Connect with us
  • Pożyczka na wakacje - Kasa Stefczyka - Goleniów

Powiat

Referenda odłożone

Powiat. Dopóki zagraża nam COVID-19, dopóty wyborów i referendów lokalnych nie będzie – uznał rząd i GIS.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje wtorkowy „Dziennik Gazeta Prawna”, to powoduje przesunięcia wszelkich m.in. przedterminowych referendów lokalnych w związku z epidemią. – Takie sytuacje miały miejsce w okresie marzec-kwiecień 2020 r. oraz od listopada 2020 r. do chwili obecnej. Organy zarządzające wybory i referenda stosują się w tym zakresie do zaleceń generalnego inspektora sanitarnego – podaje Krajowe Biuro Wyborcze.

Według gazety, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, tak może być co najmniej do wiosny. Od listopada w samorządach zawieszona jest organizacja wszelkich głosowań przedterminowych i uzupełniających oraz referendów lokalnych. Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce w okresie marzec-kwiecień, czyli na początku epidemii w Polsce. Na razie ten stan zawieszenia potrwa do początku kwietnia br., ale z opcją wydłużenia.

Ponadto wziąć należy pod uwagę, że w przypadku referendum decydującym czynnikiem jest frekwencja. Muszą one zostać zorganizowane w takim okresie, aby wszystkie osoby zainteresowane udziałem w nich mogły to zrobić, mając pewność, że jest to dla nich bezpieczne – wskazuje KBW. Zarządzanie wyborów i referendów w sytuacji, gdy sanepid zaleca ich przesunięcie, byłoby „nieodpowiedzialne oraz mogące stanowić zagrożenie dla wyborców i członków organów wyborczych.

red.

powiązane – „Nie ma wniosków o referendum”

Powiat

Kłopoty ze spalaniem opadów

Powiaty. Celowy Związek Gmin R-XXI przekaże do spalenia w Szczecinie ok. 14 tysięcy ton odpadów niepodlegających składowaniu.

Opublikowane

w dniu

Jak poinformował delegatów gmin przewodniczący zarządu związku Jacek Chrzanowski, były przejściowe problemy z odbiorem tych odpadów przez szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, czyli jedyną w naszym regionie spalarnię. W wyniku interwencji ilość odpadów do spalenia w Szczecinie przekazanych przez ZCG R-XXI wyniesie w tym roku ok. 14 tys ton.

Przez pierwsze 5 miesięcy tego roku związek – do którego należą wszystkie gminy naszego powiatu – przekazał do zakładu w Słajsinie 44,3 tys ton wszystkich odpadów (bez śmieci z gminy Goleniów, które jeszcze do Słajsina nie trafiają). W tym najwięcej:

zmieszane – 26,2 tys ton (59%)
biodegradowalne – 5 tys ton (11%)
opakowania z tworzyw sztucznych – 3,6 tys ton (8%)
wielkogabarytowe – 2,8 tys ton (6%)
opakowania szklane – 2,3 tys ton (5%)

Przez ten okres związek sprzedał blisko 6,5 tys ton wysortowanych surowców i szkła za prawie 2,8 mln zł – w tym najwięcej było kartonu (690 ton sprzedanego za 416 tys zł). Poziom odzysku wyniósł blisko 20% przy 33,5 tys ton odpadów przez 5 miesięcy w Słajsinie przetworzonych.

red.

powiązane – „Na sesji o spalarni”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Ponownie Kulinicz

Powiat. W minioną sobotę Tomasz Kulinicz został ponownie wybrany na przewodniczącego zarządu powiatowego PSL.

Opublikowane

w dniu

Na terenie powiatu goleniowskiego trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza PSL. Jak już podawaliśmy, wcześniej, 23 czerwca odbył się w Goleniowie zjazd gminny podczas którego wybrano Kulinicza przewodniczącym zarządu gminnego PSL w Goleniowie.

O tych wyborach, sytuacji kadrowej PSL na terenie naszego powiatu oraz planach partii na najbliższe wybory samorządowe rozmawialiśmy z Tomaszem Kuliniczem – więcej w rozmowie, którą opublikujemy w nadchodzący weekend.

red.

powiązane – „Kulinicz za Sypienia”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Włoskie staże

Powiat. Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie, kształcący się w zawodzie technik informatyk odbywają staże zawodowe u włoskich przedsiębiorców.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje powiat, staże odbywają się zgodnie z programem nauczania w zawodzie. Do głównych zadań stażystów należy: przetwarzanie informacji na podstawie danych i wprowadzanie danych do systemu, sprawdzanie zgodności poszczególnych komponentów i montaż komponentów, instalowanie systemu operacyjnego i sterowników, diagnoza i naprawa części komputera, pobieranie, wczytywanie danych z aplikacji internetowych i baz danych. Po zakończeniu staży uczniowie otrzymają m. in. Certyfikat Europass Mobility, Paszport Językowy Europass oraz Indywidualny Wykaz Osiągnięć (w ramach systemu ECVET) jak również Dyplom potwierdzający udział w mobilności. Dzięki udziałowi w projekcie ERASMUS+ uczniowie są otwarci na zmiany oraz uaktualniają swoją wiedzę i wzbogacają umiejętności zawodowe. Dla uczniów jest to z pewnością cenne doświadczenie zawodowe w środowisku międzynarodowym w branży IT.

red.

powiązane – „Monika Hoffmann – zakonnica”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie