Connect with us
Pożyczka na wakacje - Kasa Stefczyka - Goleniów

Nowogard

PRD Nowogard – w kontrakcie za 680 mln zł

Nowogard. W piątek podpisano umowy na realizację S3 na odcinku Dargobądź-Troszyn z udziałem PRD Nowogard.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

PRD Nowogard jest jednym z trzech udziałowców konsorcjum, które zrealizuje kontrakt. Jak nam powiedziała Katarzyna Łazarz-Brzezińska z zarządu firmy, na PRD Nowogard przypada w nim 16% jego wartości, czyli ok. 108 mln zł.

Powstanie najbardziej wysunięty na północ fragment drogi ekspresowej S3. Kontrakty na zaprojektowanie i budowę odcinków Świnoujście – Dargobądz i Dargobądz – Troszyn zostały zawarte w miejscu przyszłego placu budowy. Łączna długość obu odcinków to 33 km, a wartości umów to 1 368 mln złotych. Inwestycja ma się zakończyć w II kwartale 2024 roku. Odcinek S3 Świnoujście – Dargobądz to długość 17 km, wykonawca: Polaqua, wartość umowy: 688,8 mln złotych. Odcinek S3 Dargobądz-Troszyn długość 16 km, wykonawca: konsorcjum Polbud Pomorze, INTOP Szczecin, PRD Nowogard wartość umowy: 679,3 mln złotych

Zaprojektowanie i budowa

W ramach zawartych umów wykonawcy opracują projekty budowlane, uzyskają decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie zrealizują roboty budowlane. Na etap projektowania i uzyskania decyzji administracyjnych przewidziano 17 miesięcy od daty podpisania umowy. Roboty budowlane potrwają 19 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Roboty budowlane powinny ruszyć wiosną 2022 roku. Zakończenie realizacji robót powinno nastąpić w II kwartale 2024 roku.

Dwie jezdnie i węzły drogowe

Droga S3 na odcinku Świnoujście-Troszyn będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. W ramach kontraktów powstanie siedem węzłów drogowych, z czego cztery na odcinku Świnoujście – Dargobądz i trzy na odcinku Dargobądz – Troszyn. Budowa dwujezdniowej drogi będzie się wiązała z przebudową istniejących i budową nowych obiektów mostowych. Na obwodnicy Wolina powstanie most dla drugiej jezdni S3, bliźniaczy dla obecnego mostu łukowego. Również na obwodnicy Międzyzdrojów powstanie druga estakada. Duże obiekty mostowe powstaną również na przecięciu S3 z linią kolejową między Świnoujściem i Międzyzdrojami. W ramach inwestycji przewidziano również budowę Miejsca Obsługi Podróżnych kategorii II na wschód od miejscowości Dargobądz i Obwodu Utrzymania w rejonie węzła Wolin Wschód.

Spięcie S3 w całość

Przypomnijmy, że droga ekspresowa S3 to element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Fragment europejskiej trasy E65 o łącznej długości ok. 3950 km łączącej szwedzkie Malmö z greckim miastem Chania na Krecie. Odcinek S3 Świnoujście – Troszyn jest niezbędny do ukończenia całej, blisko 500-kilometrowej drogi od Bałtyku do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej drogi już istnieją lub są w realizacji. Wczoraj informowaliśmy o rozpoczęciu prac w terenie na odcinku pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Całą trasą pojedziemy w 2024 roku. Ważne jest również znaczenie gospodarcze tej części S3, ze względu na skomunikowanie portu morskiego z terminalem promów morskich i gazoportu w Świnoujściu. Dodatkowo droga S3 będzie się łączyła z tunelem pod Świną, który obecnie jest budowany w Świnoujściu.

red.

powiązane – „PRD Nowogard na S3”

Nowogard

Konsultacje – bez uwag

Nowogard. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy zakładu produkcji pianki PET.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Zakład ma powstać w obrębie Wojcieszyn. Jak podaje gmina konsultacje w formie pisemnej zostały przeprowadzone w dniach 27.05-7.06.2021 r i miały na celu poznanie opinii okolicznych mieszkańców na temat inwestycji. Nie wpłynęły żadne uwagi, zapytania ani wnioski.

red.

powiązane – „JMB inwestuje w Nowogardzie”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

Rafiński w sprawie działki skarbnika

Nowogard. Do sprawy działki zakupionej przez skarbnika gminy odniósł się oficjalnie wiceburmistrz Jacek Rafiński.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

„W ostatnim czasie część radnych PiS oraz NOWA rozpowszechniają niepokojące informacje o rzekomych nadużyciach w procesie nabycia przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogardzie nieruchomości zakupionej od gminy w drodze przetargu nieograniczonego czyli ogólnodostępnego dla mieszkańców Polski jak i cudzoziemców.

Ze względu na medialny charakter sprawy i dobro interesu publicznego pragniemy zachować daleko idącą transparentność i przekazać Państwu rzetelne i sprawdzone informacje.

Przetarg był przygotowany przez pracowników i kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami i na mocy tychże przepisów Skarbnik Gminy nie mógł i nie brał udziału w tych pracach. Ponadto powyższy przetarg został ogłoszony w sposób zapewniający bardzo szeroki zasięg terytorialny tj. strona Biuletynu Informacji Publicznej, prasa oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Przetarg miał miejsce w 2009 roku, jego przedmiotem była sprzedaż działki rolnej powierzchni 0,8126 ha. niezabudowanej położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard. Z posiadanej dokumentacji przetargowej wynika, że przystąpiło do niego 3 oferentów. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona w operacie szacunkowym sporządzonym przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego, wynosiła 102 306, 00 zł, natomiast w wyniku licytacji najwyższa cena uzyskana to 103 406,00 zł plus należny podatek VAT, która w całości została zapłacona a nie jak twierdzą niektórzy Radni PIS i NOWA że zakupiona została za 10% wartości. Należy przy tym zaznaczyć, że brak badań geologicznych w żaden sposób nie miało wpływu na wartość nieruchomości rolnej.

Nabywca wypełnił wszystkie warunki umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, stąd brak było podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie wyegzekwowania kary określonej w umowie sprzedaży w/w nieruchomości i wszelkie spekulacje w tej sprawie należy uznać za bezpodstawne.

Gmina Nowogard jest poddawana kompleksowym kontrolom Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie gospodarki finansowej w tym gospodarowania mieniem. Z protokołów pokontrolnych wynika, że zbywanie i nabywanie nieruchomości w Gminie Nowogard nie budziło i nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń bądź wątpliwości organu nadzoru finansowego.

Wyrażamy nadzieję, że czynności podjęte przez właściwe organy wyjaśnią wszelkie wątpliwości w przedmiotowej sprawie”.

Zastępca Burmistrza
Jacek Rafiński

red.

powiązane – „O działce skarbnika w telewizji”

Kontynuuj czytanie

Nowogard

O działce skarbnika w telewizji

Nowogard. „Ja nie muszę Panu nic mówić” – to odpowiedź zastępcy burmistrza Nowogardu na pytania TVP Szczecin o sprzedaż gminnej działki, którą kupił skarbnik gminy.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

O sprawie poinformowała telewizja we wczorajszym materiale, a wcześniej radio Szczecin. Według niej, jak mówią radni Nowogardu – nabył ją za 10 procent wartości. Według nich – skarbnik nie dotrzymał umowy zagospodarowania terenu, dlatego powinien zapłacić karę, która wynika z zapisów przetargu.

12 lat temu, władze Nowogardu wystawiły działkę na sprzedaż. Ogłoszono przetarg i ustalono cenę wywoławczą na nieco ponad 100 tysięcy złotych. Teren nie miał przeprowadzonych badań geologicznych, co zaznaczono w ofercie przetargowej. – Celowy był taki zapis, że działka nie ma badań gruntowych, bo wtedy relatywnie można było obniżyć wartość tej działki tak, żeby ci urzędnicy, którzy sami przygotowywali ten przetarg, mogli za jak najniższą cenę tę działkę kupić – tłumaczył telewizji Dariusz Kielan, radny Nowogardu, Nowa.

Część radnych Nowogardu twierdzi, że teren został sprzedany za 10 procent wartości. Przetarg wygrał ówczesny skarbnik gminy, który na stanowisku jest do dziś.

– Widzimy przedstawicieli władz samorządowych, którzy na co dzień nie zajmują się swoją pracą, czyli służbą dla mieszkańców Nowogardu, a realizują swoje prywatne interesy – zaznaczył telewizji Marcin Nieradka, przewodniczący rady miasta w Nowogardzie, PiS.

Radni mówią o moralnej zgniliźnie i braku etyki. – Z tego, co zawsze podkreślał Pan burmistrz, że w naszej gminie wszystko dzieje się przezroczyście, transparentnie. Z tego, co ja dzisiaj widzę – jest mgliście i bagniście – powiedział Andrzej Kania, przewodniczący klubu radnych Nowa w nowogardzkiej radzie miasta.

Według TVP, skarbnik nie ma sobie nic do zarzucenia i twierdzi, że przetarg wygrał zgodnie z prawem.

– Zakup tej nieruchomości nastąpił w trybie przetargu nieograniczonego w 2010 roku. W tym przetargu uczestniczyło więcej osób, jak tylko moja – wyjaśnia Marcin Marchewka, skarbnik gminy Nowogard.

  • Tutaj się dzieją takie rzeczy, że są niewyobrażalne. Kupować działkę, z tego, co wiemy, za 10 procent jej wartości i nic z tym nie zrobić, to po prostu szok – zaznaczył Dariusz Olejnik, radny Nowogardu, PiS. W przetargu zapisano też, że kupiec działki zagospodaruje ten teren na cele rekreacyjno-sportowe. – Byli zobowiązani, by wybudować tam obiekt sportowo-rekreacyjny i tego w terminie nie dotrzymali. Zgodnie z umową, gmina powinna naliczyć karę inwestorowi – zaznaczył Dariusz Kielan, radny Nowogard, Nowa.

Kara zgodnie z opisem przetargu wynosi 103 tysiące złotych. Od podpisania umowy minęło już ponad 10 lat, a obecnie na działce nie widać nawet jednej deski. Są tam chaszcze wysokie na dwa metry.

– W trybie niemalże natychmiastowym, pieniądze powinny znaleźć się na koncie gminy, a to czy zostało złamane prawo, powinien rozstrzygnąć organ do tego powołany – powiedział Andrzej Kania, przewodniczący klubu radnych Nowa w nowogardzkiej radzie miasta.

Do prokuratury wpłynęło już zawiadomienie w tej sprawie. Zgodnie z przetargiem gmina zastrzegła sobie też prawo odkupu działki, w przypadku braku podjęcia inwestycji. – Jest to sprawa, która uderza w dobro publiczne, czyli mogły tutaj zostać zmarnotrawione pieniądze mieszkańców – podkreślił Marcin Nieradka, przewodniczacy rady miasta Nowogard, PiS.

Radni będą wyjaśniać sprawę na najbliższej sesji. Żądają ujawnienia dokumentów przez władze gminy i wyjaśnień od skarbnika. Reporterowi TVP3 Szczecin skarbnik powiedział, że wypełnił umowę w całości.

– Wszystkie obowiązki wynikające z danego postępowania przetargowego, jak również zawartej umowy w formie aktu notarialnego zostały przez moją osobę wypełnione – wyjaśnił Marcin Marchewka, skarbnik gminy Nowogard.

Zarzuty radnych – nazywa oskarżeniami, które naruszają jego dobra osobiste. Poza tym oświadczeniem skarbnik nie chciał rozmawiać z reporterem TVP3 Szczecin o konkretach. Podobnie, jak zastępca burmistrza, który jak podaje TVP, rozmowę zaczął od obrażania Telewizji Polskiej, a zakończył po kilkunastu sekundach trzaśnięciem drzwiami.

Zdj. TVP3

red.

powiązane – „Kara zapłacona?”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie