Connect with us

Maszewo

Protest mieszkańców Jenikowa

Maszewo. Wczoraj mieszkańcy Jenikowa spotkali się z burmistrzem i przedstawicielami „Drobimexu”.

Opublikowane

w dniu

Jego uczestnik, Rafał Piłat napisał do nas:”…w sprawie protestu mieszkańców Jenikowa przeciwko budowie fermy drobiu. Wczoraj odbyło się burzliwe spotkanie w wiejskiej świetlicy z udziałem przedstawicieli inwestora i burmistrza Maszewa. Budowa (jak się okazuje ogromnej fermy) planowana jest w bardzo bliskiej odległości od wioski, około 500m. A jej powstanie grozi zanieczyszczeniem terenu, powietrza, wód nawierzchniowych i gruntowych, nie wspominając o uciążliwościach zapachowych i wzmożonym ruchu TIR-ów (około 130 dziennie). Jako mieszkańcy chcemy, by władze gminy wystąpiły do niezależnego instytutu naukowego (np. Uniwersytetu Szczecińskiego) o wykonanie ekspertyzy dotyczącej potencjalnego oddziaływania planowanej fermy na tereny przyległe. Z pewnych źródeł wiemy, iż raporty inwestora odnośnie oddziaływania na środowisko, które przedłożył celem uzyskania decyzji środowiskowej, są w wielu punktach bardzo zaniżone”.

Jak nam powiedział burmistrz Paweł Piesio jeszcze nic w tej sprawie nie jest przesądzone. Ustalono, że w najbliższą środę w urzędzie gminy w Maszewie odbędzie się spotkanie z udziałem mieszkańców Jenikowa, burmistrza i „Drobimexu”

red.

powiązane – „Mniejsza podwyżka”

Maszewo

Wymiana oświetlenia

Maszewo. Trwają prace związane z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie gminy Maszewo.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zostanie wymienionych 885 przestarzałych opraw świetlnych, 634 wysięgników, 50 słupów, 50 zegarów sterujących oraz 45 szaf oświetleniowych.

Wymiana ta pozwoli zminimalizować koszty poboru energii elektrycznej związane z oświetleniem, jak również poprawi efektowność infrastruktury.

Całkowita wartość zadania to kwota 2 532 113,66 zł, z czego 2 278 902,29 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

red.

powiązane – „Biogazownia R-XXI w Łobzie”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Przebudowa w Maciejewie

Maszewo. W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 258 m wraz z budową chodnika na tym odcinku oraz przebudową oświetlenia ulicznego. Jezdnia zostanie wykonana na odcinku drogi o długości 120 m.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, równolegle do prac związanych z przebudową drogi prowadzone są prace geodezyjne w celu uporządkowania granic przebiegu pozostałego odcinka. Po zakończeniu prac geodezyjnych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na pozostały odcinek drogi.

Koszt przebudowy to kwota 532 331,53 zł, z czego 501 798,54 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidzianych dla miejscowości, gdzie funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Pieniądze na opiekę

Maszewo. Gmina Maszewo rozpoczyna realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, program bedzie realizowany w związku z pozyskaniem w ramach naboru wniosków środków finansowych w kwocie 34 080,00 zł.

Jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie do dnia 31 grudnia 2023 r.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie