Connect with us

Stepnica

Rejs pilotażowy

Stepnica. Do portu w Stepnicy przypłynął statek promujący.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

To jeden z elementów realizowanego przez Instytut Morski, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni projektu INCONE60. To jest rejs pilotażowy statku w dniach 22.09-24.09.2020 r. na trasie Vordingborg–Stepnica–Kołobrzeg. Promocja tego rejsu poprzez organizację spotkań branżowych, publikacje wsparte badaniami naukowymi oraz film promocyjny, ma na celu rozwój sieci kontaktów, które mogą zaowocować powstaniem nowych połączeń żeglugowych pomiędzy portami lokalnymi i regionalnymi

red.

powiązane – „Brysna i Śmięcka”

Stepnica

Stepnica-Czarnocin po remoncie

Stepnica. Przebudowa drogi powiatowej na ternie gminy Stepnica zakończona.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Powiat Goleniowski zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica – Czarnocin polegająca na wymianie nawierzchni na wybranych odcinkach drogi”. Wymieniono nawierzchnię na 3 wybranych odcinkach drogi powiatowej nr 4128Z stanowiącej ciąg komunikacyjny łączący Stepnicę z Czarnocinem:

1) Etapy I – odcinek o długości 143 mb zlokalizowany jest w m. Gąsierzyno w ciągu drogi powiatowej nr 4128Z od km 3+357,00 do km 3+500,00,
2) Etap II – odcinek o długości 190 mb zlokalizowany jest w m. Gąsierzyno w ciągu drogi powiatowej nr 4128Z od km 2+786,89 do km 2+977,56,
3) Etap III – odcinek o długości 310,54 mb zlokalizowany jest w m. Gąsierzyno w ciągu drogi powiatowej nr 4128Z od km 2+150,65 do km 2+461,19.

Zakres obejmował usunięcie starych warstw bitumicznych i wykonanie w ich miejscu nowej nakładki w technologii warstwy wyrównawczej średniej grubości 6 cm, ułożeniu siatki szklano-węglowej zapobiegającej propagacji spękań odbitych oraz ułożeniu warstwy ścieralnej grubości 5 cm. Inwestycja obejmowała również ścięcie poboczy na szerokości 1,00 m od krawędzi jezdni wraz z uzupełnieniem, wyprofilowaniem spadku poprzecznego i zagęszczeniem gruntami naturalnymi rodzimymi.

Wykonawcą robót budowlanych była firma EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. ze Stargardu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 743.646,57 zł (środki z budżetu Powiatu Goleniowskiego oraz z budżetu Gminy Stepnica – w wysokości 50.000 zł).

red.

powiązane – „Stepnica liderem”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Pogłębiarka w basenie

Stepnica. Od początku października w Basenie Kolejowym w Stepnicy stacjonuje pogłębiarka Hegemann II.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podje gmina, Pogłębiarka prowadzi prace mające na celu zniwelowanie dna toru podejściowego do Stepnicy i zapewnienie mu na całej długości głębokości 4,5 m. Prace te były prowadzone wiosną na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie, jednak krótko po zakończeniu tych prac, statek płynący ze Szczecina do Świnoujścia zszedł na mieliznę i zasypał tor podejściowy do Stepnicy. Ponadto na Zalewie Szczecińskim budowane są dwie nowe wyspy. Wyspy Brysna i Śmięcka powstaną z urobku pochodzącego z pogłębiania toru między portami Szczecin i Świnoujście. Wyspa Śmięcka leży w granicach Gminy Stepnica. Firma Żegluga na Odrze, która swoją flotę zarejestrowała w porcie macierzystym Stepnica, bierze czynny udział w dostarczaniu sprzętu do budowy przedmiotowych wysp.

red.

powiązane – „Brysna i Śmięcka”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Cztery nominowane

Stepnica. To sołtyski z gminy Stepnica walczą o tytuł „Soltysa Roku”.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podje gmina, przedstawicielki gminy Stepnica zostały nominowane do tytułów Sołtys Roku w akcji Mistrzowie Agro – największym plebiscycie wiejskim i rolniczym w Polsce.

Nominacje do nagrody uzyskały: Barbara Kierzynkowska, sołtys Sołectwa Gąsierzyno, Joanna Marszałek, sołtys Sołectwa Racimierz, Mirosława Beczek, sołtys Sołectwa Miłowo, Wanda Bobrowska, sołtys Sołectwa Żarnowo.

Kandydatów do nagród nominowali partnerzy i patroni akcji – organizacje rolnicze i wiejskie, dziennikarze oraz mieszkańcy naszego regionu. Główne nagrody w plebiscycie zostaną wręczone podczas uroczystej gali w trakcie Centralnych Targów Rolniczych w Warszawie. Od 5 do 23 października trwa głosowanie.

red.

powiązane – „Kolejne koło gospodyń”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie