Connect with us

Nowogard

Przypadek skandaliczny

To przypadek skandaliczny – mówił w zeszłym tygodniu w „Popołudniowej Przeplatance” Radia Szczecin Tadeusz Płużański – historyk i dziennikarz – komentując sprawę organizacji przez nowogardzkie władze samorządowe Święta Niepodległości pod pokomunistycznym pomnikiem.

Avatar

Opublikowane

w dniu

Zdjęcie: nowogard.pl

Dawny pomnik „braterstwa broni” postawionym w Nowogardzie z inicjatywy PZPR w 1972 roku przy dzisiejszym Placu Wolności. Rada miejska podjęła już uchwałę o jego usunięciu, ale burmistrz Robert Czapla z „Nowej Lewicy” nie chce jej wykonać. „Tym samym dawny pomnik Braterstwa Broni z Armią Czerwoną wciąż stoi w centrum miasta. To jest zgroza” – uważa Tadeusz Płużański – „Ten przypadek jest skandaliczny i naganny. Takich przykładów niestety mamy wiele. A jeszcze pozostałości po Polsce sowieckiej, po sowieckiej okupacji pozostały. Nie wszystkie samorządy sobie z tym radzą, co gorsza, nie wszystkie chcą sobie z tym radzić – mówił Płużański.

Przeczytaj też:
Sesja po sesji – za śmieci bez zmian
Zabiorą szpitalowi 2,5 mln zł?

Nowogard

Nowogardzkie śmieci zalegają na ulicach? – oświadczenie

Władze gminy odpowiadają na pytanie TVP Szczecin oświadczeniem.

Avatar

Opublikowane

w dniu

Zdjęcie: nowogard.pl

Czytamy w nim m.in.: Kilka lat temu (…) gminy zostały zmuszone do tego aby odbierać śmieci od mieszkańców i przekazywać je do miejsc ich składowania. Gmina Nowogard zbudowała taki system w oparciu o decyzję Rządu, który funkcjonuje do dzisiejszego dnia. W drodze przetargu wyłoniona została firma, która odbiera odpady od mieszkańców i zawozi je do Zakładu do Słajsina. Za te usługi gmina pobiera opłaty od mieszkańców, po to, aby system „wychodził na zero”. W lipcu 2019 roku zakład przetwarzający odpady w Słajsinie, do którego Gmina Nowogard odwozi odpady mieszkańców, podniósł ceny za odbiór odpadów o około 23%. W związku z tym zaistniała konieczność dostosowania stawek za odbiór odpadów od mieszkańców, do tych, które wprowadził Zakład w Słajsinie. Chodziło o to, aby system mógł sam się finansować. Po podwyżce w Zakładzie w Słajsinie pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie dokonali analizy kosztów, kalkulację wydatków i przychodów. Na tej podstawie przygotowany został projekt uchwały urealniający stawki za odbiór odpadów, żeby system sam się finansował. Projekt został przedłożony Radzie Miejskiej. 

Ta jednak, jeszcze w ubiegłym roku, głosami radnych Nowej i PiS-u nie przyjęła tej uchwały. Radni ci uzasadnili to tym, że nie znali przyczyn podniesienia opłat przez Zakład w Słajsinie. W związku z tym zorganizowane zostało spotkanie radnych z p. Jackiem Chrzanowskim – przewodniczącym Zakładu RXXI w Słajsinie, który przez niemal pół dnia tłumaczył radnym, z czego te podwyżki wynikają. Chodziło m.in. o wzrost kosztów pracowniczych, opłaty środowiskowej, opłat elektrycznych, kosztów przyjmowania odpadów do spalarni. Radni informację tę przyjęli. Pomimo tego, na kolejnej sesji ponownie odrzucili uchwałę o stawkach za odpady (także głosami PiS i Nowa) nie dając informacji jaka jest tego przyczyna, ani też nie mówiąc jaki mają pomysł na to, by sytuację uzdrowić. W związku z tym, że koalicja PiS i Nowa tematu nie rozwiązała, radni SLD, jako największy Klub w Radzie Miejskiej, złożył projekt swojej uchwały. Niestety i ten projekt został przez radnych PiS i Nowa odrzucony.

W ubiegłym roku urzędnicy informowali radnych, że tego rodzaju sytuacja doprowadzi do deficytu na koncie systemu gospodarki odpadami. Tak też się stało.

W lutym 2020 roku radni, na wniosek Klubu Radnych SLD, ponownie zajęli się projektem uchwały w sprawie stawek za odpady. Ponownie głosami radnych PiS i Nowa, uchwała nie została przyjęta (zdjęta z porządku obrad).

Radni ci powodują, że gmina, w której rządzą jako koalicja PiS i Nowa nie ma do dnia dzisiejszego urealnionych stawek za odpady, ani sprawnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami. Według nas niezrozumiałe jest takie postępowanie. Pytaliśmy ich jakie mają pomysły rozwiązania tego problemu, jednak wiążącej odpowiedzi na ten temat nie otrzymaliśmy. Sytuacja, w której nieurealniono stawek trwa od 7 miesięcy (od lipca zeszłego roku). Dodatkowo rząd zmienił ustawę, w związku z którą osoba, która nie segreguje śmieci, będzie musiała płacić podwójną, potrójną lub poczwórną stawkę. Gminy nie mają tutaj żadnej dowolności. Dlatego też Klub Radnych SLD, przedłożył projekt uchwały urealniającej odbiór odpadów zawierający tylko podwójną stawkę za odpady nieselektywne, po to, aby nie obciążać nadmiernie portfela naszych mieszkańców.

W chwili obecnej śmieci zalegają „na ulicach”, co jest efektem braku decyzyjności w radzie miejskiej w tym temacie. Urząd wykonał swoją pracę. Dokonana została analiza kosztów i przychodów, na tej podstawie został przygotowany projekt uchwały przedłożony później radzie miejskiej. Teraz od radnych z klubów PiS i Nowa zależy, czy śmieci znikną z naszych ulic, czego bardzo byśmy chcieli.

Dziwi natomiast pytanie pana redaktora skąd problem ze śmieciami? Nie jest przecież tajemnicą, że w całej Polsce podwyżki są już od dawna wprowadzane. Tak samo jest w przypadku 24 gmin odstawiających swoje odpady do składowiska w Słajsinie. Jedynie w Gminie Nowogard radni z klubów Pis i Nowa nie zajęli się tym tematem w sposób decyzyjny, co w efekcie doprowadziło do degradacji całego systemu gospodarowania odpadami. W wyniku takich działań, po raz pierwszy od 2013 roku czyli od tzw. „rewolucji śmieciowej” gminny system gospodarowania odpadami w Nowogardzie przestał się bilansować.

Umowa z Zakładem Usług Komunalnych jest tak skonstruowana, że odbierający otrzymuje wynagrodzenie za każdą tonę odebranych od mieszkańców i wywiezionych odpadów. Faktury są wystawiane za każdy miesiąc.

Coraz częściej spotykamy się z opiniami mieszkańców, że działania obecnej rady utrudniają działania samorządu. Powodują chaos, tym bardziej że przewodniczący Zakładu RXXI zapowiedział kolejne podwyżki. Mieszkańcy coraz częściej mówią, że po to wybrali radnych, aby rozwiązywali problemy. Pojawiły się też grupy osób, które mówią o referendum w sprawie odwołania rady miejskiej. Może rzeczywiście jest to jedyne wyjście z obecnej sytuacji?

Andrzej Garguliński, Referat ds. Gospodarowania Odpadami

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Sesja po sesji – za śmieci bez zmian

Wczoraj odbyły się dwie sesje rady miejskiej w Nowogardzie – jedna po drugiej. Pierwsza była dokończeniem obrad sprzed tygodnia. Zaraz po niej odbyła się kolejna.

Avatar

Opublikowane

w dniu

Dwie rady miejskie największych gminy w naszym powiecie w tym samym dniu zajmowały się sprawami gospodarki odpadami komunalnymi. W obu decyzje pozwalające na zmianę m.in. cen nie zapadły – na razie wszystko pozostaje tam po staremu.

Radni w Nowogardzie głosowali m.in. sprawę zmiany  stawek za odpady komunalne. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawili burmistrz i radni Lewicy. Pomimo tego pozostały one bez zmian większością głosów radnych PiS i Nowej. Przewodniczący rady M. Nieradka mówił o przeprowadzeniu kontroli finansowej systemu gospodarki odpadami w gminie. Dyskusje zamknął radny Nowej Michał Krata składając wniosek o przeniesienie sprawy stawek za odpady do prac w komisji finansowo – gospodarczej. Wniosek radnego poddano pod głosowanie. Za było 11, przeciw 7 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. 

Radni przyjęli uchwały w sprawach:

  • inkasa, czyli zbierania podatków między innymi przez sołtysów w sołectwach,
  • programu o osobistych asystentach osoby niepełnosprawnej. Pozyskane przez OPS środki zewnętrzne w wysokości ponad 170 tys. zł pozwolą realizować przez OPS niezbędną dla osób niepełnosprawnych pomoc. Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej będzie indywidualnie świadczył pomoc osobom niepełnosprawnym wymagającym wsparcia,
  • aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nowogard na lata 2020 – 2022. Gmina dzięki temu będzie mogła pozyskać środki zewnętrzne na budowę kanalizacji na terenach wiejskich, w tym w Słajsinie,
  • wykupu od osób fizycznych sieci wodociągowej przy ul. 15 Lutego w Nowogardzie,
  • refundacji rodzicom kosztów dowożenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół specjalnych (dowozy indywidualne),
  • zmiany stawek opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych,
  • zmiany stawek za zajęcie pasa drogowego dla firm telekomunikacyjnych,
  • programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Przeczytaj też:
Zabiorą szpitalowi
Przerwana sesja
Pat śmieciowy
Dwie kobiety zdominowały sesję
Śmieci co nas czeka?
Śmieci storpedowane

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Zabiorą szpitalowi 2,5 mln zł?

Jutro druga część przerwanej w ubiegłym tygodniu sesji radny miejskiej w Nowogardzie.

Avatar

Opublikowane

w dniu

Jak na powiedział przewodniczący rady Marcin Nieradka z PiS, jutro zostaną dokończone obrady przerwanej sesji – tym razem już  pod jego przewodnictwem. Według Nieradki, pierwszą część sesji trzeba było przerwać by uniemożliwić burmistrzowie przegłosowanie pod nieobecność radnych z PiS uchwał, pozwalających odebrać 2,5 mln zł przeznaczone na szpital miejski w Nowogardzie. Burmistrz – według Nieradki – chce je przeznaczyć na remont Placu Wolności w Nowogardzie. Przewodniczący powiedział też, że w porządku obrad nie ma uchwał w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Nowogard, a więc nie ma mowy o blokowaniu przez opozycję ich procedowania – co sugeruje burmistrz.

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie