Connect with us

Nowogard

Przepytali audytora – są nowe propozycje stawek za śmieci

Nowogard. W poniedziałek, 24 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Nowogardzie, na której radni spotkali się z autorem audytu gospodarki odpadami w gminie.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Radna Jowita Pawlak (Nowa) zaproponowała na komisji podniesienie stawek dla mniejszych gospodarstw domowych o złotówkę za odpady selektywne, a za nieselektywne dwukrotność stawki. Propozycja radnej Pawlak została przez większość radnych.

Wcześniej radni wysłuchali autora audytu gospodarki odpadami w gminie. Obradom Komisji przewodniczył Andrzeja Kani (Nowa), który zajął miejsce odwołanej na ostatniej sesji Renaty Piwowarczyk (Lewica). Wyniki audytu zamówionego przez gminę, są zdaniem burmistrza wyjątkowo jasne – należy zmienić na wyższe stawki jakie za odpady płacą mieszkańcy. Audyt systemu gospodarowania odpadami za lata 2016 – 2019 dla Gminy Nowogard, przeprowadziła firma zewnętrzna, której doświadczenie w tym temacie sięga 15 lat. Wyniki audytu ATMOTERM S.A., pod kierownictwem dr inż. Jacka Pietrzyka. Autor audytu mówił radnym, że gmina Nowogard jest w bardzo korzystnej sytuacji mając na swoim terenie zakład przetwarzania odpadów: -“5-6 milionów złotych kosztowałaby budowa nowej kwatery zakładu. Rekomenduję zmienić stawki i docenić fakt, że na waszym terenie jest zakład gospodarowania odpadami” – mówił do radnych audytor. Dodał też, co pokazały wyniki audytu, że w gminie Nowogard stawki są faktycznie niższe – między innymi z racji ulokowania na terenie gminy zakładu w Słajsinie. Audytor wyjaśnił też, że zmiany w ustawie o gospodarowaniu odpadami dotyczą rosnących wskaźników w obszarze recyklingu. O ile poziom recyklingu za rok 2018 został przez gm. Nowogard osiągnięty, to po zmianie sposobu obliczania wskaźników, w roku 2020 może tak nie być. Kara za każdą brakującą tonę do poziomu recyklingu to kwota ponad 200 zł.
Radni w czasie poniedziałkowej komisji zadawali pytania audytorowi, który rekomendował przyjęcie stawki 17 złotych od osoby za odpady selektywne i maksymalną, bo 4 krotną stawkę za odpady zbierane nieselektywnie.
Klub radnych Lewicy proponował za odbiór odpadów nieselektywnych tj. dwukrotną stawkę karną, zaś za odbiór odpadów selektywnych wzrost o 16 procent. Swoją propozycję złożył też wcześniejszej sesji PiS – obniżenia o 1 zł stawki za odbiór odpadów selektywnych, a za zbierane nieselektywne również dwukrotność stawki.

Red.

Powiązane – „W Nowogardzie za śmieci taniej?”, „Sesja – nowe stawki za śmieci do komisji”, „Nowogardzkie śmieci zalegają na ulicach? – oświadczenie

Nowogard

Zespół się wczoraj zebrał

Nowogard. W środę 25 marca br. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie doszło do zebrania Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Komunikat z tego spotkania jest nad wyraz lakoniczny – „W trakcie spotkania, które poprowadził Krzysztof Kolibski – zastępca burmistrza (przewodniczący zespołu), rozmawiano o bieżącej sytuacji w gminie w związku z epidemią koronawirusa. Poruszono kwestie dotyczące: działalności nowogardzkiego szpitala, Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół i przedszkoli działających na terenie gminy oraz komunikacji miejskiej”.

red.

powiązane – „Nowogard ma zespół

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Wiezienia – kolejne ograniczenia

Goleniów, Nowogard. Władze więzień w Goleniowie i Nowogardzie wprowadziły kolejne ograniczenia w życiu więźniów.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

ZK Goleniów – „Począwszy od dnia 24 marca 2020 r. od godziny 15:00, na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie na okres 14 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymuje się: zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; udzielanie osadzonym widzeń; odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.
Zakład Karny w Goleniowie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

ZK Nowogard – „Od dnia 24 marca 2020 r. od godziny 6.00, na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie i Oddziału Zewnętrznego w Płotach na okres 14 dni wstrzymuje się: zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych, udzielanie osadzonym widzeń, odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych, przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.
Zakład Karny w Nowogardzie i Oddział Zewnętrzny w Płotach podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej”.

Red.

powiązane – „Więzienia bez odwiedzin

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Śmieci – nowe stawki uchwalone

Nowogard. Głównym punktem sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie obradującej 28 lutego br. była sprawa przyjęcia projektu uchwały w sprawie nowych stawek za gospodarowanie odpadami.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Nowogard. Głównym punktem sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie obradującej 28 lutego br. była sprawa przyjęcia projektu uchwały w sprawie nowych stawek za gospodarowanie odpadami.

Projekt uchwały w sprawie stawek nowych za odbiór odpadów komunalnych przedstawiła radna Jowita Pawlak (Nova). Zakładał on podwyżkę o złotówkę dotychczasowej stawki za odbiór odpadów zbieranych selektywnie i dwukrotność tej stawki jako opłaty karnej w przypadku odpadów niesegregowanych, czyli zmieszanych.
Uchwała o nowych stawkach została przyjęta – za 10 (PiS, Nowa), wstrzymało się 9 radnych (w tym Lewica).

Teraz tylko w gminie Goleniów – jako jedynej gminie powiatu – nie dokonano jeszcze zmiany cen za odbiór odpadów komunalnych.

Red.

powiązane – „W Goleniowie i Nowogardzie najtaniej – na razie”, „Przepytali audytora – są nowe propozycje stawek za śmieci”, „W Nowogardzie za śmieci taniej?”, „Sesja – nowe stawki za śmieci do komisji”, „Nowogardzkie śmieci zalegają na ulicach? – oświadczenie”.

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie