Connect with us

Goleniów

Sąd Rejonowy – otwarcie z mocnymi ograniczeniami

Goleniów. Prezes Sądu Rejonowego w Goleniowie Aneta Iglewska-Wilczyńska wydała nowe zarządzenie regulujące prace tego sądu.

Opublikowane

w dniu

To zarządzenie z dnia 22 mają br określa zasady na jakich można teraz przebywać w obu budynkach sądu. Wprowadzają one wiele ograniczeń, z którymi lepiej się zapoznać przed planowaną wizytą w sądzie czy to rozprawie, czy w charakterze interesanta lub publiczności.

„Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 33/20
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Goleniowie
z dnia 22 maja 2020 r.
o zasadach pracy Sądu w okresie epidemii koronawirusa COVID-19
(wyciąg)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/klientów:

 1. W sądzie może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Osoby wchodzące do sądu poddają się pomiarowi temperatury ciała; w przypadku podwyższonej temperatury, powyżej 37,5 stopnia, lub odmowy poddania się badaniu nie będą wpuszczone do budynku.
 3. Zakazuje się wstępu do budynku osób, które nie zostały wezwane lub zawiadomione o czynnościach oraz w celu załatwienia sprawy w sądzie. Osoba wezwana lub zawiadomiona może być wpuszczona do budynku nie wcześniej niż na 5 minut przed wyznaczoną godziną.
 4. Osoba stawiająca się bez wezwania w celu załatwienia sprawy wskazuje powód wizyty pracownikowi ochrony i jest kierowana do Biura Obsługi Interesanta, sekretariatu Wydziału V Ksiąg Wieczystych lub Biura Podawczego. Przy stanowisku obsługi interesanta może znajdować się tylko jedna osoba. Interesanci nie są przyjmowani w sekretariatach (za wyjątkiem sekretariatu ksiąg wieczystych).
 5. Do sądu mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).
 6. Osoby bez osłony na usta i nos nie będą wpuszczane do budynku sądu, zostaną też wobec tych osób złożone wnioski o ukaranie.
 7. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnieni są pracownicy podczas pracy w samodzielnie zajmowanych pomieszczeniach oraz pokojach, w których przy zachowaniu odległości 1,5 m pracują cały dzień z tymi samymi osobami. Pracownicy prowadzący obsługę interesantów za dodatkową osłoną mogą korzystać z maseczki lub przyłbicy.
 8. Pracownicy ochrony prowadzą kontrolę liczby osób udających się do pomieszczeń (sala rozpraw, pokój wysłuchań, czytelnia). Do budynków sądu osoby wezwane będą wpuszczane w ilości pozwalającej na zachowanie bezpiecznego odstępu na korytarzach.
 9. Czekając na wejście na salę należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób.
 10. Przed wejściem na salę sądową uczestnicy powinni zdezynfekować ręce albo założyć rękawiczki.
 11. Z czytelni korzystać można wyłącznie po umówieniu telefonicznym lub drogą elektroniczną. Przy umawianiu wizyty, które musi nastąpić co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, należy podać przewidywany czas wizyty, nie dłuższy niż 40 minut co do jednej sprawy; w przypadku sprawy wielotomowej dopuszczalne jest umówienie wizyty dłuższej. Umówiony czas wizyty nie podlega przedłużeniu.
 12. Skrzynki podawcze umieszczone są przy wejściu do każdego budynku sądu.
 13. Skargi przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej i elektronicznej. Przyjmowanie interesantów w sprawach administracyjnych jest zawieszone, sprawy tego rodzaju mogą być załatwiane w rozmowach telefonicznych.
 14. Rozprawy i posiedzenia odbywają się bez udziału publiczności. W szczególnie uzasadnionych wypadkach przewodniczący składu orzekającego może zezwolić wskazanym przez siebie osobom na obecność na rozprawie, pod warunkiem zachowania bezpiecznych odległości na sali.
 15. Nie odbywają się dyżury mediatorów.”

red.

powiązane – „Sąd – Mocne ograniczenia do 30 kwietnia”

Goleniów

Przystanek prawie gotowy

Goleniów. Praktycznie zakończyła się budowa nowego przystanku kolejowego „Goleniów Park Przemysłowy”.

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedział wiceburmistrz Tomasz Banach, zarówno część infrastruktury przystanku za której budowę odpowiadła gmina, jak i część kolejowa (perony) są gotowe. Nie oznacza to jednak, że zaraz zatrzymywać się tam będą pociągi. To bowiem proces dłuższy, wymagający uzgodnień rozkładowych, który może potrwać do trzeciego kwartału przyszłego roku.

Przystanek ma dwa perony o długości 130 m z wiatami. Przy przystanku jest pętla autobusowa z wiatą, parkingu samochodowy, parkingu rowerowy, chodniki oraz ostatni odcinek ścieżki pieszo – rowerowej biegnącej z parku przemysłowego, wzdłuż ulicy Granitowej w stronę Goleniowa. Planowana jest też budowa łączącej się z nią przy tym przystanku ścieżki rowerowej z Goleniowa wzdłuż ulicy Przestrzennej od stacji paliw Orlen i drogi wylotowej na Szczecin.

red.

powiązane – „Przystanek Goleniów Park Przemysłowy”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Ekstremalny bieg strażacki

Goleniów. #CROSSFIREFIGHTER – ekstremalny bieg strażacki, odbędzie się dnia 13 sierpnia 2022 roku (sobota). Rozpoczęcie o godz. 10:00 na stadionie OSiR w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

CROSSFIREFIGHTER to ekstremalny bieg strażacki na którym to druhny i druhowie OSP, jak również członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych będą rywalizować na specjalnie przygotowanej trasie biegowej przypominającej warunki z którymi strażacy mierzą się podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Całej imprezie biegowej towarzyszyć będzie piknik strażacki na którym będzie można zobaczyć prezentację sprzętu strażackiego tj. samochody ratowniczo-gaśnicze jednostek OSP i PSP z naszego powiatu. W Mobilnej Sali Edukacyjnej Komendy Powiatowej PSP w Goleniowie będzie można poznać zasady udzielania pierwszej pomocy oraz nauczyć się podstawowych zasad podczas stanów zagrożenia życia i zdrowia. Specjalnie przygotowana strefa gastronomiczna sprawi że zarówno uczestniczy naszego biegu jak i widzowie będą mogli spróbować specjałów przygotowanych przez lokalnych restauratorów.

red.

powiązane – „GTBS i PGK przejmą nowy dworzec”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Turniej i animacje

Goleniów. W sobotę 13 sierpnia OSiR zaprasza na turniej piłkarski i plażowe animacje.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakatach obok.

red.

powiązane – „Debata o zagrożeniu”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie