Connect with us

Goleniów

Rada nie może nakazywać burmistrzowi

Goleniów. Nadzór prawny Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdził, że rada miejska nie może wkraczać w zakres kompetencji przysługujących burmistrzowi z mocy ustawy, a zwłaszcza nakazywać mu ściśle określonego sposobu załatwienia konkretnej sprawy.

Opublikowane

w dniu

Co oczywiście nie oznacza, że burmistrz z własnej woli nie może tego zrobić jako organ gminy. W tym przypadku chodzi o boisko piłkarskie w Kliniskach.

Jak podaje gmina, stwierdził tym samym nieważność uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/299/20 z 9 września 2020 r., która zobowiązywała burmistrza do przejęcia od Lasów Państwowych terenu boiska piłkarskiego w Kliniskach w zamian za inne, należące do gminy grunty.

Projekt uchwały, uznanej przez wojewodę za nieważną, przygotował klub radnych Ruchu Miejskiego – Łukasz Mituła (przewodniczący Komisji Rewizyjnej – organu kontrolnego Rady Miejskiej), Marcin Gręblicki i Mariusz Skakuj. Na ostatniej sesji rady miejskiej został on przyjęty przez radnych.

W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda uznaje całą uchwałę za nieważną, gdyż „rada gminy nie może wkraczać w zakres kompetencji przysługujących wójtowi z mocy ustawy, a zwłaszcza nakazywać mu ściśle określonego sposobu załatwienia konkretnej sprawy”.

Prawnicy wojewody stwierdzili, że rada miejska „uchwałą nr XXXVIII/481/10 z dnia 10 lutego 2010 r. dokonała określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości wskazując, że ‘gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz Gminy, który w szczególności decyduje o nabyciu nieruchomości, w tym o nabyciu nieruchomości w zamian za nieruchomość stanowiącą własność Gminy’. W taki sposób Rada pozbawiła się prawa do wyrażania indywidualnej zgody na dokonanie tego typu czynności, zaś podmiotem wyłącznie władnym do podjęcia decyzji w sprawie zamiany nieruchomości jest burmistrz gminy. Podejmując zatem kontrolowaną uchwałę, rada przekroczyła zakres swoich kompetencji prawodawczych”.

red.

powiązane – „Open Mind” dla „Prime Construction””

Goleniów

Nocą z Krzyżem do Maszewa

Goleniów. Będzie kolejna Nocna Droga Krzyżowa po starym nasypie kolejowym z Goleniowa do Maszewa.

Opublikowane

w dniu

Początek w najbliższy piątek 24 marca o godzinie 21.00. Wymarsz spod kościoła świętego Jerzego. Cała droga ma około 20 km. I odbywa się w ciszy.
Powrót z Maszewa do Goleniowa we własnym zakresie.

red.

powiązane – „ODNAJDUJEMY RODZINY OFIAR I ZWRACAMY IM TE RZECZY…”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Spontaniczne przekazanie

Goleniów. Zakończyła się dzisiaj kolejna rozprawa w procesie karnym, w którym oskarżonym jest burmistrz Robert Krupowicz.

Opublikowane

w dniu

Jest on oskarżony o naruszenie tajemnicy skarbowej, przez publiczne ujawnienie na jednej z ubiegłorocznych sesji rady miejskiej w Goleniowie, danych personalnych i wysokości zadłużenia z tytułu opłaty za odpady komunalne kilkorga radnych.

Sąd przesłuchał dzisiaj dwoje świadków – byłego skarbnika gminy i pracownicę UMiG. Według ich zeznań, to nie oni przekazali burmistrzowi infomację o wysokości zadłużenia radnych. Prokurator odczytał pismo sekretarza gminy, który wskazał, że osobą informująca o tym była pracownica wydziału finansowego Margareta Niczaj. Zeznając dzisiaj na tę okoliczność burmistrz Krupowicz potwierdził, że od niej właśnie powziął w/w wiedzę, a stało się to w sekretariacie, gdzie ona przekazała mu ją „spontanicznie” – nie pytana przez burmistrza, sama z siebie.

Na wniosek obrońcy burmistrza, sąd postanowił przesłuchać jeszcze na kolejnej rozprawie 26 kwietnia dwie pracownice sekretariatu UMiG.

red.

powiązane – „Kim jest tajemniczy urzędnik?”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Kto po Krupowiczu?

Goleniów. Tomasz Banach nie podjął decyzji co do ewentualnego startu w wyborach na burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Jak nam dzisiaj powiedział, jest na to jeszcze za wcześnie, bo przez rok wiele się może zdarzyć. Decyzję burmistrza Krupowicza o niestartowaniu w najbliższych wyborach znał znacznie wcześniej, więc nie był zaskoczony jej niedawnym upublicznieniem.

Tomasz Banach (na zdj. za Krupowiczem) jest bezpartyjny, dlatego jego ewentualny start w wyborach musiałby się wiązać z budowa własnego zaplecza politycznego i organizacyjnego, lub uzyskania poparcia jakiejś partii – np. PO, która ma duże ambicje wpływać na goleniowską politykę. Jej zachodniopomorski lider to wszak wywodzący się z goleniowskiego samorządu marszałek Geblewicz, któremu na pewno zależy by goleniowską gminą rządził człowiek jeśli nie Platformy, to co najmniej z nią „poukładany” – podobnie zresztą jak goleniowskiej senator z PO Magdalenie Kochan. W tej sytuacji teoretycznie naturalną kandydatką do reprezentowania PO w najbliższych wyborach samorządowych w Goleniowie jest dzisiejsza wiceburmistrz Anita Jurewicz, która jest członkiem Platformy.

red.

powiązane – „Burmistrz potwierdza”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie