Connect with us

Stepnica

Rekordowy przewiert w rezerwacie

Stepnica. GAZ-SYSTEM podpisał umowę o wartości 62 mln zł na przebudowę odcinka gazociągu Goleniów – Police na terenie Rezerwatu Olszanka.

Opublikowane

w dniu

Podpisana umowa z NDI Energy obejmuje ułożenie nowego gazociągu o łącznej długości 7,6 km i demontaż istniejącej infrastruktury, zlokalizowanej na terenie gmin Stepnica i Police w woj. zachodniopomorskim. Dzięki tej inwestycji powstaną lepsze warunki do swobodnej migracji chronionych gatunków oraz rozwoju fauny i flory w Rezerwacie Olszanka.

Nowy gazociąg o średnicy DN 500 i MOP 8,4 MPa zastąpi istniejącą infrastrukturę, która zostanie zdemontowana. Ponad 60% trasy inwestycji zostanie pokonane bezwykopowo z wykorzystaniem innowacyjnej technologii HDD na odcinkach:
• Rezerwatu Olszanka o długości ok. 2010 m,
• pól refulacyjnych Mańków o długości ok. 1415 m, umożliwiających funkcjonowanie toru wodnego Szczecin – Świnoujście
• terenów podmokłych na terenie gm. Police o długości ok. 881 m oraz 570 m.

Na przebudowie gazociągu znajdującego się na dnie Zatoki Odrzańskiej skorzysta zarówno gospodarka, jak i środowisko naturalne. Gazociąg Goleniów – Police jest jednym z ważniejszych elementów sieci przesyłowej na Pomorzu Zachodnim. Zasila on w gaz m.in. miasto Szczecin oraz zakłady chemiczne w Policach. Jego przebudowa zwiększy bezpieczeństwo dostaw gazu dla całej aglomeracji szczecińskiej.

Podczas prac na terenie Rezerwatu Olszanka zostanie wykonany rekordowej długości w skali kraju przewiert o długości ponad dwóch kilometrów. Spółka wykona też demontaż dwóch nitek starego gazociągu, położonych kilkanaście metrów pod powierzchnią Zalewu Szczecińskiego. Dzięki ułożeniu gazociągu głęboko pod dnem terenu zatoki możliwe będzie zwiększenie rzecznego transportu śródlądowego o większym tonażu na trasie Świnoujście – Szczecin. Natomiast efektem środowiskowym demontażu istniejącego gazociągu na terenie Rezerwatu Olszanka będzie ograniczenie ilości cyklicznych działań eksploatacyjnych w tym rejonie, co zapewni spokój i bezpieczny rozwój mieszkańcom rezerwatu.

Prace budowlane w rejonie Rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował przekroczenie metodą przewiertu Roztoki Odrzańskiej i został zakończony w 2021 r. Wykonano tam pierwszy w Polsce przewiert sterowany HDD w technologii Intersect, o długości 1814 m. Drugi etap prac zakończy się do 2025 roku.

red.

powiązane – „Cennik z podwyżkami zaakceptowany”

Stepnica

Jubileusze z wojewodą

Stepnica. 27 stycznia 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy odbyło się uroczyste wręczenie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 8 parom, które w roku 1972 zawarli związek małżeński.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, jubileusz 50-lecia miał szczególną rangę, ponieważ uhonorowania jubilatów medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonał Zbigniew Bogucki Wojewoda Zachodniopomorski.

Medalami nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali: Państwo Krystyna i Józef Bojko, Państwo Halina i Mieczysław Chrząstowscy, Państwo Wanda i Jan Cyrta, Państwo Jadwiga i Sylwester Kubiakowie, Państwo Maria i Ryszard Makarewiczowie, Państwo Aniela i Leszek Mierzchalscy, Państwo Wiesława i Henryk Stacewiczowie i Państwo Daniela i Andrzej Wyganowscy.

Oto krótka charakterystyka Jubilatów:

PAŃSTWO KRYSTYNA I JÓZEF BOJKO

Pan Józef urodził się w Stepnicy, a Pani Krystyna w Krasnołęce (powiat nowogardzki). Związek małżeński zawarli 5 lutego 1972r. w Stepnicy, po ślubie Pani Krystyna zamieszkała w rodzinnym domu męża i wraz z teściami prowadziła gospodarstwo rolne. W 1980r. rodzice przepisali gospodarstwo na Pana Józefa i Panią Krystynę. Pan Józef całe życie pracował na gospodarce, obecnie jest na emeryturze. Pani Krystyna po osiemnastu latach pracy w gospodarstwie podjęła pracę w fabryce Swedwood w Stepnicy tam przepracowała 17 lat. Obecnie jest na emeryturze. Państwo Bojko mają czworo dzieci, siedmioro wnuków.
PAŃSTWO HALINA I MIECZYSŁAW CHRZĄSTOWSCY

Państwo Chrząstowscy zawarli związek małżeński 23 grudnia 1972r. w Stepnicy, po ślubie Pani Halina przeprowadziła się do męża z gminy Przybiernów. Pani Halina zajmowała się gospodarstwem i wychowywaniem dzieci. Obecnie jest na emeryturze. Pan Mieczysław na terenie gminy Stepnica mieszka od urodzenia. Zawodowo pracował w rzeźni, obecnie jest na emeryturze. Państwo Chrząstowscy mają troje dzieci oraz troje wnuków.

PAŃSTWO WANDA I JAN CYRTA

Państwo Wanda i Jan Cyrta od urodzenia zamieszkują w gminie Stepnica. Związek małżeński zawarli 21 października 1972r.w Stepnicy. Państwo Cyrta pracowali w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Miłowie oraz zajmowali się gospodarstwem domowym i wychowywaniem dzieci. Obecnie są na emeryturach. Państwo Cyrta maja dwoje dzieci i czworo wnucząt.

PAŃSTWO JADWIGA I SYLWESTER KUBIAKOWIE

Państwo Kubiakowie sprowadzili się do gminy Stepnica w latach 60-tych. Pani Jadwiga pochodzi z okolic Gryfic a Pan Sylwester pochodzi spod Kutna. 25 grudnia 1972 roku zawarli związek małżeński w Stepnicy. Pani Jadwiga pracowała w Zakładzie Drobiarskim w Dąbiu, natomiast Pan Sylwester pracował w PKS oraz komunikacji miejskiej w Dąbiu, obecnie są na emeryturach. Państwo Kubiakowie mają czworo dzieci i ośmioro wnucząt.

PAŃSTWO MARIA I RYSZARD MAKAREWICZOWIE

Państwo Makarewiczowie na tereny gminy Stepnica sprowadzili sie w 2015r. ze Szczecina. Związek małżeński zawarli w Szczecinie 24 grudnia 1972r. Pani Maria pracowała w biurze projektowym oraz zajmowała się domem, obecnie na emeryturze. W wolnym czasie Pani Maria robi witraże. Pan Ryszard pracował w Polskiej Żegludze Morskiej na lądzie w dziale technicznym, obecnie jest już na emeryturze. Państwo Makarewiczowie maja trzech synów oraz sześciu wnuków.

PAŃSTWO ANIELA I LESZEK MIERZCHALSCY

Państwo Mierzchalscy na tereny gminy Stepnica przybyli 19 lat temu z gminy Przybiernów. Związek małżeński zawarli 30 grudnia 1972r. w Golczewie. Pani Aniela pracowała między innymi w handlu oraz jako pomoc magazyniera, obecnie jest na emeryturze. Pan Leszek z zawodu jest tokarzem, ukończył szkołę leśną. Pracował miedzy innymi w Lasach Państwowych, na kolei, jako pomoc magazyniera oraz w rolnictwie, obecnie na emeryturze. Państwo Mierzchalscy mają dwoje dzieci oraz dwie wnuczki.

PAŃSTWO WIESŁAWA I HENRYK STACEWICZOWIE

Państwo Stacewiczowie związek małżeński zawarli 23 grudnia 1972r. w Przybiernowie. Po ślubie Pani Wiesława przeprowadziła się do męża do Miłowa. Od 1985 roku mieszkają w Stepnicy. Pani Wiesława pracowała miedzy innymi na gospodarstwie, później w sklepie, aptece oraz przychodni zdrowia, obecnie na emeryturze. Pan Henryk urodził się w Miłowie, razem z żoną prowadzili gospodarstwo, następnie pracował w mleczarni oraz sklepie, obecnie na emeryturze. Państwo Stacewiczowie mają troje dzieci, siedmioro wnuków oraz jednego prawnuka.

PAŃSTWO DANIELA I ANDRZEJ WYGANOWSCY

Państwo Wyganowscy zawarli związek małżeński 18 listopada 1972r. w Szczecinie. Pani Daniela pracowała jako nauczycielka w Technikum Łączności w Szczecinie, następnie jako pracownik umysłowy w Hartwigu oraz Baltonie w Szczecinie, obecnie na emeryturze. Pan Andrzej pracował jako nauczyciel w Technikum Łączności w Szczecinie następnie od 1974r. do 2002 jako żołnierz zawodowy WOP i funkcjonariusz Straży Granicznej, służbę zakończył w stopniu pułkownika, od 2002 do chwili obecnej burmistrz miasta i gminy stepnica. Posiada wiele odznaczeń przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej. Został również odznaczony przez Prezydenta RP dwukrotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi. Państwo Wyganowscy mają dwie córki i czworo wnucząt.

red.

powiązane – „Bez przejazdu”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Żarnowo z pompami ciepła.

Stepnica. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu „Remiza” zmienili w swojej remizie system ogrzewania z przysłowiowego” kopciucha” na ekologiczne pompy ciepła.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, koszt zdania wyniósł 21 525 zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 19 372 zł. Ponadto, aby ograniczyć zużycie energii elektrycznej w tym obiekcie zamontowali na dachu – fotowoltaikę. Zadanie zrealizowaali dzięki wsparciu @Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Granty Strażackie” kwota 19 000 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 27 500 zł.
Wykonanie wymienionych przedsięwzięć było możliwe również dzięki finansowemu wsparciu z budżetu gminy w wysokości 10 653 zł.

red.

powiązane – „Samochód dla Stepnicy”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Bez przejazdu

Stepnica. Sikorskiego zamknięta, objazd przez Miłowo.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na podstawie informacji uzyskanej od przedstawiciela firmy STRABAG w związku z inwestycją „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica – przejście przez Stepnicę etap I”, w dniach od 30.01.2023 r. (od godz. 12.00) do dnia 10.02.2023 r. zamknięty będzie odcinek ul. W. Sikorskiego w Stepnicy (między kościołem a ul. Rybacką).

W związku z powyższym został wyznaczony do Stepnicy objazd przez Miłowo i Zielonczyn.

red.

powiązane – „Przejazd zamknięty”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie