jej pośrednictwem także mogą uzyskać dostęp do wystawionej recepty.

Pacjenci, którzy nie dysponują dostępem do internetu, a co za tym idzie, nie mają założonego profilu Internetowego Konta Pacjenta, e-receptę otrzymają od lekarza jako papierowy wydruk z kodem kreskowym. Wystarczy, że w celu realizacji leku przedstawią go w aptece.

Jak otrzymać receptę bez wychodzenia z domu?

Już od dawna stacjonarne wizyty w gabinecie lekarskim nie są jedyną dostępną formą kontaktu ze specjalistą. Pacjent, który posiada dostęp do internetu, konsultacje lekarską może odbyć za pośrednictwem wideokonsultacji, czatu lub rozmowy telefonicznej. W internecie funkcjonują także specjalne strony internetowe, na których pacjent w celu uzyskania recepty na interesujący go lek, musi wypełnić szczegółowy formularz, z którym następnie zapoznaje się lekarz.

Kontynuuj czytanie

Aktualności

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ WOLINA OGŁASZA

Opublikowane

w dniu

BURMISTRZ WOLINA

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze „Główny księgowy, Kierownik Referatu Gospodarki Finansowej” w Urzędzie Miejskim w Wolinie.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. znajomość języka polskiego, w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 6. spełnianie jednego z poniższych warunków:
  a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  b) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  c) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 7. posiadanie 5-letniego stażu pracy,
 8. dobra znajomość m. in. ustaw o: finansach publicznych, rachunkowości, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego,
 9. dobra znajomość rozporządzeń, w szczególności: dotyczących zasad rachunkowości i planów kont, dla jednostek sektora finansów publicznych, w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostce samorządu terytorialnego,
 2. posiadanie doświadczenia na stanowiskach kierowniczych,
 3. praktyczna znajomość w zakresie księgowości budżetowej, planowania i wykonywania budżetu, sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 4. praktyczna znajomość w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia rachunkowości budżetowej, dekretacji dokumentów, sporządzania sprawozdawczości budżetowej, rozliczania inwestycji w jednostkach budżetowych,
 5. umiejętność: zarządzania zasobami ludzkimi, pracy pod presją czasu, analitycznego oraz logicznego myślenia, korzystania i stosowania przepisów prawnych, pracy w zespole, dokładność, rzetelność, systematyczność,
 6. znajomość obsługi: systemu FK „Ratusz” firmy Rekord, MS Office, programów finansowo-księgowych, programów bankowości elektronicznej.
 1. Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wydatkowania środków oraz zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych.

3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Prawidłowe gospodarowanie sumami depozytowymi.

6. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych.

7. Opracowanie wewnętrznych dokumentów i zarządzeń niezbędnych do prawidłowego działania w zakresie rachunkowości.

8. Kontrola windykacji należności.

9. Rozliczanie inwentaryzacji majątku.

10. Przygotowanie analiz, sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych bieżących informacji.

11. Rozdział pracy podległym pracownikom, zgodnie z ich zakresami czynności, sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłowością i terminowością wykonywanych prac.

12. Przygotowywanie decyzji w zakresie podatku od spadków i darowizn.

13. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Powyższe obowiązki są realizowane w szczególności poprzez:

 1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości Urzędu Miejskiego,
 2. organizowanie, nadzorowanie i współuczestniczenie w ustaleniu rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 3. dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dowodów księgowych,
 4. prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organu,
 5. sporządzanie bilansu z wykonania budżetu,
 6. sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego,
 7. dokonywanie odpisów dla izb rolniczych oraz na ZFŚS,
 8. prowadzenie rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi gminy,
 9. przekazywanie i rozliczanie udzielonych dotacji celowych,
 10. dokonywanie okresowych analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy,
 11. kształtowanie polityki rachunkowości poprzez opracowywanie i aktualizację zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Wolinie – jednostka i organ,
 12. opracowywanie i aktualizację procedur i instrukcji regulujących gospodarkę finansową urzędu i wnioskowanie do Burmistrza o dokonanie zmian w wewnętrznych przepisach finansowych,
 13. monitorowanie realizacji polityki rachunkowości z uwzględnieniem wyników kontroli, audytów, wymogów wytycznych do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym oraz zaleceń Skarbnika Gminy Wolin,
 14. inicjowanie działań mających na celu usprawnianie funkcjonowania przebiegu operacji gospodarczych i finansowych,
 15. kierowanie pracą podległych pracowników Referatu Gospodarki Finansowej,
 16. dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie pracy zespołów księgowości i podatków,
 17. nadzór nad prawidłowością bieżących rozliczeń wynikających z zatrudnienia pracowników, w tym publiczno-prawnych (naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, zasiłków, składek ZUS, PFRON, PPK, zaliczek US, itp.),
 18. nadzór w zakresie ewidencji i rozliczenia podatków oraz opłat (podatki dochodowe, lokalne, VAT itp.),
 19. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 20. kontrola przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu,
 21. współudział przy opracowywaniu projektu budżetu w zakresie realizowanym przez Referat,
 22. kontrola i analiza wykonywania budżetu zgodnie z okresami sprawozdawczymi,
 23. kontrola i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem jednostkowych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych gminy,
 24. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i ich terminowe przekazywanie,
 25. współpraca z głównymi księgowymi jednostek organizacyjnych gminy,
 26. nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań windykacyjnych,
 27. nadzór nad terminowym ściąganiem należności, dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 28. współpraca z innymi referatami w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków z dofinansowaniem unijnym i zewnętrznym,
 29. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników podległych:
 1. udział w rekrutacji nowych pracowników,
 2. wprowadzanie nowego pracownika w zakres obowiązków, w tym przeszkolenie na stanowisku pracy,
 3. planowanie i udzielanie urlopów,
 4. planowanie szkoleń zewnętrznych,
 5. udział w okresowej ocenie pracowników,
 6. przestrzeganie polityki organizacji dotyczącej zarządzania ryzykiem

w zakresie mającym wpływ na pełnione obowiązki,

 1. składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których wyrażona jest czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, w czasie nieobecności Skarbnika, w ramach posiadanych upoważnień,
 2. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Dokumenty można składać do w terminie do dnia 31.01.2023 r., do godziny 11:00. Więcej informacji na https://bip.gminawolin.pl/strony/16567.dhtml

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie