Connect with us
Pożyczka na wakacje - Kasa Stefczyka - Goleniów

Maszewo

Problem bardzo śmierdzący

Maszewo. O problemie jaki mają mieszkańcy Dębic z powodu awarii kanalizacji napisała do nas Czytelniczka.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

„Piszę do Państwa w imieniu mojej mamy, która pomimo podeszłego wieku od wielu miesięcy tapla się w odchodach 40 rodzin z pięciu bloków mieszkalnych w Dębicach, numer domu 80 (gmina Maszewo).

Problemem jest awaria systemu kanalizacyjnego (prawdopodobnie pęknięta lub nieszczelna rura) skutkująca wydostaniem się nieczystości poza system kanalizacyjny i wyciekających w piwnicy budynku mieszkalnego. W piwnicy tej zainstalowany jest piec ogrzewający wodę i mieszkanie, co wymaga codziennego kilkukrotnego użytku z pomieszczenia. Obecnie opał składowany jak i inne rzeczy musiały zostać wyniesione za sprawą odchodów przedostających się przez wyciek w ścianie zewnętrznej.

Pomimo wielokrotnego (okazyjnie nawet co dwa tygodnie) zgłaszania do Zakładu Komunalnego w Maszewie przy ul. Szkolnej 8 kierowanego przez Panią Agnieszkę Kasperek, problem nie został rozwiązany. Jedynym środkiem zastosowanym dotychczas jest opróżnienie nieczystości ze studzienki kanalizacyjnej przyległej do budynku (nadmieniam, że odpowiedź na zgłoszenie jest szybka) aczkolwiek to nie rozwiązuje problemu, ponieważ już za kilka dni przeciek powraca i nasila się z każdym dniem. To wymaga ponownego zgłoszenia do ZK i tak w kółko.

Jest oczywistym, że sytuacja jest frustrująca dla osób interweniujących, a zgłoszenie jakkolwiek awaria nie jest winą mojej mamy, więc nie doceniam komentarzy takich jak:

  • „chyba będę musiała zacząć panią obciążać za wywóz ścieków”
  • „czy zdaje sobie pani sprawę z tego ile kosztuje wywózka ścieków”
  • „pewnie to wina opadów deszczu więc trzeba poczekać aż wyschnie”
  • „ostatnio wyciągnęliśmy ręcznik, to nie moja wina, że ludzie zapychają rury ręcznikami”
  • „wszystkie wyciągnięte chusteczki i przyniosę do pani”

od osoby przyjmującej zgłoszenie (pod numerem dyżurnym 882 072 931).

Proszę wziąć pod uwagę, że moja mama jest jedyną osobą która zgłasza awarię ponieważ jej skutki wpływają bezpośrednio na nią. Sąsiedzi budynku nie poczuwają się do obowiązku pomocy ponieważ nie zostali w żadnym stopniu poszkodowani (bo to mama wynosi wiadrami odchody z piwnicy). To nie leży w jej kompetencji aby naprawiać nieszczelną kanalizację dla całego bloku (poza tym przeciek jest w ścianie zewnętrznej).

Za każdym razem, kiedy kanalizacja jest zapchana zanieczyszczenia ze wszystkich pięciu bloków spływają do niżej położonego bloku pierwszego a zarazem piwnicy mojej mamy. Jest oczywistym, że problemem jest tutaj:

  • niedrożna kanalizacja,
  • nieszczelna kanalizacja,
  • uboga edukacja mieszkańców dotycząca co można a czego nie można wrzucać do systemów kanalizacyjnych.

Należy przypomnieć Państwu, że nieszczelna kanalizacja (umyślna lub nie umyślna) jest działaniem niezgodnym z prawem, zagrożonym odpowiedzialnością z tytułu wykroczeń i podlega karze grzywny, dotyczy to zarówno osób prywatnych jak i tych odpowiedzialnych za komunalne odpady płynne.

Ponadto nie muszę Państwa edukować, że ścieki charakteryzują się dużą zawartością zawiesin oraz związków organicznych i nieorganicznych, posiadających niebezpieczne wirusy i bakterie chorobotwórcze. Mogą to być bakterie żółtaczki zakaźnej, duru brzusznego, a nawet cholery. Zawierają one również jaja robaków pasożytniczych, takich jak tasiemce. Nie jest tajemnicą, że stałym elementem ścieków komunalnych jest pałeczka okrężnicy, znana pod nazwą Escherichii coli. Jak wiadomo bakteria ta sama nie stanowi większego zagrożenia dla człowieka, lecz jeżeli występuje w ściekach, jest wskaźnikiem obecności czynników wywołujących tyfus, dur brzuszny lub nawet dyzenterię.

Finalnie ryzyko skażenia gleby i wód podziemnych przedostającymi się do nich ściekami bytowymi jest poważnym zagrożeniem higienicznym oraz bakteriologicznym. O ile materiał zakaźny i pasożyty w większości przypadków potrafią przetrwać w glebie kilka tygodni czy miesięcy, to zatrucie agresywną chemią może okazać się trwałe i będzie utrzymywało się latami. Nieszczelna kanalizacja na płaskim terenie truje najbliższą okolicę a w przypadku gleb przepuszczalnych i delikatnego spadku terenu ścieki mogą wędrować pod powierzchnią nawet na odległość kilku kilometrów.

Podsumowując, niekontrolowane ścieki zagrażają środowisku naturalnemu, stanowią one zagrożenie dla zdrowia, a czasami nawet dla życia człowieka. W Dębicach przy budynku 80 bawią się dzieci i zwierzęta a co najważniejsze dla mnie moja jedyna matka jest narażona na niebezpieczeństwo spowodowane, znieczulicą sąsiadów, inkompetencja Zakładu Komunalnego w Maszewie, biernością UMiG Maszewo jak również brakiem zainteresowania ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie.

Ze względu na to że moja mama nie umie sobie poradzić z tym problemem, pomimo wielu zgłoszeń do ZK Maszewo nic nie zostało zrobione w celu naprawy uszkodzonego systemu kanalizacji ściekowej, postanowiłam zająć się tą sprawą osobiście.

Dotychczas skontaktowałam się telefonicznie z ZK Maszewo, UMiG Maszewo, PSSE Goleniów jak również GIS, bez rezultatu. Stąd piszę do Was wszystkich naraz mając nadzieję, że poczucie odpowiedzialności na piastowanych stanowiskach (często objętych za przyzwoleniem obywateli) zobowiązuje Państwa do opieki i bezpieczeństwa społecznego a co za tym idzie, satysfakcjonujące rozwiązanie problemu.

Poniżej załączone są dzisiejsze fotografie ze stanu piwnicy po wczorajszym wypompowaniu studzienki ściekowej (po tym jak Pani przyjmująca zgłoszenie zasugerowała, że przyniesie wszystkie wyciągnięte chusteczki dla mojej mamy).”

Nazwisko znane redakcji

red.

powiązane – „Przebudowa drogi”

Maszewo

Przebudowa drogi do Maciejewa

Maszewo. Gmina Maszewo otrzyma kwotę w wysokości 501 798,54 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejewo”.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

W styczniu br. burmistrz wystąpił z kolejnym wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi na odcinku o długości 260 m, wybudowaniu chodnika oraz modernizacji oświetlenia ulicznego.

red.

powiązane – „Problem bardzo śmierdzący”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Przemocze z nową sołtys

Maszewo. Z powodu rezygnacji złożonej przez dotychczasową sołtys, 8 czerwca odbyły się ponowne wybory sołtysa Sołectwa Przemocze.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Nowo wybraną Sołtys Sołectwa Przemocze została Pani Beata Kołodziejczyk. Ustępującej Sołtys Pani Justynie Mach, w imieniu burmistrza gminy i przewodniczącej rady miejskiej podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności, złożyła sekretarz gminy Małgorzata Złotek.

red.

powiązane – „Prawie 150 tys zł na kuchnie i jadalnie”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Prawie 150 tys zł na kuchnie i jadalnie

Maszewo. Gmina Maszewo otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu stołówek szkolnych.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, chodzi o kuchnię i jadalnię w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie i Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach w ramach modułu 3 wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.

Celem ww. programu jest m.in. zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w doposażeniu i poprawie standardu funkcjonowania stołówek oraz adaptacji i wyposażeniu miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków w szkołach.
Całkowity koszt zadania to kwota 177 177,97 zł, z czego 141 742,38 zł to dofinansowanie, które stanowi 80 % kosztów całkowitych, pozostałe 20% to wkład własny gminy.
Środki zostaną przeznaczone na doposażenie stołówek szkolnych, w tym na zakup nowoczesnych urządzeń gastronomicznych i wyposażenia kuchni.

red.

powiązanie – „Problem bardzo śmierdzący”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie