Connect with us
  • https://www.zabka.pl/franczyza
  • zostań pracownikiem Lidla

Stepnica

„Promenada słońca”

Stepnica. Pomiędzy miejscowościami Kopice i Czarnocin powstała nowa atrakcja – ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Promenada Słońca”.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, ścieżka jest dopełnieniem Parku Natury w Czarnocinie, a jej zadaniem jest zwrócenie uwagi na bogactwo zjawisk przyrodniczych, jakie kryją się w zwykłym z pozoru lesie. Funkcja ścieżki nie ogranicza się jedynie do podstawowej, czyli edukacyjnej. Ma ona także znaczenie turystyczno-wypoczynkowe, pośrednicząc w propagowaniu zdrowego trybu życia. Promując lokalne walory przyrodniczo-kulturowe, jest ważnym elementem zagospodarowania terenu gminy.

Wzdłuż całej ścieżki zainstalowano 15 szt. tablic edukacyjnych, drogowskazy, wiatromierz, i budki lęgowe. Na początku ścieżki w miejscowości Kopice i na końcu ścieżki w miejscowości Czarnocin zamontowano wiaty wyposażone w ławostoły.

Spacer Ścieżką edukacyjno – przyrodniczą Promenada Słońca to naprawdę świetna wycieczka, zapewniająca sporą dawkę ciekawych informacji. Warto w tym miejscu jeszcze wspomnieć, że trasa jest łatwa oraz przyjemna i warto się na nią wybrać bez względu na pogodę. Gmina wybudowała ścieżkę z własnych funduszy z dofinansowaniem 50 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

red.

powiązane – „Myjnia i dziennikarstwo”

Stepnica

Urząd skontroluje firmy

Stepnica. Urząd miejski zapowiada kontrolę umów firm z PGK.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, 19 lutego br. upłynął termin na zawarcie nowych umów przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie gminy Stepnica z firmą PGK Goleniów na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W 2021 roku ujednolicono formularze umów dla wszystkich klientów spółki i rozpoczęto świadczenie usług na nowych, jednolitych zasadach. By zapewnić bezproblemowe przejście na nowe zasady świadczenia usług, konieczne było rozwiązanie dotychczasowo zawartych umów i zawarcie nowych. W związku z powyższym w maju br. urząd zapowiada wzmożoną kontrolę działalności gospodarczych w tym zakresie.

red.

powiązane – „11. mają rusza przebudowa”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

11. mają rusza przebudowa

Stepnica. 11 maja b.r. rozpocznie się drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 111.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, ten etap przebudowy będzie wykonywany przez firmę Strabag i będzie obejmował odcinek od wjazdu do Stepnicy do mostu na Gowienicy. W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, nowe chodniki, kanalizacja wód opadowych. Zostaną także wykonane nowe przejścia dla pieszych, wysepki objazdowe spowalniające ruch drogowy oraz nowe oświetlenie uliczne. Dotychczasowe skrzyżowanie dróg z kierunku Goleniowa i Rokity zostanie zastąpione rondem. Zostanie wykonana wzdłuż jezdni ścieżka rowerowa, oraz w ramach wyprofilowania zakrętu zostanie rozebrany szpecący naszą miejscowość budynek, w którym w przeszłości znajdowało się kino. Koszt przebudowy wynosi 13 973 889 zł Zakończenie tej inwestycji planowane jest na maj 2022 r.

Pierwszy etap przebudowy rozpoczął się w dniu 17.12.2020 r. i obejmuje swym zakresem drogę od skrzyżowania na Stepniczce do Recławia. Przebudowa ta również polega na wymianie nawierzchni drogi i w wielu miejscach jej poszerzenie. We wszystkich miejscowościach zostaną wybudowane nowe chodniki i kanalizacja wód opadowych, nowe oświetlenie uliczne. Droga zostanie wyposażona w wysepki objazdowe spowalniające ruch drogowy i nowe mostki. Koszt tej inwestycji wynosi 91 709 251 zł, jej zakończenie również planowane jest na maj 2022 r. Tą część inwestycji realizuje firma Budimex.

Trzeci etap, kończący przebudowę drogi 111, który obejmuje odcinek od mostu na Gowienicy do skrzyżowania na Stepniczce jest aktualnie w fazie projektowania. Głównym przedsięwzięciem tego etapu będzie budowa nowego mostu na Gowienicy. Zgodnie z planem przebudowa tego odcinka ma się rozpocząć w 2022 r.

red.

powiązane – „DINO w Stepnicy – niedługo otwarcie”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Zmodernizują oświetlenie

Stepnica. Gmina uzyskała dofinansowanie na modernizację oświetlenia hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Inwestycję dofinansuje urząd marszałkowski kwotą 20 tys zł. Całkowita wartość projektu to 46 tys zł.

Ponad 80 zachodniopomorskich samorządów skorzysta ze środków urzędu marszałkowskiego przeznaczonych na modernizację lokalnej infrastruktury sportowej. Władze samorządu województwa zabezpieczyły na ten cel 1,5 mln zł. Dzięki tym środkom możliwe będą remonty boisk sportowych, stadionów piłkarskich, sal gimnastycznych, siłowni plenerowych czy hal sportowych. Na obiektach pojawi się nowe ogrodzenie, zakupiony będzie lepszy sprzęt, zmieni się podłoże, odnowione zostaną szatnie oraz nastąpi montaż nowoczesnego oświetlenia.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji można było składać do końca lutego 2021 roku. O fundusze aplikowały samorządy gminne lub powiatowe z województwa zachodniopomorskiego. Maksymalne wsparcie wyniosło do 50% wartości kosztów inwestycji, lecz nie więcej jednak niż 20 tys. zł. Każdy samorząd mógł ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu. Dotacja musi być wykorzystana do końca grudnia br.

red.

powiązane – „Strabag przebuduje drogę w Stepnicy”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie