Connect with us

Maszewo

Przebudowa drogi do Maciejewa

Maszewo. Gmina Maszewo otrzyma kwotę w wysokości 501 798,54 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo”.

Opublikowane

w dniu

W styczniu br. burmistrz wystąpił z kolejnym wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi na odcinku o długości 260 m, wybudowaniu chodnika oraz modernizacji oświetlenia ulicznego.

red.

powiązane – „Problem bardzo śmierdzący”

Maszewo

Dębice – przebudowa kanalizacji

Maszewo. Wczoraj burmistrz podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Handlowo-Usługowym, z siedzibą w Kicku, reprezentowanym przez Tadeusza Błaszczyka na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dębicach”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dębice o długości około 240 m. Zostanie również zmodernizowana istniejąca przepompownia ścieków. Projektowana przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu wymianę starej, w złym stanie technicznym istniejącej sieci kanalizacyjnej, co zapobiegnie awariom i przedostawaniu się ścieków do gruntu.

Całkowita wartość inwestycji to kwota 1 186 335,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 127 018,30 zł, co stanowi 95% wartości inwestycji zadania.

red.

powiązane – „Szpital stracił płynność finansową, ale zwolnień nie będzie”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Dni Maszewa

Maszewo. Jutro rozpoczyna się maszewskie święto.

Opublikowane

w dniu

Impreza potrwa dwa dni – szczegóły na plakacie obok.

red.

powiązane – „885 lamp do wymiany”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Sprzęt dla Przemocza

Maszewo. Ochotnicza Straż Pożarna w Przemoczu jest jednym z laureatów IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnijswoje otoczenie”.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi zakupi agregat prądotwórczy, piłę szablastą, podcinarkę do gałęzi, dwa hełmy oraz dwie pary specjalistycznych butów. Sprzęt przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie oraz zwiększenia skuteczności OSP!

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

red.

powiązane – „885 lamp do wymiany”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie