Connect with us

Przybiernów

Przybiernów – nie chcą masztu telefonii komórkowej

Przybiernów. Kilkudziesięciu mieszkańców Przybiernowa protestuje przeciwko nowej lokalizacji masztu telefonii komórkowej.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Niedawno pisaliśmy, że w miejscu budowanego właśnie na drodze S3 węzła Przybiernów zlikwidowano maszt telefonii komórkowej. Nowy ma powstać po drugiej stronie S3, w bezpośredniej bliskości zabudowań Przybiernowa. W tej sprawie otrzymaliśmy od list od protestujących mieszkańców z załączoną petycją oraz pismem do wójta gminy Przybiernów:

„Działając w imieniu mieszkańców miejscowości Przybiernów, zwracam się z prośbą o pomoc.
W niedalekiej odległości od naszych posesji rozpoczęła się budowa masztu telefonii komórkowej.
Maszt ten jest zlokalizowany kilka metrów od granic naszych działek oraz ok. 30 metrów od zabudowań mieszkalnych. Nikt nas nie powiadomił o planowanej inwestycji, która rozpoczęła się dnia 28.08.2020 r. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej spowoduje, że będziemy narażeni na działania pola elektromagnetycznego na czym ucierpi nasze życie, zdrowie, a wartość naszych nieruchomości drastycznie spadnie. Zwracamy się do Państwa o pomoc w zablokowaniu tej inwestycji. Pragniemy również podkreśli, że przedmiotowa inwestycja jest realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 –obszary ptasie i występują na tych terenach rybołowy objęte ścisłą ochroną gatunkową. Bardzo niepokojący jest fakt, że instytucje państwa Polskiego nie są odpowiednio przygotowane do kontrolowani i badania natężenia pola elektromagnetycznego ten fakt potwierdza raport NIK z maja 2019, poniżej link:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kontroli-nie-ma-promienie-harcuja.html

W załączeniu przesyłam petycję wszystkich okolicznych mieszkańców, którzy nie zgadzają się z budową masztu telefonii komórkowej w tej lokalizacji .

Na terenie gminy Przybiernów znajduje się z pewnością wiele alternatywnych lokalizacji na których maszt telefonii komórkowej mógłby stanąć i nie oddziaływać w zacnym stopniu na mieszkańców Pragnę również podkreślić, że nie jesteśmy przeciwnikami postępu i rozumiemy konieczność rozbudowy infrastruktury przesyłowej sieci komórkowych, jednak nie może się to odbywać z narażeniem życia i zdrowia mieszkańców naszej miejscowości.(…)

Jeśli Państwo się nie zainteresują tą sprawą to zwykli obywatele nie będą mieli szans w starciu z machiną urzędniczą w tym kraju.

Z wyrazami szacunku,
Zbigniew Borecki
ul. Chrobrego 33
72-110 Przybiernów”

red.

powiązane – „Wieża zdemontowana”

Przybiernów

Przez 3 tygodnie utrudnienia w dojeździe

Przybiernów. Firma Budimex informuje, że w związku z wprowadzeniem kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu mogą wystąpić trudności z dojazdem do niektórych posesji w Przybiernowie w dniach od 8.10 do 31.10.2020.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu dojazd do wymienionych niżej posesji możliwy będzie drogami technologicznymi zlokalizowanymi po zachodniej stronie budowanej drogi S3 od drogi powiatowej 4169Z prowadzącej do Jarszewka. Utrudnienia dotyczą posesji: ul. Chrobrego – domki przy trasie (lewa i prawa strona), domki nad jeziorem, ul. Leśna Polana

red.

powiązane – „Z wójtem o maszcie”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Z wójtem o maszcie

Przybiernów. Dzisiaj w Babigoszczy o godzinie 16.00 wójt gminy Przybiernów spotka się z mieszkańcami w sprawie budowy wież telefonii komórkowej w gminie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Sprawa dotyczy dwóch konfliktów w Przybiernowie i w Babigoszczy w związku z lokalizacją masztów telefonii komórkowej.

red.

powiązane – „Jak walczą z masztem w Babigoszczy”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Jak walczą z masztem w Babigoszczy

Przybiernów. Nie tylko Przybiernów ma problem z masztem telefonii komórkowej.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Okazuje się, że w tej samej gminie, w Babigoszczy mieszkańcy od 4 lat skutecznie uniemożliwiają budowę takiego masztu na gruncie administracyjnym W SKO i WSA. Z zamieszczonego poniżej listu wynika, ze władze gminy Przybiernów nie liczą się ze zdaniem mieszkańców.

„W nawiązaniu artykułu dot. budowy wieży telefonii komórkowej w Przybiernowie chciałem przedstawić Państwu naszą historię związaną z walką mieszkańców Babigoszczy z masztem telefonii komórkowej operatora Play. ( również Gmina Przybiernów).
Od 4 lat skutecznie uniemożliwiamy budowę masztu telefonii komórkowej na terenie miejscowości Babigoszcz w Gminie Przybiernów. Operator Play chce wybudować maszt TK również w bardzo bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych. W 2017 r. gmina wydała decyzję umożliwiającą lokalizację masztu TK na działce w Babigoszczy. Udało nam się uzyskać sprzeciw wobec tej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Mamy za sobą wygraną sprawę sądową w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie, który odrzucił sprzeciw operatora na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 15.02.2018 r. nr SKO/WJ/420/4294/2017 w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niestety operator Play nadal usilnie dąży do budowy masztu TK w tej lokalizacji i ponownie złożył wniosek do Gminy Przybiernów o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na budowę masztu TK w tej samej lokalizacji i uzyskał pozytywną decyzję lokalizacyjną od Gminy Przybiernów. Tym razem niestety Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało pozytywną decyzję dla operatora, więc złożyliśmy odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie możemy zrozumieć dlaczego władze Gminy Przybiernów nie liczą się ze zdaniem mieszkańców (wszyscy mieszkańcy miejscowości sprzeciwili się tej budowie i podpisali petycję, która trafiła do Wójta Gminy Pani Lilii Ławickiej) i usilnie wydają decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pozytywne dla operatora, za każdym razem .

Prowadziłem rozmowy z Panią Wójt i usilnie przekonywała o słuszności budowy masztu telefonii komórkowej na posesji bezpośrednio graniczącej z moją nieruchomością i argumentując ten fakt koniecznością i potrzebą funkcjonowania karetek pogotowia z aparaturą EKG. (nie wiemy czy w ogóle funkcjonowanie aparatury EKG potrzebuje masztu TKM, w tak małej miejscowości stoją już dwa maszty).

W tym miejscu chciałem podkreślić, że nie jesteśmy przeciwnikami budowy wież komórkowych i rozumiemy potrzeby wynikające z budowy takich obiektów, nie możemy jednak zrozumieć dlaczego w naszej gminie usilnie dąży się do budowy masztów w bardzo bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych, narażając przy tym nas na straty finansowe spowodowane spadkiem wartości naszych nieruchomości, narażając nas na negatywne niezbadane do końca skutki promieniowania elektromagnetycznego . Pragnę również podkreślić, że nasza miejscowość nie należy go gęsto zabudowanych i z powodzeniem można by było znaleźć alternatywną lokalizację dla tego typu inwestycji ,a nie tyle lat toczyć walkę w sprawie . Tak jak wcześniej wspomniałem z informacji przekazanej przez Panią wójt brak wieży negatywnie wpływa na funkcjonowanie karetek pogotowia w naszej gminie i w związku z tym w mojej ocenie należałoby wskazać inna alternatywą lokalizację, która nie budziła by sprzeciwu mieszkańców naszej miejscowości.

Mamy wrażenie, że decydują w naszej gminie jedynie dogodne warunki ekonomiczne dla operatora tj. dogodny i tani dostępu do instalacji sieci energetycznej. Taka sama historia jak słyszałem w Waszej audycji ma również miejsce w sąsiednim Przybiernowie i miała miejsce w miejscowości Rokita (również Gmina Przybiernów). Szanowni Państwo, z analizy sytuacji wynika, że iż właścicielami działek na których miałyby zostać i zostały wybudowane (Rokita) maszty telefonii komórkowej są osoby, które mieszkają w innych miejscowościach i nie będą narażone na negatywne oddziaływanie tych obiektów. A my chcący mieszkać w bezpiecznych dla zdrowia i życia warunkach musimy ponosić koszty związane z walką z tymi inwestycjami.

Zwraca się z prośbą o pomoc również w naszej sprawie, ponieważ czujemy się bezsilni w starciu z bogatym operatorem, który jak widać cieszy się przychylnością urzędu, nie patrząc na sprzeciw mieszkańców.

z poważaniem,

Wiesław Strumiłło”

red.

powiązane – „Wójt o maszcie”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie