Connect with us
Pożyczka na wakacje - Kasa Stefczyka - Goleniów

Goleniów

Rada nie może nakazywać burmistrzowi

Goleniów. Nadzór prawny Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdził, że rada miejska nie może wkraczać w zakres kompetencji przysługujących burmistrzowi z mocy ustawy, a zwłaszcza nakazywać mu ściśle określonego sposobu załatwienia konkretnej sprawy.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Co oczywiście nie oznacza, że burmistrz z własnej woli nie może tego zrobić jako organ gminy. W tym przypadku chodzi o boisko piłkarskie w Kliniskach.

Jak podaje gmina, stwierdził tym samym nieważność uchwały Rady Miejskiej nr XXIII/299/20 z 9 września 2020 r., która zobowiązywała burmistrza do przejęcia od Lasów Państwowych terenu boiska piłkarskiego w Kliniskach w zamian za inne, należące do gminy grunty.

Projekt uchwały, uznanej przez wojewodę za nieważną, przygotował klub radnych Ruchu Miejskiego – Łukasz Mituła (przewodniczący Komisji Rewizyjnej – organu kontrolnego Rady Miejskiej), Marcin Gręblicki i Mariusz Skakuj. Na ostatniej sesji rady miejskiej został on przyjęty przez radnych.

W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda uznaje całą uchwałę za nieważną, gdyż „rada gminy nie może wkraczać w zakres kompetencji przysługujących wójtowi z mocy ustawy, a zwłaszcza nakazywać mu ściśle określonego sposobu załatwienia konkretnej sprawy”.

Prawnicy wojewody stwierdzili, że rada miejska „uchwałą nr XXXVIII/481/10 z dnia 10 lutego 2010 r. dokonała określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości wskazując, że ‘gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz Gminy, który w szczególności decyduje o nabyciu nieruchomości, w tym o nabyciu nieruchomości w zamian za nieruchomość stanowiącą własność Gminy’. W taki sposób Rada pozbawiła się prawa do wyrażania indywidualnej zgody na dokonanie tego typu czynności, zaś podmiotem wyłącznie władnym do podjęcia decyzji w sprawie zamiany nieruchomości jest burmistrz gminy. Podejmując zatem kontrolowaną uchwałę, rada przekroczyła zakres swoich kompetencji prawodawczych”.

red.

powiązane – „Open Mind” dla „Prime Construction””

Goleniów

Zespół do spraw osoby

Goleniów. Kobietą, która na początku tego tygodnia zniszczyła zieleń miejską ma się zająć w najbliższy poniedziałek zespół ds. osoby.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak na powiedział dyrektor Zbigniew Łukaszewski, jest powoływany przy Ośrodku Pomocy Społecznej w sprawach wymagających współdziałania wielu instytucji. W tym wypadku spotkają się przedstawiciele m.in. policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i parafii pw. Św. Katarzyny.

Kobieta (patrz zdjęcia), o której mowa od miesięcy pojawia się na ulicach miasta i w kościołach. Niekiedy zachowuje się agresywnie – szczególnie werbalnie. Dewastuje też często zieleń miejską. W tym tygodniu jej wyczyny zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu i sprawą zajęła się policja. Kobieta trafiła na obserwacje do szpitala, ale już została z niej zwolniona.

Jak nam powiedział prezes PGK Andrzej Cieśliński, dewastacje przypisywane tej kobiecie przekroczyły już wartość 10 tys zł, ale ponieważ PGK działa na zlecenie gminy, samo nie podejmuje działań prawnych – za powstałe szkody połaci gmina.

Z kolei ksiądz proboszcz parafii pw. Św. Katarzyny Krzysztof Musiałek przyznaje, że od miesięcy parafia udziela kobiecie doraźnej pomocy – żywnościowej, związanej z zachowaniem higieny oraz zezwalając na pomieszkiwanie w pomieszczeniach parafii. Jednak do stałej pomocy parafia nie jest przygotowana.

Sprawa jak się okazuje jest również od dawna znana OPS. Jednak dyrektor Łukaszewski twierdzi, że nie jest prosta do rozwiązania, bowiem kobieta nie jest ubezwłasnowolniona, a zatem posiada pełnię praw obywatelskich i na wszelką pomoc musi wyrazić zgodę – i konsekwentnie jej nie wyraża. Ze względu na ochronę danych osobowych dyrektor OPS nie bardzo może mówić o szczegółach sprawy.

Więcej na ten temat w rozmowie z dyrektorem OPS, którą opublikujemy w nadchodzący weekend.

red.

powiązane – „Nowy regulamin”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wybrakowana wizytówka miasta

Goleniów. Barni.n .entrum ..ndlowo-usługowe jest w samym centrum Goleniowa.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak pisze nasz czytelnik „… od miesięcy jak nie lat w samym centrum naszego miasta jest jego wątpliwa wizytówka – to „Barnim Centrum Handlowo-Usługowe”. Brakuje prawie w każdym wyrazie jego nazwy liter i nikt na to nie reaguje, a zdaje się gmina ma w tym centrum swoje udziały…”

Rzeczywiście jak sprawdziliśmy, część lokali w tym centrum należy do gminy, która zarządza nimi poprzez GTBS. Podczas niedawnej rozmowy z nową prezes GTBS zwróciliśmy jej na ten napis uwagę – obiecała się tym zająć.

red.

powiązane – „Dojeżdżam ze Szczecina…”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Stanowisko negatywne

Goleniów. Rada miejska w Goleniowie przyjęła wczoraj negatywne stanowisko dotyczące wprowadzonej przez burmistrza reorganizacji formy żywienia w gminnych przedszkolach.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W nadzwyczajnej sesji rady miejskiej, która po wielu miesiącach pierwszy raz odbyła się normalnie, udział wzięło 12. radnych. Negatywne stanowisko wyraziło 8. radnych, 1 radny był za wprowadzanymi zmianami, a 3. wstrzymało się od głosu.
Stanowisko to ma charakter jedynie symboliczny i nie wpływa na decyzje burmistrza w tej sprawie.

red.

powiązane – „Nadzwyczajnie o żywieniu w przedszkolach”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie