Connect with us

Stepnica

PSZOK jutro otwarty

Stepnica. Od 25 kwietnia zostanie ponownie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Stepnicy.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK będą wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Dlatego należy zapoznać się z wytycznymi dla mieszkańców korzystających z PSZOK w okresie epidemii.

  1. Na teren PSZOK wpuszczane będą jedynie osoby przestrzegające ścisłych zasad higieny, posiadające na sobie środki ochrony osobistej tj. maseczka (lub w inny sposób zakryte usta oraz nos) i rękawiczki ochronne (lateksowe lub nitrylowe) dotyczy to zarówno osób oddających odpady jak i osób towarzyszących lub pomagających w rozładunku. Po stronie osób przywożących odpady na PSZOK jest utrzymanie odpowiedniej odległości i zasad higieny. Pracownik PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za zachowania osób przebywających na PSZOK, które mogą przyczynić się do zarażenia w trakcie rozładunku odpadów wirusem SARS-CoV-2.
  2. Odpady muszą być dostarczane w sposób umożliwiający ich poprawną i sprawną klasyfikację pracownikowi PSZOK.
  3. Osoby przywożące odpady selektywne typu : plastik, papier, szkło popakowane w sposób  który wymagałby od pracownika PSZOK otwierania worków/pojemników  zobowiązane są samodzielnie umieścić odpady w odpowiednim pojemniku.
  4. W jednym czasie na placu PSZOK – u  może znajdować się maksymalnie jeden pojazd     (W KAŻDYM POJEŹDZIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ MAX. 2 OSOBY) .
  5. Odpady niebezpieczne w postaci pozostałości, farb, lakierów, baterii świetlówek należy pozostawić przed drzwiami blaszanego kontenera ustawionego na placu PSZOKu.
  6. W przypadku rozładunku odpadów osoby przebywające na PSZOKu zobowiązane są pozostawać od siebie i pracowników PSZOK w odległości co najmniej 2m.
  7. Pracownik PSZOK odmawia przyjęcia odpadów lub wjazdu na teren PSZOK osobie, która nie przestrzega powyższych wytycznych.
     

red.

powiązane – „PSZOK Słajsino odbiera ponownie”

Stepnica

Awaria – Stepnica bez wody!

Stepnica. W całej Stepnicy będzie wstrzymana dostawa wody.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

To wynik awarii przepompowni przy Osiedlu Akacjowym w Stepnicy. Jak długo potrwa usuwanie awarii – nie wiadomo.

red.

powiązane – „Rozbudują drogę do Czarnocina”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Rozbudują drogę do Czarnocina.

Stepnica. Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Goleniowie została podpisana umowa na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica – Czarnocin”.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Będzie polegała na wymianie nawierzchni na wybranych odcinkach drogi tj.: (etap I w km 3+357 do km 3+500, etap II w km 2+786,89 do km 2+977,56, etap III w km 2+150,65 do km 2+461,19). Wykonawca będzie firma Emulex Sp. z o.o. ze Stargardu. Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie polegało na wymianie nawierzchni na 3 wybranych odcinkach drogi powiatowej nr 4128Z stanowiącej ciąg komunikacyjny, łączący m. Stepnica poprzez Piaski Małe, Gąsierzyno, Kopice z m. Czarnocin, stanowiącą trasę o znaczeniu lokalnym i turystycznym klasy Z. Rozbudowa drogi powiatowej w zakresie m. Gąsierzyno uwzględniać będzie roboty budowlane polegające na wymianie starych warstw bitumicznych na nowe wzmocnione siatką szklano-węglową. Inwestycja obejmuje również ścięcie poboczy na szerokość 1,0 m.

Wartość zawartej umowy wynosi – 678 568,25 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót – 31 sierpnia 2020 roku.

red.

powiązane – „Będą 23 km nowej drogi”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

OPS w posterunku

Stepnica. Za 220 tys zł gmina wyremontuje budynek po posterunku energetycznym ENEA dla OPS.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W 2019 roku gmina Stepnica zakupiła w przetargu budynek po byłym posterunku energetycznym w Stepnicy, w celu przystosowania go do warunków funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który obecnie mieści się w budynku urzędu gminy. Warunki pracy a przede wszystkim obsługi klientów ośrodka nie są tam najlepsze.
Do zakupionego budynku przynależy działka o powierzchni 2715 m2 oraz pomieszczenia magazynowo-gospodarcze. Budynek wymaga wykonania niezbędnego remontu, więc w marcu ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy tych prac pn. „Remont budynku po ENEA w Stepnicy”. Zakres inwestycji obejmuje: roboty rozbiórkowe i demontażowe, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż ścian działowych, wykonanie posadzek betonowych wraz z ułożeniem wykładzin, wymianę instalacji wod.-kan., gazu, CWU, CO, instalacji elektrycznej, uzupełnienie tynków i malowanie, wymiana kotła gazowego, wkładów kominowych oraz  grzejników.
Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 kwietnia br. W postępowaniu złożono 4 oferty z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZIBEX z Glewic. Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi  221.076,04 zł. Podpisanie umowy nastąpi w terminie maksymalnie 30 dni od dnia otwarcia ofert.

red.

powiązane – „Pomoc OPS”

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie