Connect with us

Maszewo

Remont świetlicy w Przemoczu

Maszewo. Burmistrz podpisał z firmą ,,ORIENT EXPRESS’’ Arkadiusz Olszewski ze Stargardu umowę na remont świetlicy w Przemoczu.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zakres prac obejmuje remont łazienek i pomieszczenia kuchennego oraz nowe przyłącze wody do świetlicy. Inwestycja ma na celu zmodernizowanie obiektu w celu poprawienia warunków użytkowania świetlicy przez społeczność lokalną.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 79 925,40 zł i jest finansowany ze środków własnych gminy Maszewo.

red.

powiązane – „Profesor z Maszewa”

Maszewo

Długi chodnik dla Radzanka

Maszewo. Dzisiaj podpisano umowę na budowę chodnika w Radzanku.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, to umowa na budowę chodnika w Radzanku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie wykona firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż drogi w miejscowości Radzanek. W ramach zadania wybudowane zostanie około 934 m chodnika. Ponadto zamówienie obejmuje również przebudowę istniejącej linii telekomunikacyjnej napowietrznej oraz przebudowę wodociągu wraz z przyłączami na długości około 520 m.

Zadanie realizowane jest na obszarach, gdzie niegdyś funkcjonowały PGR-y w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

red.

powiązane – „Wnioski o przydział mieszkań”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Wnioski o przydział mieszkań

Maszewo. Od jutra rusza nabór wniosków wstępnych o przydział mieszkań SIM KZN Bałtyk Sp. z o.o.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, od 18 lipca można złożyć wstępny wniosek o przydział mieszkania (najem lub sprzedaż) dla osób zainteresowanych ofertą Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Bałtyk Sp. Z o.o. Wzór wniosku można otrzymać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Maszewie, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo lub pobrać ze strony internetowej https://maszewo.pl/aktualnosc-1034-nabor_wnioskow…

Czytelnie podpisane wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Maszewie lub wysłać pocztą tradycyjną albo pocztą elektroniczną na adres urzad@maszewo.pl.
Wstępny wniosek nie jest wiążący dla żadnej ze stron.

red.

powiązane – „150 nowych mieszkań”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Jurandowo w Stodólsku

Kultura. Wieczorne koncerty i potańcówki, ale nie tylko, zapowiadają od jutra organizatorzy Etno Jurandowa w Stdólsku k. Maszewa.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „Wyniki matur”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie