Connect with us

Nowogard

RIO blokuje poręczenie kredytu

Nowogard. Wątpliwości Regionalnej Izby Obrachunkowej budzi uchwała rady miejskiej o udzieleniu poręczenia kredytu szpitalowi rejonowemu w Nowogardzie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Samodzielny Szpital Rejonowy w Nowogardzie zamknął rok 2019 ze stratą. To przyczyniło się do konieczności zaciągnięcia przez szpital kredytu w rachunku bieżącym, aby umożliwić placówce płynność finansową i pokryć powstałe zobowiązania.
Gmina poręczyła wówczas ten kredyt, a poręczenie obowiązywało do końca sierpnia br.
Dyrektor szpitala Kazimierz Lembas wystąpił więc do Rady Miejskiej o poręczenie kredytu na kolejny rok, gdyż przedłużając kredyt, bank takiego poręczenia od kredytobiorcy wymaga.
W związku z tym, podczas obrad Rady Miejskiej, na sesji dnia 24 września 2020 r., przyjęto uchwałę o udzieleniu poręczenia kredytu w rachunku bieżącym, zaciągniętego przez Samodzielny Szpital Rejonowy w Nowogardzie, jako zabezpieczenie kredytu do wysokości 100% kwoty kredytu, tj. 1 000 000 zł.
Jednak na posiedzeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej,7 października br., uchwała przegłosowana przez Radę Miejską została zbadana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, nadzorującej finansowe zobowiązania gmin. Uchwała budzi wątpliwości Kolegium, które po wstępnej ocenie, wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w części lub całości.
Ostateczne badanie uchwały odbędzie się w trakcie posiedzenia Kolegium Izby w dniu 21 października 2020 r., a do tego czasu gmina nie może poręczenia szpitalowi udzielić.

red.

powiązane – „350 tys zł deficytu i podwyżki”

Nowogard

Przebudowa łącznika

Nowogard. Ruszyła przebudowa łącznika pomiędzy dworcem kolejowym, a ul. 700-lecia.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zadanie zrealizuje lokalne PRD Nowogard, a ulica, na której nie obowiązuje de facto żadna organizacja ruchu, nie ma chodników, i której nawierzchnia pełna jest dziur, ma się zmienić nie do poznania. Zakres prac jest bardzo rozległy – wykonanie nowych sieci gazowych, wodnych, sanitarnych, potem wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej, chodników, nawierzchni, ledowego energooszczędnego oświetlenia, budowa około 30 miejsc parkingowych oraz zatoczki postojowej.
Prace związane z przebudową łącznika mają się zakończyć za rok. Koszt inwestycji to ponad 4,3 mln zł, z czego zdecydowaną większość pokryje dotacja z programu Polski Ład.

red.

powiązane – „Dom Seniora i …”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Będzie smród

Nowogard. Zakład Rolny Giżyno rozpoczął nawożenie gnojowicą.

Opublikowane

w dniu

Według informacji tego zakładu, nawożenie odbywać się do końca marca w okolicach Miętna, Wierzchów i Nowogardu. Firma przeprasza mieszkańców za możliwe „uciążliwości zapachowe”.

red.

powiązane – „Dom Seniora i …”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

245 tys zł na dwa programy

Nowogard. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekaże gminie środki na programy pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Opublikowane

w dniu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to program skierowany do osób niepełnosprawnych, zarówno dorosłych jak i dzieci. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku oraz włączenie jej w życie społeczne – dotacja 217 096,80 zł.

„Opieka wytchnieniowa” to program skierowany do opiekunów osób niepełnosprawnych, zarówno dorosłych jak i dzieci. Głównym zadaniem programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa – dotacja 27 744,00 zł.

Programy całkowicie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zadanie realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

red.

powiązane – „Dom Seniora i …

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie