Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Powiat

Powiatowy sztab kryzysowy

Goleniów. Powiat. Niedawno zakończyły się w starostwie obrady powiatowego sztabu kryzysowego zwołanego przez starostę na godz. 11.00 w związku z zadaniami naszych samorządów lokalnych w czasie epidemii koronawirusa.

Opublikowane

w dniu

Przybyli burmistrzowie i wójtowie z gmin naszego powiatu, szefowie i przedstawiciele służb mundurowych z terenu powiatu oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Niestety przez większą część spotkania zebrani samorządowcy narzekali, że nie mają ani sił, ani środków by wypełnić nałożone na nich zadania przez tzw. specustawę. Starosta nie potrafił niestety przez długi czas zapanować nad takim przebiegiem spotkania, które zamiast narzekania doszło by do jakichś konstruktywnych wniosków. Dopiero trzeźwe głosy przedstawiciela więziennictwa oraz prezes Katarzyny Kęckiej ze Szpitalnego Centrum Medycznego spowodowały, że zebrani dość szybko zajęli się ustaleniem konkretnych, realnych kroków jakie mogą w aktualnej sytuacji podjąć. Postanowiono zwrócić się do wojewody o wyznaczenie jednostki wojskowej w Glewicach jako docelowego miejsca kwarantanny w naszym powiecie. Inne – zdaniem zebranych – rozlokowane według planów w różnych miejscach gmin Goleniów, Maszewo, Osina i Przybiernów i Nowogard nie są przygotowane. Wójt Osiny Krzysztof Szwedo zgłosił możliwość zorganizowania od razu takiego tymczasowego miejsca w swojej gminie – na kilka dni. Wójt Lilia Ławicka z Przybiernowa zaoferowała nowego busa do przewozu osób wymagających transportu alarmowego – ale bez kierowcy. Problem kierowców, którzy z jednej strony zgodziliby się jechać w takich transportach potencjalnego ryzyka oraz wyposażenia ich w odpowiednie zabezpieczenia był jednym z najczęściej podnoszonych problemów na spotkaniu. Dotyczy on zresztą wielu innych osób, które służbowo mogą być narażone na niebezpieczeństwo zarażenia i zabezpieczenia dla nich odpowiednich środków ochrony.

Generalnie spotkanie pokazało, że kiedy samorządowcy zajmują się konkretami i szukają możliwości realnych działań w aktualnej sytuacji – to na prawdę sporo mogą bez rytualnego narzekania i oglądania się tylko na służby rządowe. Przecież gospodarzami na swoim terenie są właśnie starosta, burmistrzowie i wójtowie – mają środki kryzysowe w swoich budżetach i możliwości organizacyjne, z których na pewno potrafią skorzystać. Potrzeba tylko chęci, dobrej woli i koordynacji działań. Na początku widać pewien chaos w kryzysowych poczynaniach na naszym gminno-powiatowym poziomie, ale jest on chyba naturalny. Z każdym dniem, podczas rozwiązywania realnych problemów powinno być lepiej.
W osobnym materiale pokażemy relację z całego spotkania.

l.o.

Powiązane – „Prezes portu lotniczego – procedury zadziałały”, „Panika jest najgorszym scenariuszem”, „Sąd – kontrola temperatury

Powiat

Milion na wsparcie rodziny

Powiat. Powiat goleniowski otrzymał prawie milion zł dofinansowania z funduszy europejskich na realizację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje powiat, Łączna wartość projektu wynosi 1 029 099,40 zł, w tym dofinansowanie stanowi 926 189,46 zł, natomiast wkład własny – 102 909,94 zł.

Celem głównym projektu jest rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród 166 osób, w tym 128 kobiet, mieszkańców/nek powiatu goleniowskiego, w terminie od 1.05.2022 r. do 31.10.2023 r.

Szczegółowe zadania projektu ukierunkowane są na:

-działania profilaktyczne, mające na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej,

  • kompleksowe wsparcie w procesie usamodzielniania się wychowanków rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo – wychowawczych, wychowanków rodzinnych domów dziecka, w tym uruchomienie mieszkania treningowego,
  • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, na prowadzących rodzinne domy dziecka (wraz z działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych kandydatów) oraz doskonalenie osób sprawujących pieczę zastępczą,
  • wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo – wychowawczych, w celu poprawy umiejętności rodzicielskich, zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,
  • rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (w tym m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników instytucji wspierających rodziny), obejmującego poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego.

red.

powiązane – „Majowe…”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Powiat. Dzisiaj nasza flaga narodowa ma swoje święto.

Opublikowane

w dniu

Oprócz oficjalnych flag wywieszanych przez instytucje państwowe i samorządowe, także każdy z nas może i powinien to dzisiaj zrobić. Jaka widać ze zdjęć obok (na obu krańcach ul. Kasprowicza w Goleniowie), są i tacy, którzy eksponują naszą narodową flagę w dużej skali…

red.

powiązane – „Konfederacja o fladze”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Majowe…

Goleniów. Od jutra rozpoczynają się nabożeństwa majowe.

Opublikowane

w dniu

To tradycyjna forma modlitwy maryjnej ze śpiewaną litanią „loretańską” do Najświętszej Maryi Panny – w kościołach, ale też jeszcze niekiedy na wioskach pod przydrożnym krzyżem lub przed kapliczką.

red.

powiązane – „OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŚW. KATARZYNIE”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie