Connect with us

Osina

Przebudowana droga

Osina. Wczoraj wójt gminy Osina Krzysztof Szwedo w obecności wojewody zachodniopomorskiego, dokonał przekazania do użytkowania nowo wybudowanej drogi w miejscowości Węgorzyce.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wykonawcą robót była firma MET INSTAL Sp. z o.o. z Miękowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, w którym udział brało 3 Wykonawców. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 901.229,13 zł, najdroższa oferta opiewała na kwotę 1.202.940,00 zł.

Inwestycja obejmowała przebudowę dwóch odcinków drogi o nawierzchni brukowej kamiennej i nawierzchni gruntowej o łącznej długości 293,5 mb. W zakresie prac wykonano: prace rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnie jezdni i wjazdów z kostki betonowej, oznakowanie drogowe, odwodnienie, prace wykończeniowe, modernizację sieci wodociągowej. Całkowita wartość robót wyniosła 957.423,85 zł brutto, z czego 726.500,00 zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID dla Gmin Popegeerowskich i 131.000,00 zł dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Prace zostały zakończone terminowo i odebrane w dniu 24 listopada 2022 r.

red.

powiązane – „Złote Gody x 4”

Osina

Osina w liczbach

Osina. Z rejestru mieszkańców gminy Osina wynika, że w roku 2022 odnotowano ujemny przyrost naturalny.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, urodziło się bowiem 25 dzieci (11 chłopców i 14 dziewcząt) a zmarły 42 osoby (23 mężczyzn i 19 kobiet).

W gminnym USC zarejestrowano 21 aktów zgonu i 2 akty urodzenia.

W roku 2022 najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom: dziewczynki – Antonina, Sara, chłopcy – Jan.

W 2022 r. sporządzono 8 aktów małżeństwa, w tym 6 przed kierownikiem USC (trzy śluby poza lokalem USC), 1 konkordatowy i 1 akt zagraniczny (transkrypcja). Wpłynęło 11 orzeczeń o rozwodzie.

Na dzień 31.12.2022 r. liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosiła 2849, w tym 1396 kobiet i 1453 mężczyzn. Dla porównania, w roku 2020 liczba ludności wynosiła – 2884, natomiast w roku 2021 – 2870.

red.

powiązane – „Podwyżka na prima aprilis”

Kontynuuj czytanie

Osina

Podwyżka na prima aprilis

Osina. Radni zdecydowali, że opłata za odbiór śmieci wzrośnie od 1 kwietnia br.

Opublikowane

w dniu

Na ostatniej sesji 25 stycznia br. ustalono, że stawka ta wzrośnie z 26 na 28 zł od osoby.

Niedawno stawki za odbiór śmieci od osoby podniosły gminy: Przybiernów – z 31 do 36 zł, Stepnica – z 30 do 32 zł i Maszewo z 27 do 34 zł. Na razie stawke 30 zł od osoby utrzymuje gmina Goleniów, a gmina Nowogard planuje jej podniesienie z 22 na 28 zł.

red.

powiązane – „Cennik z podwyżkami zaakceptowany”

Kontynuuj czytanie

Osina

Inwestycje 2023

Osina. Ponad 19 mln zł wyda gmina na inwestycje w tym roku przy całkowitych wydatkach budżetu na poziomie 32,540 mln zł.

Opublikowane

w dniu

To prawie 60 % wszystkich wydatków budżetowych. Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2023, najwięcej pieniędzy gmina wyda na przebudowę gmninnych dróg – blisko 18 mln zł. Wśród nich są:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Osinie wraz z budową kanalizacji deszczowej – 4,620 mln zł

Przebudowa odcinka drogi powiatowej od węzła Osina/S6 do granicy Węgorzy – 4,8 mln zł

Budowa drogi do nowo powstajacego osiedla domów jednorodzinnych na jeziorem w Kościuszkach – 3,542 mln zł

Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Kikorzach – 2,663 mln zł

Przebudowa dróg, parkingów i chodników na popeegerowskim osiedlu w Osinie – 1,851 mln zł

red.

powiązane – „Cennik z podwyżkami zaakceptowany”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie