Connect with us

Maszewo

Problem bardzo śmierdzący

Maszewo. O problemie jaki mają mieszkańcy Dębic z powodu awarii kanalizacji napisała do nas Czytelniczka.

Opublikowane

w dniu

„Piszę do Państwa w imieniu mojej mamy, która pomimo podeszłego wieku od wielu miesięcy tapla się w odchodach 40 rodzin z pięciu bloków mieszkalnych w Dębicach, numer domu 80 (gmina Maszewo).

Problemem jest awaria systemu kanalizacyjnego (prawdopodobnie pęknięta lub nieszczelna rura) skutkująca wydostaniem się nieczystości poza system kanalizacyjny i wyciekających w piwnicy budynku mieszkalnego. W piwnicy tej zainstalowany jest piec ogrzewający wodę i mieszkanie, co wymaga codziennego kilkukrotnego użytku z pomieszczenia. Obecnie opał składowany jak i inne rzeczy musiały zostać wyniesione za sprawą odchodów przedostających się przez wyciek w ścianie zewnętrznej.

Pomimo wielokrotnego (okazyjnie nawet co dwa tygodnie) zgłaszania do Zakładu Komunalnego w Maszewie przy ul. Szkolnej 8 kierowanego przez Panią Agnieszkę Kasperek, problem nie został rozwiązany. Jedynym środkiem zastosowanym dotychczas jest opróżnienie nieczystości ze studzienki kanalizacyjnej przyległej do budynku (nadmieniam, że odpowiedź na zgłoszenie jest szybka) aczkolwiek to nie rozwiązuje problemu, ponieważ już za kilka dni przeciek powraca i nasila się z każdym dniem. To wymaga ponownego zgłoszenia do ZK i tak w kółko.

Jest oczywistym, że sytuacja jest frustrująca dla osób interweniujących, a zgłoszenie jakkolwiek awaria nie jest winą mojej mamy, więc nie doceniam komentarzy takich jak:

  • „chyba będę musiała zacząć panią obciążać za wywóz ścieków”
  • „czy zdaje sobie pani sprawę z tego ile kosztuje wywózka ścieków”
  • „pewnie to wina opadów deszczu więc trzeba poczekać aż wyschnie”
  • „ostatnio wyciągnęliśmy ręcznik, to nie moja wina, że ludzie zapychają rury ręcznikami”
  • „wszystkie wyciągnięte chusteczki i przyniosę do pani”

od osoby przyjmującej zgłoszenie (pod numerem dyżurnym 882 072 931).

Proszę wziąć pod uwagę, że moja mama jest jedyną osobą która zgłasza awarię ponieważ jej skutki wpływają bezpośrednio na nią. Sąsiedzi budynku nie poczuwają się do obowiązku pomocy ponieważ nie zostali w żadnym stopniu poszkodowani (bo to mama wynosi wiadrami odchody z piwnicy). To nie leży w jej kompetencji aby naprawiać nieszczelną kanalizację dla całego bloku (poza tym przeciek jest w ścianie zewnętrznej).

Za każdym razem, kiedy kanalizacja jest zapchana zanieczyszczenia ze wszystkich pięciu bloków spływają do niżej położonego bloku pierwszego a zarazem piwnicy mojej mamy. Jest oczywistym, że problemem jest tutaj:

  • niedrożna kanalizacja,
  • nieszczelna kanalizacja,
  • uboga edukacja mieszkańców dotycząca co można a czego nie można wrzucać do systemów kanalizacyjnych.

Należy przypomnieć Państwu, że nieszczelna kanalizacja (umyślna lub nie umyślna) jest działaniem niezgodnym z prawem, zagrożonym odpowiedzialnością z tytułu wykroczeń i podlega karze grzywny, dotyczy to zarówno osób prywatnych jak i tych odpowiedzialnych za komunalne odpady płynne.

Ponadto nie muszę Państwa edukować, że ścieki charakteryzują się dużą zawartością zawiesin oraz związków organicznych i nieorganicznych, posiadających niebezpieczne wirusy i bakterie chorobotwórcze. Mogą to być bakterie żółtaczki zakaźnej, duru brzusznego, a nawet cholery. Zawierają one również jaja robaków pasożytniczych, takich jak tasiemce. Nie jest tajemnicą, że stałym elementem ścieków komunalnych jest pałeczka okrężnicy, znana pod nazwą Escherichii coli. Jak wiadomo bakteria ta sama nie stanowi większego zagrożenia dla człowieka, lecz jeżeli występuje w ściekach, jest wskaźnikiem obecności czynników wywołujących tyfus, dur brzuszny lub nawet dyzenterię.

Finalnie ryzyko skażenia gleby i wód podziemnych przedostającymi się do nich ściekami bytowymi jest poważnym zagrożeniem higienicznym oraz bakteriologicznym. O ile materiał zakaźny i pasożyty w większości przypadków potrafią przetrwać w glebie kilka tygodni czy miesięcy, to zatrucie agresywną chemią może okazać się trwałe i będzie utrzymywało się latami. Nieszczelna kanalizacja na płaskim terenie truje najbliższą okolicę a w przypadku gleb przepuszczalnych i delikatnego spadku terenu ścieki mogą wędrować pod powierzchnią nawet na odległość kilku kilometrów.

Podsumowując, niekontrolowane ścieki zagrażają środowisku naturalnemu, stanowią one zagrożenie dla zdrowia, a czasami nawet dla życia człowieka. W Dębicach przy budynku 80 bawią się dzieci i zwierzęta a co najważniejsze dla mnie moja jedyna matka jest narażona na niebezpieczeństwo spowodowane, znieczulicą sąsiadów, inkompetencja Zakładu Komunalnego w Maszewie, biernością UMiG Maszewo jak również brakiem zainteresowania ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie.

Ze względu na to że moja mama nie umie sobie poradzić z tym problemem, pomimo wielu zgłoszeń do ZK Maszewo nic nie zostało zrobione w celu naprawy uszkodzonego systemu kanalizacji ściekowej, postanowiłam zająć się tą sprawą osobiście.

Dotychczas skontaktowałam się telefonicznie z ZK Maszewo, UMiG Maszewo, PSSE Goleniów jak również GIS, bez rezultatu. Stąd piszę do Was wszystkich naraz mając nadzieję, że poczucie odpowiedzialności na piastowanych stanowiskach (często objętych za przyzwoleniem obywateli) zobowiązuje Państwa do opieki i bezpieczeństwa społecznego a co za tym idzie, satysfakcjonujące rozwiązanie problemu.

Poniżej załączone są dzisiejsze fotografie ze stanu piwnicy po wczorajszym wypompowaniu studzienki ściekowej (po tym jak Pani przyjmująca zgłoszenie zasugerowała, że przyniesie wszystkie wyciągnięte chusteczki dla mojej mamy).”

Nazwisko znane redakcji

red.

powiązane – „Przebudowa drogi”

Maszewo

Wymiana oświetlenia

Maszewo. Trwają prace związane z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie gminy Maszewo.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, zostanie wymienionych 885 przestarzałych opraw świetlnych, 634 wysięgników, 50 słupów, 50 zegarów sterujących oraz 45 szaf oświetleniowych.

Wymiana ta pozwoli zminimalizować koszty poboru energii elektrycznej związane z oświetleniem, jak również poprawi efektowność infrastruktury.

Całkowita wartość zadania to kwota 2 532 113,66 zł, z czego 2 278 902,29 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

red.

powiązane – „Biogazownia R-XXI w Łobzie”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Przebudowa w Maciejewie

Maszewo. W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 258 m wraz z budową chodnika na tym odcinku oraz przebudową oświetlenia ulicznego. Jezdnia zostanie wykonana na odcinku drogi o długości 120 m.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, równolegle do prac związanych z przebudową drogi prowadzone są prace geodezyjne w celu uporządkowania granic przebiegu pozostałego odcinka. Po zakończeniu prac geodezyjnych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na pozostały odcinek drogi.

Koszt przebudowy to kwota 532 331,53 zł, z czego 501 798,54 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przewidzianych dla miejscowości, gdzie funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie

Maszewo

Pieniądze na opiekę

Maszewo. Gmina Maszewo rozpoczyna realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, program bedzie realizowany w związku z pozyskaniem w ramach naboru wniosków środków finansowych w kwocie 34 080,00 zł.

Jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie do dnia 31 grudnia 2023 r.

red.

powiązane – „48. fałszywych alarmów”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie