Connect with us

Goleniów

Propaganda przekierowana?

Goleniów. Profil burmistrza Krupowicza na FB od miesiąca zamiera.

Opublikowane

w dniu

Od 30 października ukazało się na nim tylko 9 informacji (ostatni wpis z 23.11.br) – przeważnie kulturalnych, niepolitycznych i niepropagandowych. Ustał nieustanny lans, który tworzyli na prywatnym – ale utrzymywanym za pieniądze gminnych podatników i na koszt gminy – profilu burmistrza na FB i pod jego osobistą redakcją gminni urzędnicy z nieformalnego „wydziału propagandy”, w płatnej współpracy z prywatna firmą Tomasza Chacińskiego, z użyciem gminnego sprzętu. Wcześniej, mimo zwolnienia lekarskiego burmistrza, redagowana przez niego propaganda zalewała ten prywatny profil (często pisana w pierwszej osobie), czyniąc z niego główny kanał informacyjny gminy – kosztem gminnej strony internetowej oraz jej profilu na FB.

Od pewnego czasu jednak to profil gminy na FB stał się wreszcie jej głównym kanałem informacyjnym – bez nachalnego lansu burmistrza, w miarę bezstronny. Od 30 września ukazało się tam ok. 40 różnych informacji gminnych – w większość niezamieszczanych na profilu burmistrza. Wcześniej było odwrotnie.
Wiceburmistrz Tomasz Banach zapytany, czy to świadome działanie kierownictwa gminy odpowiedział, że nie było takich decyzji, a opisana sytuacja wynika raczej absencji chorobowej burmistrza Krupowicza.

red.

powiązane – „Kolejne nielegalne protesty – relacjonuje burmistrz”

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PSZOK zamknięty

Goleniów. Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaje dla mieszkańców gminy Goleniów od soboty 18 września zamknięty do odwołania.

Opublikowane

w dniu

Taką informację podało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie. Powodem jest wyczerpanie możliwości magazynowych w związku z większym niż zazwyczaj napływem odpadów, co z kolei jest związane z nieodbieraniem od kilku dni odpadów z terenu gminy przez PGK.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nowe oświetlenie

Goleniów. W kilkunastu miejscach gminy pojawi się niedługo oświetlenie ciągów komunikacyjnych.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, na liście pierwszego etapu inwestycji związanej z oświetlaniem ciągów komunikacyjnych w gminie Goleniów znalazło się 14 pozycji:

 • przystanki autobusowe w Imnie
 • Tarnowiec – droga od przystanku do zabudowań
 • wejście do szkoły w Mostach
 • osiedle Wrzosowe w Pucicach
 • ul. Rzemieślinicza w Pucicach
 • ul. Sielankowa w Białuniu
 • Zabród
 • plac zabaw na ul. Parkowej w Załomiu
 • plac zabaw i boisko w Komarowie
 • boisko sportowe w Marszewie
 • ul. Lipowa w Lubczynie
 • Goleniów – skrzyżowanie przy Jagiełły i Słowackiego
 • Goleniów – droga SP nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Goleniów – ścieżka rowerowa przy ul. Spacerowej

Prace budowlane wykona firma Elektroinstal – PHU Jan Bagiński z Goleniowa za 747 750 zł., w terminie do 6 stycznia 2022 r. Przewidziany jest kolejny etap oświetlania ulic.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie