Connect with us

Goleniów

Pracownicy PGK sfotografują twoje śmieci

Goleniów. Zdjęcie i notatka służbowa będą podstawą do ukarania za niesegregowanie śmieci.

Opublikowane

w dniu

Od 1 czerwca w gminie Goleniów będzie obowiązywała – jak w całym kraju – przymusowa segregacja śmieci, co oznacza, że ten kto nie będzie ich segregował, zapłaci karę – 24 zł miesięcznie, czyli dwukrotność stawki za śmieci posegregowane. Po 1 lipca br, kiedy to wejdzie w życie umowa z wyłonionym w trwającym właśnie przetargu nowym wykonawcą odbioru odpadów komunalnych w gminie (teraz to jest PGK i wszystko wskazuje, że będzie nadal), to on będzie miał za zadanie przygotować gminie materiał dowodowy będący podstawa do ukarania. Odpowiednie zapisy są w ogłoszeniu o przetargu na odbiór odpadów komunalnych w gminie Goleniów:

„W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym gminę oraz właściciela nieruchomości.

a)Wykonawca ma obowiązek powiadomienia właściciela nieruchomości o stwierdzeniu naruszenia, jakim jest nieselektywna zbiórka odpadów oraz o przyjęciu w danym dniu odpadów jako niesegregowane (zmieszane), w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 dni od zdarzenia;

b)Powiadomienie gminy powinno zawierać w szczególności:

  • adres nieruchomości, na której stwierdzono nieprawidłowości
  • zdjęcia w postaci cyfrowej, opatrzone datą i godziną, dowodzące, że odpady gromadzone były w sposób nieprawidłowy, wykonane w sposób pozwalający jednoznacznie zidentyfikować nieruchomość i rodzaj odpadów
  • notatkę służbową (notatka z informacją, czy przedstawiciel właściciela nieruchomości był obecny przy odbiorze odpadów)
  • kopię powiadomienia właściciela nieruchomości

c) Wykonawca przekazuje gminie powiadomienia w terminie do dnia 10 następnego miesiąca za miesiąc ubiegły, w którym stwierdzono naruszenia.”

Do czasu podpisania umowy z nowym wykonawcą – nawet gdy będzie nim nadal PGK – przez miesiąc czerwiec obowiązuje stara umowa gminy z PGK, która nie przewiduje ani karania za brak segregacji, ani też nie nakłada na PGK obowiązku jego udokumentowania. Kto i jak w tym czasie będzie egzekwował obowiązek segregacji – nie wiadomo. Tak jak nie wiadomo, w jaki sposób cytowany wyżej zapis będzie egzekwowany w stosunku do wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi. Kto tam będzie uznany za niesegregującego – konkretny mieszkaniec, czy wspólnota? Nie wiadomo też kto i jak będzie zbierał w tym wypadku dowody braku segregacji – pracownik PKG, czy wspólnota? Niewiadomych jest więcej, bo ten (osoba fizyczna lub wspólnota) kto zostanie uznany za niesegregującego wcale nie musi płacić od razu kary, tylko może się odwoływać z drogą sądowa włącznie. A obowiązek udowodnienia mu braku segregacji ciąży na gminie, a nie PGK. I nie jest on ani szybki, ani prosty, ani tani. Do tego jeszcze musi być przeprowadzany w każdym miesiącu osobno.

red.

powiązane – „Segregacja obowiązkowa – 12 zł, brak segregacji – kara 24 zł

Goleniów

Nocą z Krzyżem do Maszewa

Goleniów. Będzie kolejna Nocna Droga Krzyżowa po starym nasypie kolejowym z Goleniowa do Maszewa.

Opublikowane

w dniu

Początek w najbliższy piątek 24 marca o godzinie 21.00. Wymarsz spod kościoła świętego Jerzego. Cała droga ma około 20 km. I odbywa się w ciszy.
Powrót z Maszewa do Goleniowa we własnym zakresie.

red.

powiązane – „ODNAJDUJEMY RODZINY OFIAR I ZWRACAMY IM TE RZECZY…”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Spontaniczne przekazanie

Goleniów. Zakończyła się dzisiaj kolejna rozprawa w procesie karnym, w którym oskarżonym jest burmistrz Robert Krupowicz.

Opublikowane

w dniu

Jest on oskarżony o naruszenie tajemnicy skarbowej, przez publiczne ujawnienie na jednej z ubiegłorocznych sesji rady miejskiej w Goleniowie, danych personalnych i wysokości zadłużenia z tytułu opłaty za odpady komunalne kilkorga radnych.

Sąd przesłuchał dzisiaj dwoje świadków – byłego skarbnika gminy i pracownicę UMiG. Według ich zeznań, to nie oni przekazali burmistrzowi infomację o wysokości zadłużenia radnych. Prokurator odczytał pismo sekretarza gminy, który wskazał, że osobą informująca o tym była pracownica wydziału finansowego Margareta Niczaj. Zeznając dzisiaj na tę okoliczność burmistrz Krupowicz potwierdził, że od niej właśnie powziął w/w wiedzę, a stało się to w sekretariacie, gdzie ona przekazała mu ją „spontanicznie” – nie pytana przez burmistrza, sama z siebie.

Na wniosek obrońcy burmistrza, sąd postanowił przesłuchać jeszcze na kolejnej rozprawie 26 kwietnia dwie pracownice sekretariatu UMiG.

red.

powiązane – „Kim jest tajemniczy urzędnik?”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Kto po Krupowiczu?

Goleniów. Tomasz Banach nie podjął decyzji co do ewentualnego startu w wyborach na burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Jak nam dzisiaj powiedział, jest na to jeszcze za wcześnie, bo przez rok wiele się może zdarzyć. Decyzję burmistrza Krupowicza o niestartowaniu w najbliższych wyborach znał znacznie wcześniej, więc nie był zaskoczony jej niedawnym upublicznieniem.

Tomasz Banach (na zdj. za Krupowiczem) jest bezpartyjny, dlatego jego ewentualny start w wyborach musiałby się wiązać z budowa własnego zaplecza politycznego i organizacyjnego, lub uzyskania poparcia jakiejś partii – np. PO, która ma duże ambicje wpływać na goleniowską politykę. Jej zachodniopomorski lider to wszak wywodzący się z goleniowskiego samorządu marszałek Geblewicz, któremu na pewno zależy by goleniowską gminą rządził człowiek jeśli nie Platformy, to co najmniej z nią „poukładany” – podobnie zresztą jak goleniowskiej senator z PO Magdalenie Kochan. W tej sytuacji teoretycznie naturalną kandydatką do reprezentowania PO w najbliższych wyborach samorządowych w Goleniowie jest dzisiejsza wiceburmistrz Anita Jurewicz, która jest członkiem Platformy.

red.

powiązane – „Burmistrz potwierdza”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie