Connect with us

Przybiernów

Przybiernów – nie chcą masztu telefonii komórkowej

Przybiernów. Kilkudziesięciu mieszkańców Przybiernowa protestuje przeciwko nowej lokalizacji masztu telefonii komórkowej.

Opublikowane

w dniu

Niedawno pisaliśmy, że w miejscu budowanego właśnie na drodze S3 węzła Przybiernów zlikwidowano maszt telefonii komórkowej. Nowy ma powstać po drugiej stronie S3, w bezpośredniej bliskości zabudowań Przybiernowa. W tej sprawie otrzymaliśmy od list od protestujących mieszkańców z załączoną petycją oraz pismem do wójta gminy Przybiernów:

„Działając w imieniu mieszkańców miejscowości Przybiernów, zwracam się z prośbą o pomoc.
W niedalekiej odległości od naszych posesji rozpoczęła się budowa masztu telefonii komórkowej.
Maszt ten jest zlokalizowany kilka metrów od granic naszych działek oraz ok. 30 metrów od zabudowań mieszkalnych. Nikt nas nie powiadomił o planowanej inwestycji, która rozpoczęła się dnia 28.08.2020 r. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej spowoduje, że będziemy narażeni na działania pola elektromagnetycznego na czym ucierpi nasze życie, zdrowie, a wartość naszych nieruchomości drastycznie spadnie. Zwracamy się do Państwa o pomoc w zablokowaniu tej inwestycji. Pragniemy również podkreśli, że przedmiotowa inwestycja jest realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 –obszary ptasie i występują na tych terenach rybołowy objęte ścisłą ochroną gatunkową. Bardzo niepokojący jest fakt, że instytucje państwa Polskiego nie są odpowiednio przygotowane do kontrolowani i badania natężenia pola elektromagnetycznego ten fakt potwierdza raport NIK z maja 2019, poniżej link:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kontroli-nie-ma-promienie-harcuja.html

W załączeniu przesyłam petycję wszystkich okolicznych mieszkańców, którzy nie zgadzają się z budową masztu telefonii komórkowej w tej lokalizacji .

Na terenie gminy Przybiernów znajduje się z pewnością wiele alternatywnych lokalizacji na których maszt telefonii komórkowej mógłby stanąć i nie oddziaływać w zacnym stopniu na mieszkańców Pragnę również podkreślić, że nie jesteśmy przeciwnikami postępu i rozumiemy konieczność rozbudowy infrastruktury przesyłowej sieci komórkowych, jednak nie może się to odbywać z narażeniem życia i zdrowia mieszkańców naszej miejscowości.(…)

Jeśli Państwo się nie zainteresują tą sprawą to zwykli obywatele nie będą mieli szans w starciu z machiną urzędniczą w tym kraju.

Z wyrazami szacunku,
Zbigniew Borecki
ul. Chrobrego 33
72-110 Przybiernów”

red.

powiązane – „Wieża zdemontowana”

Przybiernów

W kwietniu zakończenie

Przybiernów. Trwa budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Budzieszewice i Łoźnica.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Inwestycja ta pod nazwą „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo”, ma być zakończona do 30.04.2023r. Po tym terminie gmina przystąpi do rozliczania dofinansowania. Gmina wybierze administratora sieci, następnie mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje przyłączenia nieruchomości do wodociągu i podpisali umowy z gminą będą mogli wystąpić o warunki techniczne podłączenia do wskazanego administratora. Zgodnie z umowami zawartymi z mieszkańcami zainteresowanymi przyłączeniem do sieci, mają oni 6 miesięcy na podłączenie się.

red.

powiązane – „Zajezdnia po remoncie”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Zajezdnia po remoncie

Przybiernów. Zakończyły się prace przy remoncie zajezdni autobusowej w Przybiernowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, poprzednia nawierzchnia zatoki autobusowej była wykonana z płyt betonowych. Nawierzchnia była w złym stanie technicznym. Posiadał liczne ubytki oraz nierówności podłużne poprzeczne, co powodowało zastoiska wody.

Remont polegał na wykonaniu remontu nawierzchni zatoki autobusowej. Szerokość jezdni zatoki autobusowej po remoncie wynosi od 5,2 – do 6,0 m. Nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm. Nawierzchnię została obramowana za pomocą krawężnika betonowego 15×22 cm na ławie z betonu C12/15. Od strony chodnika wykonano wymianę krawężnika betonowego 15×30 cm. W ramach prac odtworzono pasy zieleni wokół zatoki autobusowej.

Zadania zostały sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wygranego konkursu Wzrastająca odporność.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

111 tys zł dla OPS

Przybiernów. W ramach programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” gmina otrzyma w sumie 111 tys zł rządowego wsparcia.

Opublikowane

w dniu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, to wsparcie osób niepełnosprawnych, w tym dzieci w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez możliwość korzystania z usług asystencji osobistej – na ten cel gmina otrzymała wsparcie w wysokości 83 259 zł.

„Opieka wytchnieniowa”, to wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez usługi opieki wytchnieniowej. Program jest realizowany w dwóch formach: pobytu dziennego w miejscu zamieszkania lub instytucjach wskazanych w programie oraz pobytu całodobowego w instytucji wskazanej w programie – wsparcie w wysokości 27 744 zł.

Programy realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie