Connect with us

Osina

Ruszają przebudowy

Osina. Wójt gminy Osina podpisał umowy z firmami EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. oraz MET-INSTAL Sp. z o.o. na przebudowę drogi powiatowej w Węgorzy i Osinie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, umowę na realizację przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła „Osina” drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza wykona firma EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. Na mocy podpisanej umowy wykonawca w terminie 18-stu miesięcy opracuje dokumentacje projektową zadania oraz uzyska pozwolenia na budowę po czym przystąpi do wykonanie robót budowlanych na odcinku drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła „Osina” drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza”
Podstawowym założeniem inwestycji jest podniesienie standardu głównej drogi w miejscowości, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, poprawa dojazdu do przyległych terenów przeznaczonych pod zabudowę inwestycyjną. W ramach zadania wykonane zostanie: modernizacja jezdni drogi głównej, zatoka postojowa dla autobusów, parkingi dla samochodów osobowych, regulacja wysokościowa istniejących zjazdów, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przepust pod zjazdem z drogi powiatowej do parkingu leśnego, rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej.

Łączna wartość zadania wynosi 5 230 256,60 zł z czego 4 560 000,00 pochodzi z dofinansowania w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. Z kolei 349 680,21 zł stanowi dotacja Powiatu Goleniowskiego z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji.

Umowę na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej wykona firma MET-INSTAL Sp. z o.o. Na mocy podpisanej umowy wykonawca w terminie 18-stu miesięcy opracuje dokumentacje projektową zadania oraz uzyska pozwolenia na budowę po czym przystąpi do wykonania robót budowlanych na odcinku drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina tj. od „mostku” do granic miejscowości w kierunku Węgorzyc wraz z budową kanalizacji deszczowej na tym odcinku. Podstawowym założeniem inwestycji jest podniesienie standardu głównej drogi dojazdowej do miejscowości, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, poprawa dojazdu do przyległych terenów. W ramach zadania wykonane zostaną: modernizacja jezdni drogi głównej, przebudowa istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości, przepusty pod zjazdami z drogi powiatowej do nieruchomości przyległych. W zakresie prac przeprowadzone zostaną wycinka krzaków w obszarze rowu drogowego, wymiana części oznakowania pionowego niespełniającego standardów, wykonanie oznakowania poziomego na całej długości trasy (linie krawędziowe, linie rozdzielające),wykonanie oznakowania oraz niezbędnych elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonanie innych koniecznych prac niezbędnych do zrealizowania zadania.

Łączna wartość zadania wynosi 6 114 400,81 zł z czego 4 389 000,00 pochodzi z dofinansowania w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. Z kolei 1 108 804,17 zł stanowi dotacja Powiatu Goleniowskiego z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji.

red.

powiązane – „Droga z chodnikiem”

Osina

„Asfaltowali” w Osinie

Osina. Wczoraj w ramach położona została nowa nawierzchnia bitumiczna na drodze powiatowej Nr 4166Z przechodzącej przez Osinę.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w ramach zadania przebudowywane są miejsca parkingowe i chodniki położone na byłym osiedlu popegeerowskim. Efekty prac można już zauważyć.
Wartość prowadzonej inwestycji wynosi 2.553.172,49 zł, z czego 1.764.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Termin wykonania inwestycji ubiega 30.11.2023 r.

red.

powiązane – „Ostateczne wyniki wyborów w powiecie”

Kontynuuj czytanie

Osina

Co za 7,2 mln zł?

Osina. W VIII edycji Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład, gmina Osina otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków drogi Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zadanie dotyczy przebudowy odcinków drogi powiatowej Nr 4161Z Kikorze – Jenikowo łączącej miejscowości Kikorze, Osina, Węgorzyce. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie niezbędnych prac na przebudowywanym odcinku. Miejscowość Osina stanowi miejscowość gminną i zamieszkuje około 30 % mieszkańców gminy. Droga stanowi m.in. dojazd do budynków mieszkalnych, osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej tj.: Urzędu Gminy, świetlic wiejskich, biblioteki, szkoły podstawowej i przedszkola, ośrodka zdrowia oraz do podmiotów handlowych i przemysłowych, jak również terenów inwestycyjnych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z drogi korzystają również pozostali mieszkańcy naszej gminy i okolicznych miejscowości, gdyż stanowi ona dojazd do miejsc pracy i do przystanku kolejowego zlokalizowanego w Osinie. Inwestycja znacząco podniesie poziom życia i bezpieczeństwa mieszkańców zarówno miejscowości Kikorze, Osina, Węgorzyce jak również innych miejscowości gminnych, korzystających z tego połączenia. Ponadto droga ma znaczenie strategiczne, gdyż w sezonie letnim stanowi alternatywną trasę dla podróżujących z południa Polski nad morze.

Przewidywana wartość Inwestycji wynosi 7.582.000,00 zł, z czego dofinansowanie wnioskowane przez Wójta Gminy Osina Krzysztofa Szwedo stanowi niemal 95 % wartości inwestycji.

Ponadto ww. inwestycja stanowić będzie dalszy etap realizacji zadania pn.” Przebudowa odcinka drogi Nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, które to zadnie jest objęte dofinansowaniem o wartości 3.499.500,00 zł z VI edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład dla gmin popegeerowskich. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 3.571.000,00 a wartość dofinansowania stanowi 98 % przewidywanej wartości inwestycji.

Łącznie w dwóch edycjach (VI i VIII )Programu Inwestycji Strategicznych FIS Polski Ład Gmina Osina otrzymała 10 699 500 zł dofinansowania na przebudowę drogi Nr 4161Z relacji Kikorze – Węgorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

red.

powiązane – „Miesiąc Różańca Świętego”

Kontynuuj czytanie

Osina

Można pić

Osina. Woda z wodociągu Osina jest już zdatna do spożycia.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w komunikacie z dnia 22.09.2023r. w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Osina, gm. Osina, pow. goleniowski zaopatrującego 1162 mieszkańców miejscowości: Osina, Krzywice, Przypólsko, k. Przypólsko, Kałużna, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie po zapoznaniu się
z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 20.09.2023r. stwierdził, że woda spełnia
wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

  1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
  2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych
    i prania.
  3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
  4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC

red.

powiązane – „Woda niezdatna do…”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie