Connect with us

Goleniów

Pracownicy PGK sfotografują twoje śmieci

Goleniów. Zdjęcie i notatka służbowa będą podstawą do ukarania za niesegregowanie śmieci.

Opublikowane

w dniu

Od 1 czerwca w gminie Goleniów będzie obowiązywała – jak w całym kraju – przymusowa segregacja śmieci, co oznacza, że ten kto nie będzie ich segregował, zapłaci karę – 24 zł miesięcznie, czyli dwukrotność stawki za śmieci posegregowane. Po 1 lipca br, kiedy to wejdzie w życie umowa z wyłonionym w trwającym właśnie przetargu nowym wykonawcą odbioru odpadów komunalnych w gminie (teraz to jest PGK i wszystko wskazuje, że będzie nadal), to on będzie miał za zadanie przygotować gminie materiał dowodowy będący podstawa do ukarania. Odpowiednie zapisy są w ogłoszeniu o przetargu na odbiór odpadów komunalnych w gminie Goleniów:

„W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym gminę oraz właściciela nieruchomości.

a)Wykonawca ma obowiązek powiadomienia właściciela nieruchomości o stwierdzeniu naruszenia, jakim jest nieselektywna zbiórka odpadów oraz o przyjęciu w danym dniu odpadów jako niesegregowane (zmieszane), w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 dni od zdarzenia;

b)Powiadomienie gminy powinno zawierać w szczególności:

  • adres nieruchomości, na której stwierdzono nieprawidłowości
  • zdjęcia w postaci cyfrowej, opatrzone datą i godziną, dowodzące, że odpady gromadzone były w sposób nieprawidłowy, wykonane w sposób pozwalający jednoznacznie zidentyfikować nieruchomość i rodzaj odpadów
  • notatkę służbową (notatka z informacją, czy przedstawiciel właściciela nieruchomości był obecny przy odbiorze odpadów)
  • kopię powiadomienia właściciela nieruchomości

c) Wykonawca przekazuje gminie powiadomienia w terminie do dnia 10 następnego miesiąca za miesiąc ubiegły, w którym stwierdzono naruszenia.”

Do czasu podpisania umowy z nowym wykonawcą – nawet gdy będzie nim nadal PGK – przez miesiąc czerwiec obowiązuje stara umowa gminy z PGK, która nie przewiduje ani karania za brak segregacji, ani też nie nakłada na PGK obowiązku jego udokumentowania. Kto i jak w tym czasie będzie egzekwował obowiązek segregacji – nie wiadomo. Tak jak nie wiadomo, w jaki sposób cytowany wyżej zapis będzie egzekwowany w stosunku do wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi. Kto tam będzie uznany za niesegregującego – konkretny mieszkaniec, czy wspólnota? Nie wiadomo też kto i jak będzie zbierał w tym wypadku dowody braku segregacji – pracownik PKG, czy wspólnota? Niewiadomych jest więcej, bo ten (osoba fizyczna lub wspólnota) kto zostanie uznany za niesegregującego wcale nie musi płacić od razu kary, tylko może się odwoływać z drogą sądowa włącznie. A obowiązek udowodnienia mu braku segregacji ciąży na gminie, a nie PGK. I nie jest on ani szybki, ani prosty, ani tani. Do tego jeszcze musi być przeprowadzany w każdym miesiącu osobno.

red.

powiązane – „Segregacja obowiązkowa – 12 zł, brak segregacji – kara 24 zł

Goleniów

Sesja w.. CAL

Goleniów. Nadzwyczajna sesja rady miejskiej nie odbędzie się w zwyczajowym miejscu.

Opublikowane

w dniu

8 grudnia br. o godz. 12.00 radni spotkaja się na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej zwołanej na wniosek burmistrza. W programie sesji znalazł się jeden projekt uchwały, dotyczący powołania skarbnika gminy Goleniów.

Jak podaje gmina, w związku z brakiem możliwości odbycia posiedzenia nadzwyczajnej sesji w sali konferencyjnej UGiM, nastąpiła zmiana miejsca odbycia posiedzenia na Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie, ul. Wojska Polskiego 28. W tym bowiem czasie w sali koferencyjnej urzędu odbędzie sie wcześniej zaplanowane spotkanie Celowego Związku Gmin R-XXI, którego, gmina Goleniów jest członkiem.

red.

powiązane – „Wraca Guzikiewicz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Adoracja i „Męski Różaniec”

Goleniów. Jak co miesiąc, w nocy z piątku na sobotę będzie specjalna comiesięczna nocna adoracja Najświętszego Sakramentu dla każdego.

Opublikowane

w dniu

Dzsiaj, w Pierwszy Piątek miesiąca, w kościele pw. Św. Katarzyny w Goleniowie – początek adoracji po Mszy Św. o godz. 18.00.
A jutro, w Pierwszą Sobotę miesiąca rano po Mszy Św. o godz. 6.00 „Męski Różaniec” ulicami miasta.

W parafii pw. Św. Jerzego w Pierwszą Sobotę miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu przez cały dzień.

red.

powiązane – „Tak. Pomagam”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Rozbiórka kładki

Goleniów. Wielokrotnie zapowiadana i przekładana rozbiórka nieczynnej od dawna kładki dla pieszych nad torami dojdzie w końcu do skutku.

Opublikowane

w dniu

Tak nas zapewnił wiceburmistrz Tomasz Banach. Według niego przekładanie tych robót wynikało z kłopotliwych uzgodnień wykonawcy z PKP Linie Kolejowe, które musiało je zsynchronizować z ruchem pociągów. I tak początek rozbiórki zaplanowano na 13 grudnia, a na 15 grudnia pojawienie się odpowiedniego dźwigu do przemieszczenia konstrukcji. Prace mają być przepreowadzane tylko w godzinach nocnych: 23.00-5.00.

Rozbiórka jest częścią budowy centrum przesiadkowego i dworca kolejowego w Goleniowie.

red.

powiązane – „Brak zgody”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie