Connect with us

Goleniów

Rada przeszła do historii

Goleniów. Wczoraj odbyła się ostatnia – 70. sesja goleniowskiej rady miejskiej kadencji 2018 – 2024. To była najdłuższa kadencja w historii współczesnego samorządu, trwająca prawie 5,5 roku. Nie wziął w niej udziału ustępujący burmistrz Robert Krupowicz.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w ciągu tego czasu odbyło się 70 sesji Rady Miejskiej, w tym 9 sesji nadzwyczajnych. Radni złożyli 1885 interpelacji wniosków i zapytań.
Najwięcej interpelacji złożyli:

1️.Andrzej Różański – 254
2️.Robert Kuszyński – 238
3️.Dorota Chodyko – 219.

Rada miejska podjęła 814 uchwał. Wojewoda stwierdził nieważność w 15 przypadkach. Regionalna Izba stwierdziła nieważność 1 uchwały, a w 3 przypadkach stwierdziła nieważność w części.

W minionej kadencji dwukrotnie nastąpiła zmiana w składzie osobowym rady miejskiej. W maju 2020 r. z funkcji radnej zrezygnowała Jennifer Crissey. Po niej mandat objął Bogdan Zaczkiewicz. We wrześniu 2021 r. Radna Katarzyna Paciorek-Zalewska zrezygnowała z objętej funkcji, a zastąpiła ją Anna Ogórska. Radny, który najdłużej piastuje tę funkcję to Krzysztof Rutkowski. Na radnego został wybrany jesienią 1998 roku i od tej pory, czyli ponad 25 lat nieprzerwanie był częścią rady miejskiej w Goleniowie.

Do nowo wybranej rady miejskiej nie weszli dotychczasowi radni:Jerzy Maksym, Łukasz Mituła, Dorota Chodyko, Krzysztof Rutkowski, Lucyna Skałecka – Włodarczyk, Marcin Gręblicki, Danuta Faryniarz, Krzysztof Zajko, Jolanta Musialska i Bogdan Zaczkiewicz.

Kolejna sesja Rady Miejskiej została wyznaczona przez Komisarza na dzień 7 maja 2024 r., godz. 10.00. Wtedy nastąpi zaprzysiężenie nowego burmistrza Gminy Goleniów.

Na zdjęciach rada miejska kadencji 2018-24 i pierwsze oficjalne spotkanie niedawnych konkurentów w walce o fotel burmistrza: Tomasza Banacha i Krzysztofa Sypienia.

red.

powiązane – „Radni wybrani”

Goleniów

Góra Tabor w Marszewie

Goleniów. Na jutro, czyli sobotę 15 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież, Wasze rodziny, do MARSZEWA, na tegoroczną X GÓRĘ TABOR JUNIOR…

Opublikowane

w dniu

…czyli spotkanie o charakterze religijno – festynowym dla dzieci i młodzieży, pod hasłem „NIEBO CZEKA”.

👉 godz. 09:00 REJESTRACJA uczestników
👉 godz. 10:30 Msza Święta przy kościele w MARSZEWIE
👉 po Mszy RODZINNY FESTYN przy placu zabaw, z wieloma atrakcjami: zabawami, konkursami, gastronomią.

red.

powiązane – „Będzie rękaw na lotnisku”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Młodzi strażacy na stadionie

Goleniów. W sobotę, 15 czerwca br., na stadionie OSiR w Goleniowie odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Opublikowane

w dniu

Pojawią się tam Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu powiatu goleniowskiego.

red.

powiązane – „Będzie rękaw na lotnisku”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Otwarcie sezonu

Goleniów. W przyszłą sobotę goleniowski OSiR otwiera letni sezon plażowy w Lubczynie.

Opublikowane

w dniu

Szczegóły na plakatach obok.

red.

powiązane – „Będzie rękaw na lotnisku”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie