Connect with us

Goleniów

Pozostał tydzień odbioru śmieci

Goleniów. Jeszcze przez tydzień obowiązuje umowa gminy z PGK na odbiór odpadów komunalnych.

Opublikowane

w dniu

Kończy się 11 września i ani nie jest przedłużona, ani nie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na tę usługę. Wczorajsza sesja rady miejskiej nic w tej sprawie nie rozstrzygnęła.

Jak nam dzisiaj powiedział wiceburmistrz Tomasz Banach, burmistrz wyczerpał wszystkie możliwości zmiany tej sytuacji. Jego zdaniem konieczna jest tu w trybie pilnym inicjatywa radnych, by uruchomić prawne możliwości sfinansowania odbioru gminnych śmieci po 11 września. Także od radnych jego zdaniem zależą zmiany w obowiązującym regulaminie odbioru odpadów komunalnych, które pozwoliłyby np. zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, które teraz zalegają przy miejskich śmietnikach. Obecnie obowiązujący regulamin przewiduje ich odbiór nie rzadziej niż 2 razy w roku, a wystawianie powinno się odbywać bezpośrednio przed wyznaczonym terminem odbioru, a nie w każdej chwili. W innych terminach odpady wielkogabarytowe powinny trafiać do PSZOK na bazie PGK transportem mieszkańca, a tam zostaną bezpłatnie odebrane. Wiceburmistrz Banach zastrzegł, że jeżeli w nadchodzącym tygodniu nic się nie zmieni, to gminne śmieci przestaną być odbierane od mieszkańców od poniedziałku 13 września.

Innego zdania w tej kwestii są niektórzy radni uważając, ze to burmistrz powinien przedstawić radnym propozycje rozwiązań tego problemu, a nie straszyć zaprzestaniem odbioru śmieci jednoznacznie sugerując winę tzw. opozycyjnych radnych za opisana sytuację. Jak wczoraj słyszeliśmy na sesji, uważają to za nieuprawniony szantaż i czarną propagandę, bo są oni gotowi do rozmów i dyskusji nad propozycjami burmistrza, których ich zdaniem na stole po prostu nie ma – co czyni właśnie burmistrza odpowiedzialnym za ewentualne konsekwencje patowej sytuacji.

red.

powiązane – „Pat śmieciowy trwa”

Goleniów

Od 1 grudnia za śmieci 30 złotych.

Goleniów.Przed chwilą radni na sesji uchwalili zaproponowaną przez Burmistrza Roberta Krupowicza podwyżkę ceny za odbiór odpadów komunalnych z 12 na 30 złotych.

Opublikowane

w dniu

Nowa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia, na tej samej sesji radni nie przyjęli propozycji radnych opozycyjnych w której nowa cena za odbiór odpadów komunalnych wynosiłaby 20 złotych. Według zapewnień Wiceburmistrza Banacha jeszcze dzisiaj PGK ma wznowić odbiór odpadów komunalnych.

Cała sesja była wnikliwie obserwowana przez przedstawicieli wielu poza goleniowskich mediów.

Red

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

W piątek nadzwyczajna sesja śmieciowa.

Goleniów.W najbliższy piątek radni spotkają się na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrza.

Opublikowane

w dniu

Tematem będą propozycje uchwał przygotowane przez burmistrza mające rozwiązać „kryzys śmieciowy”. Sesja rozpocznie się o 9:00.

Kolejny tydzień Goleniów i gmina coraz bardziej „zatapiają” się w nieodbieranych śmieciach. Najbardziej widoczne to jest na ulicach gdzie uliczne kosze są mocno przepełnione.

Gdyby taka sytuacja potrwała jeszcze dłużej gminie grozi zarząd komisaryczny, który może wprowadzić Wojewoda.

powiązane – „PGK – w każdej chwili jesteśmy gotowi odbierać śmieci”

red.

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Wadium przepadło

Goleniów. Firma PPRI MAZUR zrezygnowała z zakupu działki w GPP.

Opublikowane

w dniu

W związku z tym burmistrz w swoim zarządzeniu postanowił o odstąpieniu od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w skład której wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 55/8 o powierzchni 1,7775ha, z Firmą MAZUR SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prostej nr 26, która została ustalona nabywcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 12 sierpnia 2021r.

Wpłacone wadium w kwocie 130.680zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy. Działka natomiast będzie ponownie wystawiona na sprzedaż.

red.

powiązane – „Kryzys potrwa – odpowiada burmistrz”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie