Connect with us

Nowogard

PUWiS odciął wodę

Nowogard. 3 czerwca PUWiS odciął wodę dostarczaną do sieci części mieszkańców ul. Bema. Obecnie woda dostarczana jest w przystosowanym do tego zbiorniku.

Opublikowane

w dniu

W tej sprawie ukazało się obszerne wyjaśnienie władz gminy:
”… z niepokojem przyjęliśmy informację o odcięciu przez PUWiS dostaw wody dla części mieszkańców nowego osiedla przy ulicy Generała Bema w Nowogardzie.
Z informacji przekazanych nam przez mieszkańców osiedla (grupa domków jednorodzinnych przed byłą gorzelnią) oraz przedstawicieli spółki Keramzyt i Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych wynika, że zaistniała sytuacja jest wynikiem sporu trwającego już od wielu lat pomiędzy mieszkańcami osiedla, a właścicielem wodociągu spółką Keramzyt.
Spółka Keramzyt sprzedała mieszkańcom działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wraz z udziałem w drodze. Wybudowała wodociąg i kanalizację, które do dnia dzisiejszego są jej własnością. Za pośrednictwem tej sieci dostarczała wodę mieszkańcom osiedla, którą kupowała od PUWiSu. Wszystkie koszty, zarówno za wodę jak i ścieki pokrywał Keramzyt. W lutym tego roku wygasła umowa pomiędzy Keramzytem a PUWiSem. Keramzyt nie był zainteresowany przedłużeniem umowy ponieważ nie doszło do porozumienia z mieszkańcami celem uregulowania stanu obecnego.
Gmina Nowogard nie jest stroną w tym sporze ponieważ sieć wodociągowo – kanalizacyjna stanowi własność prywatną Keramzytu i znajduje się w prywatnej drodze należącej do mieszkańców. Jednakże, kilka miesięcy temu, na wniosek mieszkańców osiedla przedstawiciele Gminy w osobach: Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski i Zastępca Kierownika Wydziału GKMiOŚ Wojciech Szponar, zorganizowali i uczestniczyli w mediacjach pomiędzy Keramzytem a mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele PUWiSu. W wyniku tego spotkania ustalono że:

Mieszkańcy założą wodomierze umożliwiające im zapłatę Keramzytowi za pobraną wodę. 
Keramzyt miał przygotować umowę na podstawie której mógłby pobierać opłaty od mieszkańców za dostarczoną wodę, a także zobowiązał się do przekazania sieci do PUWiSu po uzyskaniu od mieszkańców (współwłaścicieli drogi w której biegnie sieć) służebności przesyłu na rzecz PUWiSu.
PUWiS zadeklarował chęć przejęcia tej sieci.

Pomimo wstępnie wypracowanego kompromisu pomiędzy trzema stronami (mieszkańcy/Keramzyt/PUWiS) nie doszło ostatecznie do zakończenia sporu. Keramzyt przedstawił mieszkańcom projekt umowy, którego mieszkańcy nie zaakceptowali i nie podpisali. Przedstawili natomiast swój projekt umowy, na który nie zgodził się Keramzyt. Ustalenia wypracowane na spotkaniu nie zostały więc przez strony sporu zrealizowane.
Temat wrócił więc na początku tego tygodnia. 1 czerwca do Gminy dotarła wiadomość, że PUWiS zaprzestaje dostarczania wody do sieci należącej do spółki Keramzyt, w związku z wielomiesięcznymi zaległościami płatniczymi Keramzytu wobec PUWiSu oraz brakiem umowy na świadczenie usługi między właścicielem sieci a PUWiSem. Tym samym mieszkańcy mieli być odcięci od wody.
Ponownie do sprawy włączyli się przedstawiciele gminy w wyniku czego udało się uzyskać kilka dni w trakcie których strony sporu miały szansę dojść do porozumienia i uniknąć zakręcenia wody. Niestety jednak z przykrością informujemy, że nie przyniosło to spodziewanego skutku i z ubolewaniem przyjęliśmy w dniu dzisiejszym, to jest 3 czerwca, informację od mieszkańców osiedla, że PUWiS odciął wodę dostarczaną do sieci Keramzytu, a tym samym dla mieszkańców. Obecnie na zlecenie Keramzytu woda dostarczana jest w przystosowanym do tego zbiorniku.

Gmina Nowogard deklaruje wszelką pomoc jeśli chodzi o zażegnanie tego sporu. Na prośbę stron może udostępnić miejsce na spotkanie i pełnić rolę mediatora. Apelujemy i bardzo prosimy trzy strony tego sporu do nawiązania rozmów celem uzyskania porozumienia i pójścia na wzajemny kompromis. Najważniejsze żeby strony chciały rozmawiać, wykazały dobrą wolę rozwiązania problemu. W takiej sytuacji ważne jest aby każda strona była gotowa zrobić jeden krok do tyłu aby „jutro zrobić dwa kroki do przodu”.
W związku z tym, że do Gminy dotarły wiadomości o odcięciu wody, powiadomiła ona o tym fakcie Stację Sanitarno – Epidemiologiczną (Sanepid) jako instytucję nadzorującą jakość dostarczanej wody.

Z-ca Burmistrza Krzysztof Kolibski
Z-ca Kier. Wydz. GKMiOŚ Wojciech Szponar”

red.

powiązane – „Za 6,5 mln zł rozbudują składowisko”

Nowogard

Przebudowa łącznika

Nowogard. Ruszyła przebudowa łącznika pomiędzy dworcem kolejowym, a ul. 700-lecia.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zadanie zrealizuje lokalne PRD Nowogard, a ulica, na której nie obowiązuje de facto żadna organizacja ruchu, nie ma chodników, i której nawierzchnia pełna jest dziur, ma się zmienić nie do poznania. Zakres prac jest bardzo rozległy – wykonanie nowych sieci gazowych, wodnych, sanitarnych, potem wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej, chodników, nawierzchni, ledowego energooszczędnego oświetlenia, budowa około 30 miejsc parkingowych oraz zatoczki postojowej.
Prace związane z przebudową łącznika mają się zakończyć za rok. Koszt inwestycji to ponad 4,3 mln zł, z czego zdecydowaną większość pokryje dotacja z programu Polski Ład.

red.

powiązane – „Dom Seniora i …”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Będzie smród

Nowogard. Zakład Rolny Giżyno rozpoczął nawożenie gnojowicą.

Opublikowane

w dniu

Według informacji tego zakładu, nawożenie odbywać się do końca marca w okolicach Miętna, Wierzchów i Nowogardu. Firma przeprasza mieszkańców za możliwe „uciążliwości zapachowe”.

red.

powiązane – „Dom Seniora i …”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

245 tys zł na dwa programy

Nowogard. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekaże gminie środki na programy pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Opublikowane

w dniu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to program skierowany do osób niepełnosprawnych, zarówno dorosłych jak i dzieci. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku oraz włączenie jej w życie społeczne – dotacja 217 096,80 zł.

„Opieka wytchnieniowa” to program skierowany do opiekunów osób niepełnosprawnych, zarówno dorosłych jak i dzieci. Głównym zadaniem programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa – dotacja 27 744,00 zł.

Programy całkowicie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zadanie realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

red.

powiązane – „Dom Seniora i …

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie