Connect with us

Goleniów

Rada nie może nakazywać burmistrzowi

Goleniów. Nadzór prawny Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdził, że rada miejska nie może wkraczać w zakres kompetencji przysługujących burmistrzowi z mocy ustawy, a zwłaszcza nakazywać mu ściśle określonego sposobu załatwienia konkretnej sprawy.

Opublikowane

w dniu

Co oczywiście nie oznacza, że burmistrz z własnej woli nie może tego zrobić jako organ gminy. W tym przypadku chodzi o boisko piłkarskie w Kliniskach.

Jak podaje gmina, stwierdził tym samym nieważność uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/299/20 z 9 września 2020 r., która zobowiązywała burmistrza do przejęcia od Lasów Państwowych terenu boiska piłkarskiego w Kliniskach w zamian za inne, należące do gminy grunty.

Projekt uchwały, uznanej przez wojewodę za nieważną, przygotował klub radnych Ruchu Miejskiego – Łukasz Mituła (przewodniczący Komisji Rewizyjnej – organu kontrolnego Rady Miejskiej), Marcin Gręblicki i Mariusz Skakuj. Na ostatniej sesji rady miejskiej został on przyjęty przez radnych.

W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda uznaje całą uchwałę za nieważną, gdyż „rada gminy nie może wkraczać w zakres kompetencji przysługujących wójtowi z mocy ustawy, a zwłaszcza nakazywać mu ściśle określonego sposobu załatwienia konkretnej sprawy”.

Prawnicy wojewody stwierdzili, że rada miejska „uchwałą nr XXXVIII/481/10 z dnia 10 lutego 2010 r. dokonała określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości wskazując, że ‘gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz Gminy, który w szczególności decyduje o nabyciu nieruchomości, w tym o nabyciu nieruchomości w zamian za nieruchomość stanowiącą własność Gminy’. W taki sposób Rada pozbawiła się prawa do wyrażania indywidualnej zgody na dokonanie tego typu czynności, zaś podmiotem wyłącznie władnym do podjęcia decyzji w sprawie zamiany nieruchomości jest burmistrz gminy. Podejmując zatem kontrolowaną uchwałę, rada przekroczyła zakres swoich kompetencji prawodawczych”.

red.

powiązane – „Open Mind” dla „Prime Construction””

Goleniów

Geblewicz za Marchewkę

Goleniów. Pochodzący ze Stepnicy, a mieszkający z rodziną w Goleniowie marszałek województwa Olgierd Geblewicz został w sobotę wybrany szefem zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej.

Opublikowane

w dniu

Zastąpił posła Arkadiusz Marchewka, którego wybrano na szefa PO w Szczecinie.

Geblewicz jest członkiem Platformy Obywatelskiej od momentu jej założenia. Dotychczas pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Platformy w regionie, wcześniej sekretarza w regionie. W wyborach dostał prawie 93 procent głosów i nie miał kontrkandydata.

red.

powiązane – „Obwodnica w roku 2027”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Węzeł do likwidacji

Goleniów. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Goleniowie systematycznie realizuje działania mające na celu poprawę czystości powietrza w mieście, m.in. poprzez modernizację infrastruktury ciepłowniczej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje spółka, jednym z tych działań jest likwidacja grupowego węzła cieplnego Grunwaldzka 5, dzięki której zmniejszy się produkcja energii o 691 GJ, a w konsekwencji zmniejszy się również emisja dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery o 69Mg w ciągu roku.

Prezes zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pani Emilia Niemyt oraz prezes zarządu PEC Goleniów pan Tomasz Majewski podpisali w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie umowę pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa nowego zawierającego węzły indywidualne systemu zasilania w ciepło zastępującego dotychczasowy system zasilany z węzła grupowego Grunwaldzka 5”.

Przedmiotem wniosku jest likwidacja węzła grupowego i budowa dziesięciu nowoczesnych indywidualnych węzłów cieplnych. Obejmie także wymianę zewnętrznej instalacji odbiorczej wykonanej w technologii tradycyjnej w kanałach żelbetowych na sieć wysokich parametrów wykonaną z rur preizolowanych. Długości sieci wyniesie 0,5 km, a wartość inwestycji 1.103.600,00 zł, z dofinansowaniem w kwocie 987,6 tys. zł. Zadanie jest już realizowane. Jego zakończenie zaplanowano na 15 września 2022 r.

red.

powiązane – „Cena ogrzewania”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nocleg w szałasie

Goleniów. Nadleśnictwo Goleniów by sprostać wymaganiom, jak również móc zaoferować szerszą gamę możliwości korzystania z terenów leśnych przez turystów zamontowało w terenie szałas drewniany typu –shelter-.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje nadleśnictwo, widoczne na zdjęciu zadaszenie pozwoli schronić się turystom na czas nocowania w terenie leśnym w wyznaczonym do tego obszarze zgodnie z wdrożonym programem przez Nadleśnictwo pn: „Zanocuj w Lesie”.

Obecny na fotografii –shelter- umiejscowiony jest na terenie leśnictwa Widzieńsko na polanie za leśniczówką.

red.

powiązane – „Sokół na szkoleniu”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie