Connect with us

Goleniów

„Raport” za 24 tys zł.

Goleniów. Również w tym roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie napisała za burmistrza Krupowicza
„Raport o stanie gminy Goleniów za rok 2019”.

Opublikowane

w dniu

Za 166 stron dokumentu gminni podatnicy zapłacili 23,985 tys. zł. Rok temu kosztował nieco mniej (130 stron za 19.5 tys zł). W jego przygotowaniu wyręczyła burmistrza prawie ta sama ekipa co rok temu: mgr Robert Żarkowski, dr Agnieszka Malkowska Uniwersytet Szczeciński i dr Arkadiusz Malkowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (były dyrektor LO w Goleniowie)we współpracy z Urzędem Gminy i Miasta.

Burmistrz swoja pracę nad raportem ograniczył do napisania krótkiego, zdawkowego wstępu, w którym czytamy m.in.:”…Raport został przygotowany przez specjalistów zewnętrznych, nie związanych emocjonalnie z działalnością gminy, wspomaganych wiedzą faktograficzną pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz informacjami z różnego rodzaju instytucji. .Dokument opiera się przede wszystkim na danych statystycznych. Forma opisowa znalazła miejsce tylko tam, gdzie trudniej było zachodzące w gminie zjawiska ująć ilościowo. (…)Wierzę, że dokument ten pozwoli Państwu na obiektywną ocenę naszej wspólnej pracy, którą wykonujemy w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Goleniów…”

„Raport” zostanie zaprezentowany na sesji absolutoryjnej rady miejskiej w najbliższą środę. Jego pełna wersja jest dostępna na stronie gminy w BIP – zakładka „rada miejska”.

red.

powiązane – „Raport o stanie za 20 tysięcy”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie