Connect with us

Goleniów

Pracownicy PGK sfotografują twoje śmieci

Goleniów. Zdjęcie i notatka służbowa będą podstawą do ukarania za niesegregowanie śmieci.

Opublikowane

w dniu

Od 1 czerwca w gminie Goleniów będzie obowiązywała – jak w całym kraju – przymusowa segregacja śmieci, co oznacza, że ten kto nie będzie ich segregował, zapłaci karę – 24 zł miesięcznie, czyli dwukrotność stawki za śmieci posegregowane. Po 1 lipca br, kiedy to wejdzie w życie umowa z wyłonionym w trwającym właśnie przetargu nowym wykonawcą odbioru odpadów komunalnych w gminie (teraz to jest PGK i wszystko wskazuje, że będzie nadal), to on będzie miał za zadanie przygotować gminie materiał dowodowy będący podstawa do ukarania. Odpowiednie zapisy są w ogłoszeniu o przetargu na odbiór odpadów komunalnych w gminie Goleniów:

„W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym gminę oraz właściciela nieruchomości.

a)Wykonawca ma obowiązek powiadomienia właściciela nieruchomości o stwierdzeniu naruszenia, jakim jest nieselektywna zbiórka odpadów oraz o przyjęciu w danym dniu odpadów jako niesegregowane (zmieszane), w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 dni od zdarzenia;

b)Powiadomienie gminy powinno zawierać w szczególności:

  • adres nieruchomości, na której stwierdzono nieprawidłowości
  • zdjęcia w postaci cyfrowej, opatrzone datą i godziną, dowodzące, że odpady gromadzone były w sposób nieprawidłowy, wykonane w sposób pozwalający jednoznacznie zidentyfikować nieruchomość i rodzaj odpadów
  • notatkę służbową (notatka z informacją, czy przedstawiciel właściciela nieruchomości był obecny przy odbiorze odpadów)
  • kopię powiadomienia właściciela nieruchomości

c) Wykonawca przekazuje gminie powiadomienia w terminie do dnia 10 następnego miesiąca za miesiąc ubiegły, w którym stwierdzono naruszenia.”

Do czasu podpisania umowy z nowym wykonawcą – nawet gdy będzie nim nadal PGK – przez miesiąc czerwiec obowiązuje stara umowa gminy z PGK, która nie przewiduje ani karania za brak segregacji, ani też nie nakłada na PGK obowiązku jego udokumentowania. Kto i jak w tym czasie będzie egzekwował obowiązek segregacji – nie wiadomo. Tak jak nie wiadomo, w jaki sposób cytowany wyżej zapis będzie egzekwowany w stosunku do wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi. Kto tam będzie uznany za niesegregującego – konkretny mieszkaniec, czy wspólnota? Nie wiadomo też kto i jak będzie zbierał w tym wypadku dowody braku segregacji – pracownik PKG, czy wspólnota? Niewiadomych jest więcej, bo ten (osoba fizyczna lub wspólnota) kto zostanie uznany za niesegregującego wcale nie musi płacić od razu kary, tylko może się odwoływać z drogą sądowa włącznie. A obowiązek udowodnienia mu braku segregacji ciąży na gminie, a nie PGK. I nie jest on ani szybki, ani prosty, ani tani. Do tego jeszcze musi być przeprowadzany w każdym miesiącu osobno.

red.

powiązane – „Segregacja obowiązkowa – 12 zł, brak segregacji – kara 24 zł

Goleniów

Uczcili Bohaterów

Goleniów. Kilkadziesiąt osób zebrało się wczoraj wieczorem 1 marca przed popiersiem Rotmistrza Witolda Pileckiego na skwerze jego imienia.

Opublikowane

w dniu

Przeszli tam z kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, po Mszy Świętej za Ojczyznę w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Były modlitwy, apel poległych i odśpiewano Hymn Państwowy.

Organizatorem była parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej z udziałem goleniowskich harcerzy i Plutonu Różańca.
red.

powiązane – „Koniec karnawału – zaczyna się Wielki Post”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

„Jedenastka” od 11 marca

Goleniów. Nowa linia autobusowa w Goleniowskim Parku Przemysłowym startuje 11 marca.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w związku z otwarciem nowego przystanku kolejowego PKP Goleniów Park Przemysłowy, od 11 marca zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa. Autobus linii 11 będzie jeździł na trasie: Dworzec PKS – Łozienica SKM – GPP Łozienica.

Rozkład jazdy autobusów jest obecnie w fazie pilotażowej, ze względu na brak korelacji kursów pociągów z godzinami pracy zakładów w GPP. Rozkład jazdy oraz schemat linii autobusowej znajduje się na naszej stronie internetowej gminy.

red.

powiązane – „SKM – bilet metropolitalny od września”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wyrok na burmistrza po wyborach

Goleniów. Po 10 miesiącach od wyroku goleniowskiego sądu w pierwszej instancji w sprawie burmistrza Roberta Krupowicza, Sąd Okręgowy wyznaczył wreszcie termin apelacji.

Opublikowane

w dniu

Odbędzie się ona prawie równo rok po wyroku sądu w pierwszej instancji – 23 kwietnia o godz. 9.10 w sali 117 Sądu Okręgowego w Szczecinie. Apelację wniosły obie strony procesu. Wyrok zapadnie już po wyborach samorządowych, w których Robert Krupowicz nie będzie się ubiegał o reelekcję.

Wyrokiem Sadu Rejonowego w Goleniowie z dnia 26 kwietnia 2023 r, sąd uznał Roberta Krupowicza winnym zarzucanego czynu, ale odstąpił od ukarania i zasądził od niego 2 tys zł na cele społeczne. W ustnym uzasadnieniu sędzia Michał Krzywulski uznał, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, ale jej szkodliwość społeczna jest wprawdzie powyżej „znikomej”, ale też poniżej „znacznej”. Wykluczył też polityczny motyw działania burmistrza.

Krupowicz jest oskarżony o naruszenie tajemnicy skarbowej, przez publiczne ujawnienie na jednej z sesji rady miejskiej w Goleniowie w roku 2021, danych personalnych i wysokości zadłużenia z tytułu opłaty za odpady komunalne kilkorga radnych. Oskarżony na pierwszej rozprawie oświadczył, że „nie ma poczucia winy”, ale fakt ujawnienia wspomnianych danych potwierdza, tłumacząc go działaniem w interesie społecznym. Powiedział też, że mając dzisiejszą wiedzę na temat tajemnicy skarbowej, zrobił by to samo, tylko inaczej. Ujawnił też, że listę z nazwiskami i poziomem zadłużenia radnych otrzymał przed ową sesją od urzędnika, chociaż sam o nią nie wnioskował.

red.

powiązane – „Winny nieukarany”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie