Connect with us

Goleniów

Przetarg na nowe osiedle

Goleniów. GTBS ogłosiło przetarg na wybudowanie nowego osiedla komunalnego w Helenowie.

Opublikowane

w dniu

Chodzi o budowę osiedla w Goleniowie-Helenowie przy ul. Wytwórczej i Stargardzkiej. Jak podje gmina, przetarg ogłoszony przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego obejmuje budowę 5 budynków mieszkalnych pięciokondygnacyjnych z szerokimi klatkami schodowymi i windami oraz drogami wewnętrznymi, parkingami i małą architekturą.

Zamówienie podzielone zostało na dwa etapy (można składać ofertę na jeden lub dwa etapy):

▶️ część I obejmuje budowę 2 budynków, w których znajdzie się łącznie 60 mieszkań jednopokojowych, dwupokojowych i trzypokojowych.

▶️ część II obejmuje budowę 3 budynków, w których znajdzie się łącznie 120 mieszkań jednopokojowych, dwupokojowych i trzypokojowych.
Osiedle w Helenowie zapewni 180 nowych lokali typu komunalnego, przewidzianych na wynajem, co oznacza, że będą na nie mogły liczyć rodziny, których nie stać na zakup swojego mieszkania, ale są w stanie ponosić pełne koszty jego utrzymania.

Zakończenie I etapu budowy planowane jest na I kwartał 2023 r.

Dwie umowy gminy Goleniów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przewidują wsparcie finansowe na realizację I i II etapu inwestycji w łącznej kwocie przeszło 47 mln zł. Wsparcie z Funduszu Dopłat zapewni 80% planowanych kosztów inwestycji, pozostała część zostanie sfinansowana przy udziale środków własnych gminy Goleniów. Wszystkie lokale stanowić będą własność GTBS i pozostaną w dyspozycji gminy Goleniów z przeznaczeniem do najmu na zasadach obowiązujących dla gminnego zasobu mieszkaniowego.

W ramach realizacji I i II etapu inwestycji GTBS planuje budowę 5 budynków mieszkalnych pięciokondygnacyjnych z łączną liczbą 180 lokali mieszkalnych, w tym:

  • 20 mieszkań 1 pokojowych o powierzchni 30,27 m2,
  • 85 mieszkań 2 pokojowych o powierzchni 37,88 – 49,19 m2,
  • 75 mieszkań 3 pokojowych o powierzchni 47,68 – 57,66 m2,

W pierwszej kolejności realizowany będzie I etap inwestycji obejmujący budowę 2 budynków mieszkalnych z łączną liczbą 60 lokali mieszkalnych o łącznej projektowanej powierzchni 2 786,88 m2. Planowany termin zakończenia realizacji I etapu inwestycji: I kwartał 2023 r.

W ramach II etapu planujemy budowę kolejnych 3 budynków mieszkalnych z łączną liczbą 120 lokali mieszkalnych o łącznej projektowanej powierzchni 5500,44 m2.

Planowany termin realizacji II etapu: II kwartał 2023 – IV kwartał 2024

Wszystkie budynki wyposażone będą w windy, a lokale będą posiadały balkony oraz komórki lokatorskie. W każdym budynku przewidziano również mieszkania dla osób niepełnosprawnych, które będą zlokalizowane na parterze. Ponadto na terenie inwestycji zaprojektowano łącznie 270 miejsc postojowych, w tym 31 miejsc postojowych dla użytkowników o ograniczonej sprawności motorycznej (poruszających się na wózkach). Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji rozległe tereny zieleni z alejkami i ławkami do wypoczynku, a najmłodsi atrakcyjny, przestronny plac zabaw. Drogi wewnętrzne, chodniki i place manewrowe zapewnią odpowiedni układ komunikacyjny dla całego osiedla.

red.

powiązane – „Księga podatkowego wstydu”

Goleniów

Od lutego na wyspy

Goleniów. Port Lotniczy im. NSZZ Solidarność wznawia połączenia do Londynu i Liverpoolu.

Opublikowane

w dniu

Loty zawieszone zostały na początku stycznia. Jak podaje Radio Szczecin, przewoźnik informował, że to z powodu niskiego zainteresowania podróżami oraz rozprzestrzeniającym się nowym wariantem koronawirusa.

Teraz Port lotniczy informuje, że pierwszy po przerwie samolot do Liverpoolu odleci 3 lutego, a do Londynu – dzień później.

red.

powiązane – „Dworzec tymczasowy – zmiana koncepcji”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

ZAZ dotowany

Goleniów. 1,6 mln zł. wynosi dotacja samorządu województwa zachodniopomorskiego dla gminy Goleniów na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie w roku 2022.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, umowę o przekazanie dotacji podpisali wczoraj marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz zastępczyni burmistrza Gminy Goleniów Anita Jurewicz.
Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie działalności rehabilitacyjnej, kursy, szkolenia dla osób niepełnosprawnych, pozwolą też sfinansować część wydatków na energię elektryczną i paliwo gazowe.
Obok środków z Samorządu województwa zachodniopomorskiego, Gmina otrzymała też nieco ponad 3 mln złotych dofinansowania ze środków PFRON w ramach tzw. kwot algorytmowych.
Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 127 osób niepełnosprawnych. Pracują w 8 różnych działach świadcząc szeroki wachlarz usług, takich jak min.: poligraficzne, pralnicze, usługi związane z utrzymaniem czystości , pielęgnacją zieleni, czy z kontrolą jakości.
Udział środków publicznych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie systematycznie maleje. W pierwszym roku funkcjonowania przychody z działalności wytwórczej i usługowej stanowiły niespełna 25 procent ogólnego budżetu. Obecnie przychody z działalności to już 60 procent budżetu.

red.

powiązane – „Goleniów pierwszy, Osina ostatnia”

Kontynuuj czytanie

Bez kategorii

6 tysięcy pracujących

Goleniów. Wiosną tego roku zakończy się budowa przystanku osobowego: „Goleniów Park Przemysłowy” powstającego w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, to ważna inwestycja, bo w GPP pracuje ok. 6 tysięcy pracowników – w tym dojeżdżający koleją. PKP PLK S.A. wykonuje prace związane z budową peronów zewnętrznych o długości 130 m z wiatami na odcinku torów – Goleniów Południe.

Prace budowlane związane z infrastrukturą węzła przesiadkowego należy do Gminy Goleniów. Obecnie wykonano wszelkie prace rozbiórkowe i podziemne. Uformowano i zagęszczono nasypy, wykonano korytowanie na całej szerokości ścieżki pieszo-rowerowej, przygotowano plac pod pętlę autobusową.

W planach jest także budowa pętli autobusowej z wiatą, parkingu samochodowego na 12 miejsc, parkingu rowerowego, chodników, oświetlenia oraz ostatniego odcinka ścieżki pieszo – rowerowej biegnącej z parku przemysłowego, wzdłuż ulicy Granitowej w stronę Goleniowa.

Koszt infrastruktury przystanku wyniesie 1.074.645,13 zł., z czego
ponad 180 tys. to kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T.

Przebudowę torów kolejowych wraz z budową peronów finansuje PKP PLK S.A.

red.

powiązane – „Dworzec tymczasowy – zmiana koncepcji”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie