Connect with us

Goleniów

Sąd Rejonowy – otwarcie z mocnymi ograniczeniami

Goleniów. Prezes Sądu Rejonowego w Goleniowie Aneta Iglewska-Wilczyńska wydała nowe zarządzenie regulujące prace tego sądu.

Opublikowane

w dniu

To zarządzenie z dnia 22 mają br określa zasady na jakich można teraz przebywać w obu budynkach sądu. Wprowadzają one wiele ograniczeń, z którymi lepiej się zapoznać przed planowaną wizytą w sądzie czy to rozprawie, czy w charakterze interesanta lub publiczności.

„Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 33/20
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Goleniowie
z dnia 22 maja 2020 r.
o zasadach pracy Sądu w okresie epidemii koronawirusa COVID-19
(wyciąg)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/klientów:

 1. W sądzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Osoby wchodzące do sądu poddają się pomiarowi temperatury ciała; w przypadku podwyższonej temperatury, powyżej 37,5 stopnia, lub odmowy poddania się badaniu nie będą wpuszczone do budynku.
 3. Zakazuje się wstępu do budynku osób, które nie zostały wezwane lub zawiadomione o czynnościach oraz w celu załatwienia sprawy w sądzie. Osoba wezwana lub zawiadomiona może być wpuszczona do budynku nie wcześniej niż na 5 minut przed wyznaczoną godziną.
 4. Osoba stawiająca się bez wezwania w celu załatwienia sprawy wskazuje powód wizyty pracownikowi ochrony i jest kierowana do Biura Obsługi Interesanta, sekretariatu Wydziału V Ksiąg Wieczystych lub Biura Podawczego. Przy stanowisku obsługi interesanta może znajdować się tylko jedna osoba. Interesanci nie są przyjmowani w sekretariatach (za wyjątkiem sekretariatu ksiąg wieczystych).
 5. Do sądu mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).
 6. Osoby bez osłony na usta i nos nie będą wpuszczane do budynku sądu, zostaną też wobec tych osób złożone wnioski o ukaranie.
 7. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnieni są pracownicy podczas pracy w samodzielnie zajmowanych pomieszczeniach oraz pokojach, w których przy zachowaniu odległości 1,5 m pracują cały dzień z tymi samymi osobami. Pracownicy prowadzący obsługę interesantów za dodatkową osłoną mogą korzystać z maseczki lub przyłbicy.
 8. Pracownicy ochrony prowadzą kontrolę liczby osób udających się do pomieszczeń (sala rozpraw, pokój wysłuchań, czytelnia). Do budynków sądu osoby wezwane będą wpuszczane w ilości pozwalającej na zachowanie bezpiecznego odstępu na korytarzach.
 9. Czekając na wejście na salę należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób.
 10. Przed wejściem na salę sądową uczestnicy powinni zdezynfekować ręce albo założyć rękawiczki.
 11. Z czytelni korzystać można wyłącznie po umówieniu telefonicznym lub drogą elektroniczną. Przy umawianiu wizyty, które musi nastąpić co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, należy podać przewidywany czas wizyty, nie dłuższy niż 40 minut co do jednej sprawy; w przypadku sprawy wielotomowej dopuszczalne jest umówienie wizyty dłuższej. Umówiony czas wizyty nie podlega przedłużeniu.
 12. Skrzynki podawcze umieszczone są przy wejściu do każdego budynku sądu.
 13. Skargi przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i elektronicznej. Przyjmowanie interesantów w sprawach administracyjnych jest zawieszone, sprawy tego rodzaju mogą być załatwiane w rozmowach telefonicznych.
 14. Rozprawy i posiedzenia odbywają się bez udziału publiczności. W szczególnie uzasadnionych wypadkach przewodniczący składu orzekającego może zezwolić wskazanym przez siebie osobom na obecność na rozprawie, pod warunkiem zachowania bezpiecznych odległości na sali.
 15. Nie odbywają się dyżury mediatorów.”

red.

powiązane – „Sąd – Mocne ograniczenia do 30 kwietnia”

Goleniów

Gmina spółkom, spółki gminie

Goleniów. Radni zdecydowali dzisiaj o dokapitalizowaniu spółek GWiK i „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów”.

Opublikowane

w dniu

Chodzi o podniesienie kapitału zakładowego w tych spółkach poprzez objęcie w nich przez gminę udziałów – w GWiK za 880 tys zł i w Porcie Lotniczym za 680 tys zł. Skarbnik gminy uzasadnił te operacje trudną sytuacją finansową obu spółek, w których gmina jest udziałowcem – w GWiK 100%, a w Porcie Lotniczym 2,5% (tu według skarbnika strata za rok 2022 to ok. 10.6 mln zł.).

W praktyce wydatki z budżetu gminy w ten sposób uchwalone, trafią z powrotem do… jej budżetu – obie spółki zalegają bowiem z zapłatą gminie podatku od nieruchomości za rok 2022 właśnie wymienione kwoty dokapitalizowania i mają za nie spłacić te zaległości.

Jak podał skarbnik, gmina dofinansowała Port Lotniczy po raz pierwszy od roku 2010.

red.

powiązane – „Tragiczna sytuacja szpitala”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Reaktor w sąsiedztwie

Goleniów. Grupa Azoty rozpoczyna testy z energią jądrową. W Policach, w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Goleniów, powstanie modułowy reaktor jądrowy MMR.

Opublikowane

w dniu

Grupa Azoty Police, Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podpisały dzisiaj porozumienie dotyczące rozwoju i budowy „badawczego obiektu energetyki jądrowej wyposażonego w technologię ultrabezpiecznego reaktora jądrowego MMR (Micro Modular Reactor).

W pierwszym etapie planowane jest wybudowanie reaktora o mocy 30 MWt. Urządzenie jest niewielkich rozmiarów, ma niską gęstość mocy i wysoką zdolność cieplną, co w rezultacie powoduje bardzo wolne i przewidywalne zmiany temperatury.

Dostarczeniem niewielkiego reaktora MMR zajmie się amerykańska firma Ultra Safe Nuclear Corporation – światowy lider usług jądrowych. Ich produkty to wysokotemperaturowe, chłodzone gazem „baterie jądrowe” czwartej generacji. Dlaczego nazywane są „ultrabezpiecznymi”?

– Dzięki obudowie ceramicznej wyeliminowaliśmy użycie metalu. Daje nam ona odporność na wysokie temperatury. Reaktory drukowane są w drukarce 3D i jesteśmy jedyną firmą, która jest w stanie je wyprodukować – tłumaczył Franceso Venneri, dyrektor generalny i założyciel Ultra Safe Nuclear Corporation.

– To bezpieczeństwo reaktorów jest dla nas szczególnie ważne. Nie wyobrażamy sobie pracy w zakładach chemicznych bez poczucia bezpieczeństwa. W trakcie budowy reaktora będziemy równolegle szkolić kadry z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. To bardzo ważne, bowiem kadr atomowych, które specjalizują się w tego typu reaktorach, jest niewiele – dodał prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

Rozmowy z firmami oferującymi energię jądrową trwały przez półtora roku. Ile potrwa budowa samego reaktora MMR?

– Dążymy do jak najszybszej transformacji klimatyczno-energetycznej i dywersyfikacji naszych źródeł energii, dlatego chcemy, by szczegóły naszej współpracy zostały doprecyzowane już w najbliższym półroczu – podkreślił Tomasz Hinc.

red.

powiązane – „Biogazownia R-XXI w Łobzie”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Powiększą Plac Pileckiego

Goleniów. Radni zdecydowali dzisiaj o postawieniu pomnika Witolda Pileckiego i jego lokalizacji.

Opublikowane

w dniu

Będzie to skwer u zbiegu ulic Kościuszki i Konstytucji (patrz zdjęcie), który stanie się niedługo częścią powiększonego Placu Rotmistrza Witolda Pileckiego. Radni uznali, że pomnik rotmistrza powinien stać na placu jego imienia, a ponieważ tam stoi Pomnik Niepodległości, więc o skwer gdzie stanie postanowili powiększyć ów plac.

red.

powiązane – „Pomnik Pileckiego”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie