Connect with us

Przybiernów

Przybiernów – nie chcą masztu telefonii komórkowej

Przybiernów. Kilkudziesięciu mieszkańców Przybiernowa protestuje przeciwko nowej lokalizacji masztu telefonii komórkowej.

Opublikowane

w dniu

Niedawno pisaliśmy, że w miejscu budowanego właśnie na drodze S3 węzła Przybiernów zlikwidowano maszt telefonii komórkowej. Nowy ma powstać po drugiej stronie S3, w bezpośredniej bliskości zabudowań Przybiernowa. W tej sprawie otrzymaliśmy od list od protestujących mieszkańców z załączoną petycją oraz pismem do wójta gminy Przybiernów:

„Działając w imieniu mieszkańców miejscowości Przybiernów, zwracam się z prośbą o pomoc.
W niedalekiej odległości od naszych posesji rozpoczęła się budowa masztu telefonii komórkowej.
Maszt ten jest zlokalizowany kilka metrów od granic naszych działek oraz ok. 30 metrów od zabudowań mieszkalnych. Nikt nas nie powiadomił o planowanej inwestycji, która rozpoczęła się dnia 28.08.2020 r. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej spowoduje, że będziemy narażeni na działania pola elektromagnetycznego na czym ucierpi nasze życie, zdrowie, a wartość naszych nieruchomości drastycznie spadnie. Zwracamy się do Państwa o pomoc w zablokowaniu tej inwestycji. Pragniemy również podkreśli, że przedmiotowa inwestycja jest realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 –obszary ptasie i występują na tych terenach rybołowy objęte ścisłą ochroną gatunkową. Bardzo niepokojący jest fakt, że instytucje państwa Polskiego nie są odpowiednio przygotowane do kontrolowani i badania natężenia pola elektromagnetycznego ten fakt potwierdza raport NIK z maja 2019, poniżej link:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kontroli-nie-ma-promienie-harcuja.html

W załączeniu przesyłam petycję wszystkich okolicznych mieszkańców, którzy nie zgadzają się z budową masztu telefonii komórkowej w tej lokalizacji .

Na terenie gminy Przybiernów znajduje się z pewnością wiele alternatywnych lokalizacji na których maszt telefonii komórkowej mógłby stanąć i nie oddziaływać w zacnym stopniu na mieszkańców Pragnę również podkreślić, że nie jesteśmy przeciwnikami postępu i rozumiemy konieczność rozbudowy infrastruktury przesyłowej sieci komórkowych, jednak nie może się to odbywać z narażeniem życia i zdrowia mieszkańców naszej miejscowości.(…)

Jeśli Państwo się nie zainteresują tą sprawą to zwykli obywatele nie będą mieli szans w starciu z machiną urzędniczą w tym kraju.

Z wyrazami szacunku,
Zbigniew Borecki
ul. Chrobrego 33
72-110 Przybiernów”

red.

powiązane – „Wieża zdemontowana”

Przybiernów

Przedłużenie powierzenia.

Przybiernów. Wójt gminy wręczyła przedłużyła powierzenie funkcji dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybiernowie Monice Klińskiej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, ze względu na panującą sytuację epidemiczną oraz obowiązujące regulacje umożliwiające obsadzenie stanowiska dyrektora bez konieczności przeprowadzenia konkursu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty oraz zakładowych organizacji związkowych, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców przedłużono powierzenie stanowiska na okres od 01.09.2021 r. do dnia 31.08.2023 r.

Wójt gminy wręczyła też akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczycielem mianowanym została Pani Kamila Woźniak pracująca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przybiernowie, która w dniu 20 sierpnia pomyślnie zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wójta gminy.
Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

red.

powiązane – „Nagrodzone wieńce”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Nagrodzone wieńce

Przybiernów. 20 sierpnia 2021r komisja w składzie Anna Pryć, Elżbieta Kisielińska-Baranowska , Ryszard Kazanowski dokonała oceny zgłoszonych wieńców dożynkowych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, do konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” przystąpiło pięć Sołectw. Na podstawie ocen indywidualnych, komisja dokonała wyliczenia średniej arytmetycznej i wyłoniła zwycięzców, co zostało potwierdzone zbiorczą kartą ocen:

I miejsce ilość pkt 45 wieniec z Sołectwa Miodowice,
II miejsce ilość pkt 44 Sołectwo Rokita
III miejsce ilość pkt 37 Sołectwo Rzystnowo.

Wyróżnienia dla Sołectw Łoźnica i Przybiernów.

Do konkursu na „Najpiękniejszą dekorację dożynkową wsi” przystąpiło 7 Sołectw. Na podstawie ocen indywidualnych, komisja dokonała wyliczenia średniej arytmetycznej i wyłoniła zwycięzców, co zostało potwierdzone zbiorczą kartą ocen:

I miejsce ilość pkt 45 egzekwo dekoracja w Sołectwie Rokita i w Sołectwie Rzystnowo.
II miejsce ilość pkt 44 Sołectwo Miodowice
III miejsce ilość pkt 37 Sołectwo Czarnogłowy.

Wyróżnienia dla Sołectw Łoźnica, Przybiernów, Moracz/Derkacz.

Nagrody pieniężne zostaną wręczone na najbliższym zebraniu Sołtysów.

red.

powiązane – „Sołeckie dożynki”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Sołeckie dożynki

Przybiernów. W sobotę odbędą się w Przybiernowie sołeckie dożynki.

Opublikowane

w dniu

Początek o 17.00, a zakończenie zabawą taneczną do 2 w nocy. Wiecuje na plakacie obok.

red.

powiązane – „Jak było w Tokio? – opowiada Jacek Kostrzeba”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie