Connect with us

Stepnica

PSZOK jutro otwarty

Stepnica. Od 25 kwietnia zostanie ponownie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK będą wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Dlatego należy zapoznać się z wytycznymi dla mieszkańców korzystających z PSZOK w okresie epidemii.

  1. Na teren PSZOK wpuszczane będą jedynie osoby przestrzegające ścisłych zasad higieny, posiadające na sobie środki ochrony osobistej tj. maseczka (lub w inny sposób zakryte usta oraz nos) i rękawiczki ochronne (lateksowe lub nitrylowe) dotyczy to zarówno osób oddających odpady jak i osób towarzyszących lub pomagających w rozładunku. Po stronie osób przywożących odpady na PSZOK jest utrzymanie odpowiedniej odległości i zasad higieny. Pracownik PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za zachowania osób przebywających na PSZOK, które mogą przyczynić się do zarażenia w trakcie rozładunku odpadów wirusem SARS-CoV-2.
  2. Odpady muszą być dostarczane w sposób umożliwiający ich poprawną i sprawną klasyfikację pracownikowi PSZOK.
  3. Osoby przywożące odpady selektywne typu : plastik, papier, szkło popakowane w sposób  który wymagałby od pracownika PSZOK otwierania worków/pojemników  zobowiązane są samodzielnie umieścić odpady w odpowiednim pojemniku.
  4. W jednym czasie na placu PSZOK – u  może znajdować się maksymalnie jeden pojazd     (W KAŻDYM POJEŹDZIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ MAX. 2 OSOBY) .
  5. Odpady niebezpieczne w postaci pozostałości, farb, lakierów, baterii świetlówek należy pozostawić przed drzwiami blaszanego kontenera ustawionego na placu PSZOKu.
  6. W przypadku rozładunku odpadów osoby przebywające na PSZOKu zobowiązane są pozostawać od siebie i pracowników PSZOK w odległości co najmniej 2m.
  7. Pracownik PSZOK odmawia przyjęcia odpadów lub wjazdu na teren PSZOK osobie, która nie przestrzega powyższych wytycznych.
     

red.

powiązane – „PSZOK Słajsino odbiera ponownie”

Stepnica

Śmieciarki filmują

Stepnica. Śmieciarki PGK są wyposażone w kamery rejestrujące przejazd.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie poinformowało, że pojazdy odbierające odpady komunalne zmieszane i selektywne zostały wyposażone w kamery, które pozwolą na weryfikację składanych reklamacji. W przypadku, gdy potwierdzi się, iż nieruchomość w dniu odbioru odpadów została pominięta, reklamacja będzie uwzględniana w trybie natychmiastowym.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, iż odpady nie były wystawione na godzinę 6.00 w dniu odbioru odpadów, reklamacje będą uwzględniane przy najbliższym odbiorze odpadów w danym rejonie.

red.

powiązane – „Z bankowości do PGK”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Tor pogłębiony do 12,5 m

Stepnica. Tor wodny Szczecin-Świnoujscie jest już pogłębiony.

Opublikowane

w dniu

Jego znaczna część przebiega na wysokości gmin Goleniów i Stepnica. Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin obejmuje pogłębienie toru wodnego do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych.

Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m), a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do szczecińskiego portu. Dla przykładu, statek, który w tej chwili wchodzi z ładunkiem ok. 20 tys. ton, po pogłębieniu toru będzie mógł wejść z ładunkiem prawie dwukrotnie większym.

Nowe wyspy, które powstają na Zalewie Szczecińskim (patrz mapka obok), są zlokalizowane na wysokości, mniej więcej, dwudziestego drugiego (W22 Brysna) i dwudziestego ósmego kilometra toru (W28 Śmięcka), kilka kilometrów na północny wschód od jego krawędzi. Jest na nie transportowany, dwoma sinkerami (zatopionymi rurociągami), refulat wydobyty z dna podczas robót pogłębiarskich. Do wydobycia podczas prac na torze jest ok. 23 mln metrów sześciennych urobku, a wyspy staną się nowymi polami refulacyjnymi o łącznej pojemności niemal 40 mln metrów sześciennych. Po zakończeniu inwestycji jedna z wysp pozostanie czynnym polem refulacyjnym, zdolnym przyjąć materiał z bieżących prac czerpalnych, szacunkowo, przez najbliższych kilkanaście lat.

Na wyspach nasadzona zostanie roślinność, by tereny te mogły stać się w przyszłości także miejscem bytowania awifauny i różnorodnych siedlisk przyrodniczych

red.

powiązane – „Brysna i Śmięcka”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Do trzech razy…

Stepnica. Dwukrotnie przekładane zawody SUP OPEN RACER Stepnica o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica odbędą się 5.09.2021r na plaży i kąpielisku położonym u brzegu Zalewu Szczecińskiego w Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, impreza odbywać się będzie w godzinach 12.00 – 19.00. Program wydarzenia skierowany jest do miłośników SUP oraz wszystkich, którzy chcieliby zaprzyjaźnić się z tą formą aktywności. Dla najlepszych uczestników SUP OPEN RACER przygotowane zostały nagrody rzeczowe oraz puchary.

Przez cały dzień dla wszystkich zainteresowanych dostępna będzie akademia na deskach SUP pod okiem instruktorów grupy SUPup! Nowicjusze opanują podstawy, poznają różne techniki pływania, a przede wszystkim zaprzyjaźnią się z SUPem. Program dedykowany jest dla dzieci od 10 roku życia.

red.

powiązane – „Zamknięte już otwarte”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie