Connect with us

Stepnica

Program antysmogowy – wsparcie osób fizycznych

Stepnica. Gmina Stepnica uzyskała dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica”. Nabór od 2 sierpnia.

Opublikowane

w dniu

Wniosek o dofinansowanie tego projektu został złożony jeszcze w 2019 r. Realizacja projektu pozwoli dofinansować wymianę kotłów węglowych i termomodernizację budynku przez mieszkańców gminy Stepnica. Odbiorcami końcowymi projektu są, osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, lub ograniczonego prawa rzeczowego.

Projekt, którego beneficjentem jest gmina Stepnica zakłada, że osoby fizyczne będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości:

25 000 zł - na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego nieekologicznego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i zastąpienie likwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Zakres częściowej modernizacji: izolacja cieplna ścian (w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

50 000 zł - na wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i zastąpienie likwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Zakres pełnej termomodernizacji: izolacja cieplna ścian (w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), stropodachu i podłogi (w tym również dachu) oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Należy zaznaczyć, że ryczałt nie będzie uzależniony od dochodów rodziny.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy nie jest powiązany z Programem Czyste Powietrze.

Planuje się, że nabór wniosków dla mieszkańców rozpocznie się 2 sierpnia 2021 i potrwa do wyczerpania środków. Jedynym kryterium zakwalifikowania się do projektu będzie termin złożenia kompletnego zgłoszenia.

Wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do zgłoszenia zostaną zamieszczone na stronie www.stepnica.pl oraz www.bip.stepnica.pl w dniu 02.08.2021 r.

Dodatkowych informacji udziela

Maciej Herman Tel 91 4188521 e-mail fundusze@stepnica.pl

red.

powiązane – „Kłopoty ze spalaniem opadów”

Stepnica

Śmieciarki filmują

Stepnica. Śmieciarki PGK są wyposażone w kamery rejestrujące przejazd.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie poinformowało, że pojazdy odbierające odpady komunalne zmieszane i selektywne zostały wyposażone w kamery, które pozwolą na weryfikację składanych reklamacji. W przypadku, gdy potwierdzi się, iż nieruchomość w dniu odbioru odpadów została pominięta, reklamacja będzie uwzględniana w trybie natychmiastowym.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, iż odpady nie były wystawione na godzinę 6.00 w dniu odbioru odpadów, reklamacje będą uwzględniane przy najbliższym odbiorze odpadów w danym rejonie.

red.

powiązane – „Z bankowości do PGK”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Tor pogłębiony do 12,5 m

Stepnica. Tor wodny Szczecin-Świnoujscie jest już pogłębiony.

Opublikowane

w dniu

Jego znaczna część przebiega na wysokości gmin Goleniów i Stepnica. Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin obejmuje pogłębienie toru wodnego do 12,5 m, na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych, w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych.

Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m), a co za tym idzie, zapewniona zostanie dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do szczecińskiego portu. Dla przykładu, statek, który w tej chwili wchodzi z ładunkiem ok. 20 tys. ton, po pogłębieniu toru będzie mógł wejść z ładunkiem prawie dwukrotnie większym.

Nowe wyspy, które powstają na Zalewie Szczecińskim (patrz mapka obok), są zlokalizowane na wysokości, mniej więcej, dwudziestego drugiego (W22 Brysna) i dwudziestego ósmego kilometra toru (W28 Śmięcka), kilka kilometrów na północny wschód od jego krawędzi. Jest na nie transportowany, dwoma sinkerami (zatopionymi rurociągami), refulat wydobyty z dna podczas robót pogłębiarskich. Do wydobycia podczas prac na torze jest ok. 23 mln metrów sześciennych urobku, a wyspy staną się nowymi polami refulacyjnymi o łącznej pojemności niemal 40 mln metrów sześciennych. Po zakończeniu inwestycji jedna z wysp pozostanie czynnym polem refulacyjnym, zdolnym przyjąć materiał z bieżących prac czerpalnych, szacunkowo, przez najbliższych kilkanaście lat.

Na wyspach nasadzona zostanie roślinność, by tereny te mogły stać się w przyszłości także miejscem bytowania awifauny i różnorodnych siedlisk przyrodniczych

red.

powiązane – „Brysna i Śmięcka”

Kontynuuj czytanie

Stepnica

Do trzech razy…

Stepnica. Dwukrotnie przekładane zawody SUP OPEN RACER Stepnica o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica odbędą się 5.09.2021r na plaży i kąpielisku położonym u brzegu Zalewu Szczecińskiego w Stepnicy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, impreza odbywać się będzie w godzinach 12.00 – 19.00. Program wydarzenia skierowany jest do miłośników SUP oraz wszystkich, którzy chcieliby zaprzyjaźnić się z tą formą aktywności. Dla najlepszych uczestników SUP OPEN RACER przygotowane zostały nagrody rzeczowe oraz puchary.

Przez cały dzień dla wszystkich zainteresowanych dostępna będzie akademia na deskach SUP pod okiem instruktorów grupy SUPup! Nowicjusze opanują podstawy, poznają różne techniki pływania, a przede wszystkim zaprzyjaźnią się z SUPem. Program dedykowany jest dla dzieci od 10 roku życia.

red.

powiązane – „Zamknięte już otwarte”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie