Connect with us

Nowogard

Przypadek skandaliczny

To przypadek skandaliczny – mówił w zeszłym tygodniu w „Popołudniowej Przeplatance” Radia Szczecin Tadeusz Płużański – historyk i dziennikarz – komentując sprawę organizacji przez nowogardzkie władze samorządowe Święta Niepodległości pod pokomunistycznym pomnikiem.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Zdjęcie: nowogard.pl

Dawny pomnik „braterstwa broni” postawionym w Nowogardzie z inicjatywy PZPR w 1972 roku przy dzisiejszym Placu Wolności. Rada miejska podjęła już uchwałę o jego usunięciu, ale burmistrz Robert Czapla z „Nowej Lewicy” nie chce jej wykonać. „Tym samym dawny pomnik Braterstwa Broni z Armią Czerwoną wciąż stoi w centrum miasta. To jest zgroza” – uważa Tadeusz Płużański – „Ten przypadek jest skandaliczny i naganny. Takich przykładów niestety mamy wiele. A jeszcze pozostałości po Polsce sowieckiej, po sowieckiej okupacji pozostały. Nie wszystkie samorządy sobie z tym radzą, co gorsza, nie wszystkie chcą sobie z tym radzić – mówił Płużański.

Przeczytaj też:
Sesja po sesji – za śmieci bez zmian
Zabiorą szpitalowi 2,5 mln zł?

Nowogard

Śmieci – nowe stawki uchwalone

Nowogard. Głównym punktem sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie obradującej 28 lutego br. była sprawa przyjęcia projektu uchwały w sprawie nowych stawek za gospodarowanie odpadami.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Nowogard. Głównym punktem sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie obradującej 28 lutego br. była sprawa przyjęcia projektu uchwały w sprawie nowych stawek za gospodarowanie odpadami.

Projekt uchwały w sprawie stawek nowych za odbiór odpadów komunalnych przedstawiła radna Jowita Pawlak (Nova). Zakładał on podwyżkę o złotówkę dotychczasowej stawki za odbiór odpadów zbieranych selektywnie i dwukrotność tej stawki jako opłaty karnej w przypadku odpadów niesegregowanych, czyli zmieszanych.
Uchwała o nowych stawkach została przyjęta – za 10 (PiS, Nowa), wstrzymało się 9 radnych (w tym Lewica).

Teraz tylko w gminie Goleniów – jako jedynej gminie powiatu – nie dokonano jeszcze zmiany cen za odbiór odpadów komunalnych.

Red.

powiązane – „W Goleniowie i Nowogardzie najtaniej – na razie”, „Przepytali audytora – są nowe propozycje stawek za śmieci”, „W Nowogardzie za śmieci taniej?”, „Sesja – nowe stawki za śmieci do komisji”, „Nowogardzkie śmieci zalegają na ulicach? – oświadczenie”.

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Gminne dotacje – 221 tys zł dla Pomorzanina

Nowogard. W piątek 28 lutego br. burmistrz podpisał z przedstawicielami organizacji pozarządowych 13 umów na dotacje.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

W tym roku kwota przeznaczona dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nowogard jest wyższa niż ubiegłoroczna i wyniosła 658.000 zł. W ramach ogłoszonych konkursów wpłynęły 33 oferty od 25 działających organizacji. Oceniała je komisja konkursowa w składzie: Jarosław Soborski, Dominika Jagieła, Urszula Berezowska, Lila Kaźmierowska, Mieczysław Cedro, Tadeusz Hołubowski oraz Cezary Komisarz, która rekomendowała burmistrzowi następujące organizacje:

 • Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie 14.000 zł
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nowogard 14.000 zł
 • Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila-Róż” 12.000 zł
 • Klub Sportowy „Śnieżne Pantery” 1.000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „Jedyneczka” 7.000 zł
 • Ludowy Kolarski Klubu Sportowy „Chrabąszcze” 46.000 zł
 • Klub Tańca Sportowego Flesz 16.000 zł
 • LKS Pomorzanin Nowogard 221.000 zł
 • Klubu Motorowego Cisy 16.000 zł i 53.000 zł
 • Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 45.000 zł
 • LOK KSS „Tarcza Goleniów” – Sekcja Strzelecka 10.000 zł
 • Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku 14.000 zł

Kolejne podpisanie umów z przedstawicielami pozostałych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nowogard zaplanowano na 6 marca.

Red.

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Przepytali audytora – są nowe propozycje stawek za śmieci

Nowogard. W poniedziałek, 24 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Nowogardzie, na której radni spotkali się z autorem audytu gospodarki odpadami w gminie.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Radna Jowita Pawlak (Nowa) zaproponowała na komisji podniesienie stawek dla mniejszych gospodarstw domowych o złotówkę za odpady selektywne, a za nieselektywne dwukrotność stawki. Propozycja radnej Pawlak została przez większość radnych.

Wcześniej radni wysłuchali autora audytu gospodarki odpadami w gminie. Obradom Komisji przewodniczył Andrzeja Kani (Nowa), który zajął miejsce odwołanej na ostatniej sesji Renaty Piwowarczyk (Lewica). Wyniki audytu zamówionego przez gminę, są zdaniem burmistrza wyjątkowo jasne – należy zmienić na wyższe stawki jakie za odpady płacą mieszkańcy. Audyt systemu gospodarowania odpadami za lata 2016 – 2019 dla Gminy Nowogard, przeprowadziła firma zewnętrzna, której doświadczenie w tym temacie sięga 15 lat. Wyniki audytu ATMOTERM S.A., pod kierownictwem dr inż. Jacka Pietrzyka. Autor audytu mówił radnym, że gmina Nowogard jest w bardzo korzystnej sytuacji mając na swoim terenie zakład przetwarzania odpadów: -“5-6 milionów złotych kosztowałaby budowa nowej kwatery zakładu. Rekomenduję zmienić stawki i docenić fakt, że na waszym terenie jest zakład gospodarowania odpadami” – mówił do radnych audytor. Dodał też, co pokazały wyniki audytu, że w gminie Nowogard stawki są faktycznie niższe – między innymi z racji ulokowania na terenie gminy zakładu w Słajsinie. Audytor wyjaśnił też, że zmiany w ustawie o gospodarowaniu odpadami dotyczą rosnących wskaźników w obszarze recyklingu. O ile poziom recyklingu za rok 2018 został przez gm. Nowogard osiągnięty, to po zmianie sposobu obliczania wskaźników, w roku 2020 może tak nie być. Kara za każdą brakującą tonę do poziomu recyklingu to kwota ponad 200 zł.
Radni w czasie poniedziałkowej komisji zadawali pytania audytorowi, który rekomendował przyjęcie stawki 17 złotych od osoby za odpady selektywne i maksymalną, bo 4 krotną stawkę za odpady zbierane nieselektywnie.
Klub radnych Lewicy proponował za odbiór odpadów nieselektywnych tj. dwukrotną stawkę karną, zaś za odbiór odpadów selektywnych wzrost o 16 procent. Swoją propozycję złożył też wcześniejszej sesji PiS – obniżenia o 1 zł stawki za odbiór odpadów selektywnych, a za zbierane nieselektywne również dwukrotność stawki.

Red.

Powiązane – „W Nowogardzie za śmieci taniej?”, „Sesja – nowe stawki za śmieci do komisji”, „Nowogardzkie śmieci zalegają na ulicach? – oświadczenie

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie