Connect with us

Aktualności

REGIONALNA ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA KLIMATYCZNE

Globalne ocieplenie i związane z nim niekorzystne zmiany środowiskowe to wyzwanie, przed którym stoi cały świat. Walkę z negatywnymi efektami przemian klimatu podejmuje także samorząd województwa. Dlatego część środków unijnych w programie regionalnym (RPOWZ) przeznaczył na poprawę stanu środowiska naturalnego i likwidację skutków katastrof pogodowych.

Opublikowane

w dniu

Antropocen
Takim terminem klimatolodzy, geolodzy i biolodzy określają obecną epokę. To właśnie człowiek najmocniej wpływa na to, jak dziś wygląda Ziemia. Oddziaływanie to jest jednoznacznie negatywne, a jego skutki widać na każdym poziomie: geologii planety, środowiska, klimatu. Drugim ważnym zjawiskiem jest globalne ocieplenie. Myli się ten, kto myśli, że oznacza to tylko wyższy słupek rtęci na termometrach czy ciepłą wodę w Bałtyku. To także szereg anomalii pogodowych. Widocznych i odczuwalnych również w naszej części kraju pożarów lasów, powodzi i ulewnych deszczów. Dlatego w RPOWZ Zarząd Województwa przewidział fundusze na adaptację do zmian klimatu i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.  W regionalnym programie znalazły się środki na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego podczas wystąpienia zjawisk katastrofalnych. Konkurs „Adaptacja do zmian klimatu” trwa do 21 grudnia br. i jest skierowany do ochotniczych Straży Pożarnych, ich związków i oddziałów. Wsparcie  – milion euro – przeznaczono na zakup wozów ratowniczo-gaśniczych oraz ich wyposażenia.

Na sygnale
Efektem zmian klimatu są coraz częściej susze, które oznaczają walkę z ogniem. Zachodniopomorskie gminy muszą być przygotowane na zagrożenia, które są konsekwencją długotrwałego występowania wysokich temperatur. – Nie tak dawne wydarzenia w Grecji czy Szwecji uświadomiły nam, jak trudnym do opanowania żywiołem jest ogień i jak bardzo potrzebny jest specjalistyczny sprzęt w obliczu takiej katastrofy. Nasze bezpieczeństwo uzależnione jest między innymi od służb, którym przypisano to zadanie. Najważniejszym elementem w budowaniu systemu bezpieczeństwa są oczywiście ludzie, ale istotne są również narzędzia, które można wykorzystać w sytuacji zagrożenia – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W ciągu ostatnich 2 lat wsparcie z Unii Europejskiej pomogło sfinansować zakup 30 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych, które jeżdżą w naszym regionie. Taki nowoczesny pojazd trafił np. do OSP Wołczkowo. To prawdziwa superjednostka. Na sygnale może jechać na pomoc właściwie do wszystkich kryzysowych sytuacji: od katastrof budowlanych, po wypadki drogowe. Nowy specjalistyczny pojazd przystosowany jest także do przewożenia psów poszukiwawczych. – Wóz jest dostosowany do nowych typów zagrożeń, do których wcześniejsze zaplecze techniczne nie było przygotowane. Część takich zdarzeń, jak katastrofy budowlane, pożary czy osuwiska, mogą być konsekwencją zmian klimatu. Na przykład zwiększone opady śniegu mogą spowodować odkształcenie i zawalenie konstrukcji dachu zakładu produkcyjnego, a wysokie temperatury w okresie letnim obniżają wilgotność ściółki leśnej, co zwiększa ryzyko pożarowe – tłumaczy Joanna Szumer z OSP w Wołczkowie. Mając w garażu remizy tak nowoczesny pojazd, strażacy są lepiej przygotowani do akcji, a mieszkańcy czują się bezpieczniej. Wóz kosztował ponad 400 tys. zł, z czego prawie 350 tys. zł to dofinansowanie z RPOWZ.

Bardziej bezpieczni
Pierwsze poważne zmiany, które doprowadziły środowisko do obecnego stanu, zaczęły się – według naukowców – dwieście lat temu. Systematycznie i wcale nie powoli nasilały się wówczas zjawiska społeczne i gospodarcze, których skutkiem jest destabilizacja klimatu. Właśnie poprawie stanu środowiska, a konkretnie systemu oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami będą dotyczyły konkursy przewidziane przez samorząd województwa w ramach RPOWZ w 2019 roku. Szczegóły na www.rpo.wzp.pl.

Tekst sponsorowany

Kliknij aby skomentować

You must be logged in to post a comment Login

Dodaj komentarz

Aktualności

Szpitale połączone od 1 stycznia 2022 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu rady powiatu radni przyjęli uchwały uruchamiające formalnie proces połączenia szpitala goleniowskiego ze szczecińskim szpitalem SPSK 2 na Pomorzanach.

Opublikowane

w dniu

Jak nam powiedział radny PiS Arkadiusz Guziak, który był inicjatorem połączenia szpitali kilka dni temu na połączenie wyraził zgodę senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Także NFZ zgodził się na cesję kontraktu goleniowskiego szpitala na SPSK 2. Natomiast Starosta poinformował radnych, że z jego ustaleń z dyrektorem Sygutem z Pomorzan terminem finalnego połączenia szpitali jest 1 stycznia 2022r.

powiązane – „Szpital w użytkowanie za… 5 tys zł”

red.

Kontynuuj czytanie

Aktualności

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Z bankowości do PGK

Goleniów. Nowy prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. swoją pracę w Goleniowie rozpoczyna od kryzysu śmieciowego.

Opublikowane

w dniu

W rozmowie z nami przedstawia swoją karierę zawodową i doświadczenie, które wykorzysta w kierowaniu komunalną spółką. Mówi o jej aktualnej kondycji i możliwościach rozwoju – w tym o współpracy z CZG R-XXI, budowie spalarni i bazy przeładunkowej na terenie PGK. Odnosi się też obszernie do kryzysu „śmieciowego” w gminie i tego jak on wpływa na pracę spółki oraz jej najbliższą przyszłość. Więcej w rozmowie obok.

red.

powiązane – https://goleniowska.com/pgk-w-kazdej-chwili-jestesmy-gotowi-odbierac-smieci/

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie