Connect with us

Goleniów

Prace leśników przy cmentarzu

Goleniów. Niedługo w okolicach cmentarza komunalnego leśnicy przeprowadzą różne prace.

Opublikowane

w dniu

W tej sprawie otrzymaliśmy komunikat nadleśnictwa Kliniska:

„Nadleśnictwo Kliniska informuje, że w najbliższym czasie,
w okolicach Cmentarza Komunalnego w Goleniowie będą prowadzone prace
związane ze zwalczaniem szkodliwych owadów, ścinką drzew martwych,
zamierających i porażonych. Prace te związane są, w pierwszej kolejności,z troską o zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywających licznie natym terenie, oraz użytkownikom przyległych do tego terenu dróg.

Powodem podjęcia takich działań są bardzo licznie pojawiające się
drzewa posuszowe będące wynikiem inwazji szkodników owadzich oraz
zachwiania, w ostatnich latach, stosunków wodnych.
Część drzewostanów będzie w nieodległym czasie podlegało wylesieniu
w związku z planowanym „przekazaniem” kolejnej działki
na powiększenie Cmentarza Komunalnego w Goleniowie.

Zwracamy się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności podczas
spaceru po lesie. Prosimy o zwracanie uwagi na tablice ostrzegawcze
ustawione na drogach leśnych i o respektowanie znajdujących się na nichzakazów. Przypominamy, że należy zachować szczególną ostrożność jeżeli
usłyszymy w lesie odgłosy pracy pilarki lub innych urządzeń. Zbliżanie się do
miejsca pracy maszyn na terenach leśnych może stanowić zagrożenie dla
zdrowia lub życia.
Zapewniamy mieszkańców miasta, że niebawem będziemy mogli się
cieszyć wspólnie nowym, zdrowym pokoleniem lasu.
Z poważaniem
RYSZARD BRYGMAN
Nadleśniczy”

red.

powiązane – „Przebudowana kompostownia”

Goleniów

Węzeł do likwidacji

Goleniów. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Goleniowie systematycznie realizuje działania mające na celu poprawę czystości powietrza w mieście, m.in. poprzez modernizację infrastruktury ciepłowniczej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje spółka, jednym z tych działań jest likwidacja grupowego węzła cieplnego Grunwaldzka 5, dzięki której zmniejszy się produkcja energii o 691 GJ, a w konsekwencji zmniejszy się również emisja dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery o 69Mg w ciągu roku.

Prezes zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pani Emilia Niemyt oraz prezes zarządu PEC Goleniów pan Tomasz Majewski podpisali w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie umowę pożyczki na realizację zadania pod nazwą „Budowa nowego zawierającego węzły indywidualne systemu zasilania w ciepło zastępującego dotychczasowy system zasilany z węzła grupowego Grunwaldzka 5”.

Przedmiotem wniosku jest likwidacja węzła grupowego i budowa dziesięciu nowoczesnych indywidualnych węzłów cieplnych. Obejmie także wymianę zewnętrznej instalacji odbiorczej wykonanej w technologii tradycyjnej w kanałach żelbetowych na sieć wysokich parametrów wykonaną z rur preizolowanych. Długości sieci wyniesie 0,5 km, a wartość inwestycji 1.103.600,00 zł, z dofinansowaniem w kwocie 987,6 tys. zł. Zadanie jest już realizowane. Jego zakończenie zaplanowano na 15 września 2022 r.

red.

powiązane – „Cena ogrzewania”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Nocleg w szałasie

Goleniów. Nadleśnictwo Goleniów by sprostać wymaganiom, jak również móc zaoferować szerszą gamę możliwości korzystania z terenów leśnych przez turystów zamontowało w terenie szałas drewniany typu –shelter-.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje nadleśnictwo, widoczne na zdjęciu zadaszenie pozwoli schronić się turystom na czas nocowania w terenie leśnym w wyznaczonym do tego obszarze zgodnie z wdrożonym programem przez Nadleśnictwo pn: „Zanocuj w Lesie”.

Obecny na fotografii –shelter- umiejscowiony jest na terenie leśnictwa Widzieńsko na polanie za leśniczówką.

red.

powiązane – „Sokół na szkoleniu”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Zjazd dyrektorów

Goleniów. Ponad 40 dyrektorów zakładów aktywności zawodowej przyjechało do Goleniowa na ogólnopolski zjazd Związku Pracodawców ZAZ.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Zakład Aktywności Zawodowej Goleniów gościł ich jako jeden z najmłodszych w Polsce, największych i wielowydziałowych, a zarazem najbardziej dynamiczny i nowoczesny. Obcenie w ZAZ-ie w Goleniowie pracuje już 130 niepełnosprawny.

red.

powiązane – „Unikalny system 40 robotów”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie