Connect with us

Goleniów

Pracownicy PGK sfotografują twoje śmieci

Goleniów. Zdjęcie i notatka służbowa będą podstawą do ukarania za niesegregowanie śmieci.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Od 1 czerwca w gminie Goleniów będzie obowiązywała – jak w całym kraju – przymusowa segregacja śmieci, co oznacza, że ten kto nie będzie ich segregował, zapłaci karę – 24 zł miesięcznie, czyli dwukrotność stawki za śmieci posegregowane. Po 1 lipca br, kiedy to wejdzie w życie umowa z wyłonionym w trwającym właśnie przetargu nowym wykonawcą odbioru odpadów komunalnych w gminie (teraz to jest PGK i wszystko wskazuje, że będzie nadal), to on będzie miał za zadanie przygotować gminie materiał dowodowy będący podstawa do ukarania. Odpowiednie zapisy są w ogłoszeniu o przetargu na odbiór odpadów komunalnych w gminie Goleniów:

„W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym gminę oraz właściciela nieruchomości.

a)Wykonawca ma obowiązek powiadomienia właściciela nieruchomości o stwierdzeniu naruszenia, jakim jest nieselektywna zbiórka odpadów oraz o przyjęciu w danym dniu odpadów jako niesegregowane (zmieszane), w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 dni od zdarzenia;

b)Powiadomienie gminy powinno zawierać w szczególności:

  • adres nieruchomości, na której stwierdzono nieprawidłowości
  • zdjęcia w postaci cyfrowej, opatrzone datą i godziną, dowodzące, że odpady gromadzone były w sposób nieprawidłowy, wykonane w sposób pozwalający jednoznacznie zidentyfikować nieruchomość i rodzaj odpadów
  • notatkę służbową (notatka z informacją, czy przedstawiciel właściciela nieruchomości był obecny przy odbiorze odpadów)
  • kopię powiadomienia właściciela nieruchomości

c) Wykonawca przekazuje gminie powiadomienia w terminie do dnia 10 następnego miesiąca za miesiąc ubiegły, w którym stwierdzono naruszenia.”

Do czasu podpisania umowy z nowym wykonawcą – nawet gdy będzie nim nadal PGK – przez miesiąc czerwiec obowiązuje stara umowa gminy z PGK, która nie przewiduje ani karania za brak segregacji, ani też nie nakłada na PGK obowiązku jego udokumentowania. Kto i jak w tym czasie będzie egzekwował obowiązek segregacji – nie wiadomo. Tak jak nie wiadomo, w jaki sposób cytowany wyżej zapis będzie egzekwowany w stosunku do wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi. Kto tam będzie uznany za niesegregującego – konkretny mieszkaniec, czy wspólnota? Nie wiadomo też kto i jak będzie zbierał w tym wypadku dowody braku segregacji – pracownik PKG, czy wspólnota? Niewiadomych jest więcej, bo ten (osoba fizyczna lub wspólnota) kto zostanie uznany za niesegregującego wcale nie musi płacić od razu kary, tylko może się odwoływać z drogą sądowa włącznie. A obowiązek udowodnienia mu braku segregacji ciąży na gminie, a nie PGK. I nie jest on ani szybki, ani prosty, ani tani. Do tego jeszcze musi być przeprowadzany w każdym miesiącu osobno.

red.

powiązane – „Segregacja obowiązkowa – 12 zł, brak segregacji – kara 24 zł

Goleniów

Do/z „Rampy” po schodach

Goleniów. Powstają nowe, publiczne schody w Goleniowie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Będą łączyć nowa „Rampę” z rondem Pułku „Kraków”, a do ronda będzie dochodził nowy chodnik przy ul. Dworcowej od strony „Rampy”.

red.

powiązane – „Rampa – otwarcie dopiero w listopadzie”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

PUM zainteresowany szpitalem

Goleniów. Pomorski Uniwersytet Medyczny jest zainteresowany przejęciem szpitala w Goleniowie.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Jak podało PR Szczecin, Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przyznał, że uczelnia jest zainteresowana przejęciem placówki w Goleniowie przez szpital kliniczny na Pomorzanach. Jednak jest za wcześnie, by mówić o konkretach.
Jeszcze w tym miesiącu planowane jest spotkanie radnych powiatowych z dyrektorem szpitala na Pomorzanach.

red.

powiązane – „Od 1 stycznia 2021 szpital w użyczenie?”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Kontrole na ulicy i w sklepach

Goleniów. Wczoraj na terenie Goleniowa funkcjonariusze goleniowskiej komendy Policji, Straży Miejskiej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili wspólne kontrole.

Leszek Ozimek

Opublikowane

w dniu

Miały na celu sprawdzenie, czy mieszkańcy Goleniowa przestrzegają obowiązujących przepisów związanych z podróżowaniem środkami komunikacji zbiorowej. Sprawdzano jak mieszkańcy miasta przestrzegają obowiązujących nakazów zasłaniania ust i nosa na przystankach i środkach komunikacji zbiorowej. Podczas przedmiotowych działań służby przypominały o obowiązujących przepisach i konsekwencjach jakie grożą za ich nieprzestrzeganie. Jest to kontynuacja działań jakie wymienione służby prowadzą na terenie powiatu goleniowskiego od początku lipca.
W ubiegłym tygodniu podobne kontrole były przeprowadzane na terenie sklepów w Goleniowie i Maszewie.
Działania mają na celu profilaktykę i zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Przypominamy jednak, że w przypadku rażącego naruszania obowiązujących przepisów, można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500zł

red.

powiązane – „Gminny raport epidemiologiczny”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie