Connect with us

Aktualności

Powiatowy sztab kryzysowy

Goleniów. Powiat. Niedawno zakończyły się w starostwie obrady powiatowego sztabu kryzysowego zwołanego przez starostę na godz. 11.00 w związku z zadaniami naszych samorządów lokalnych w czasie epidemii koronawirusa.

Avatar

Opublikowane

w dniu

Przybyli burmistrzowie i wójtowie z gmin naszego powiatu, szefowie i przedstawiciele służb mundurowych z terenu powiatu oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Niestety przez większą część spotkania zebrani samorządowcy narzekali, że nie mają ani sił, ani środków by wypełnić nałożone na nich zadania przez tzw. specustawę. Starosta nie potrafił niestety przez długi czas zapanować nad takim przebiegiem spotkania, które zamiast narzekania doszło by do jakichś konstruktywnych wniosków. Dopiero trzeźwe głosy przedstawiciela więziennictwa oraz prezes Katarzyny Kęckiej ze Szpitalnego Centrum Medycznego spowodowały, że zebrani dość szybko zajęli się ustaleniem konkretnych, realnych kroków jakie mogą w aktualnej sytuacji podjąć. Postanowiono zwrócić się do wojewody o wyznaczenie jednostki wojskowej w Glewicach jako docelowego miejsca kwarantanny w naszym powiecie. Inne – zdaniem zebranych – rozlokowane według planów w różnych miejscach gmin Goleniów, Maszewo, Osina i Przybiernów i Nowogard nie są przygotowane. Wójt Osiny Krzysztof Szwedo zgłosił możliwość zorganizowania od razu takiego tymczasowego miejsca w swojej gminie – na kilka dni. Wójt Lilia Ławicka z Przybiernowa zaoferowała nowego busa do przewozu osób wymagających transportu alarmowego – ale bez kierowcy. Problem kierowców, którzy z jednej strony zgodziliby się jechać w takich transportach potencjalnego ryzyka oraz wyposażenia ich w odpowiednie zabezpieczenia był jednym z najczęściej podnoszonych problemów na spotkaniu. Dotyczy on zresztą wielu innych osób, które służbowo mogą być narażone na niebezpieczeństwo zarażenia i zabezpieczenia dla nich odpowiednich środków ochrony.

Generalnie spotkanie pokazało, że kiedy samorządowcy zajmują się konkretami i szukają możliwości realnych działań w aktualnej sytuacji – to na prawdę sporo mogą bez rytualnego narzekania i oglądania się tylko na służby rządowe. Przecież gospodarzami na swoim terenie są właśnie starosta, burmistrzowie i wójtowie – mają środki kryzysowe w swoich budżetach i możliwości organizacyjne, z których na pewno potrafią skorzystać. Potrzeba tylko chęci, dobrej woli i koordynacji działań. Na początku widać pewien chaos w kryzysowych poczynaniach na naszym gminno-powiatowym poziomie, ale jest on chyba naturalny. Z każdym dniem, podczas rozwiązywania realnych problemów powinno być lepiej.
W osobnym materiale pokażemy relację z całego spotkania.

l.o.

Powiązane – „Prezes portu lotniczego – procedury zadziałały”, „Panika jest najgorszym scenariuszem”, „Sąd – kontrola temperatury

Aktualności

Śmieci z miejsc objętych kwarantanna

Powiat. Objęci kwarantanną ludzie produkują odpady komunalne, które są odbierane jak wszystkie inne.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

W powiatowym ośrodku kwarantanny w internecie w Nowogardzie przebywa aktualnie 13 osób. Jak się dowiedzieliśmy od kierownictwa obiektu, odpady komunalne odbiera zgodnie z umową Zakład Usług Komunalnych w Nowogardzie. Z kolei w ZUK powiedziano nam, że od dwóch tygodni w tym internacie jest zamknięta brama więc odpadów komunalnych… nie odbierają.

Prezes goleniowskiego PGK Andrzej Cieśliński twierdzi, że obecnie nie ma przepisów rozróżniających odpady z mieszkań lub domów objętych kwarantanną od pozostałych. Dlatego PGK w rejonie swojego działania odbiera wszystkie odpady komunalne mimo, że są wśród nich te z mieszkań/domów objętych kwarantnną.

Objęcie kwarantanną nie oznacza zarażenia koronawirusem, a co za tym idzie odpady komunalne przez te osoby produkowane nie są traktowane jako zakażone.

Red.

powiązane –  „Kwarantanna w internacie”, „Powiatowy sztab kryzysowy” „Kwarantanna – CAL przygotowany

Kontynuuj czytanie

Aktualności

DPS Nowogard – pensjonariuszka izolowana

Nowogard. Mieszkanka DPS w Nowogardzie została poddana testowi na obecność koronawirusa po wyjściu z oddziału wewnętrznego nowogardzkiego szpitala.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

Ma to związek z dzisiejszym zamknięciem oddziału wewnętrznego tego szpitala z powodu podejrzenia zarażaniem koronawirusem pielęgniarki z Gryfic pracującej na tym oddziale. Jak nam powiedziała dyrektor DPS Iga Błażewicz, starsza kobieta 1 kwietnia opuściła oddział wewnętrzny szpitala w Nowogardzie i teraz do czasu otrzymania wyników testu jest izolowana w wyodrębnionym pomieszczeniu.

Red.

powiązane – „Szpital w Nowogardzie – oddział wewnętrzny zamknięty”, „Szczególnie narażone – ZOL, DPS i domy seniora

Kontynuuj czytanie

Aktualności

Terminy wstrzymane i zawieszone

Powiat. Czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu koronawirusa nie wlicza się do biegu terminów sądowych.

goleniowska.com

Opublikowane

w dniu

To jeden z elementów Tarczy Antykryzysowej, uchwalonej przez Sejm. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych od wtorku 31 marca, ma uchronić strony spraw cywilnych, gospodarczych (ale też karnych, administracyjnych, podatkowych i egzekucyjnych) od negatywnych skutków nie złożenie pisma procesowego na czas w tym trudnym okresie, co normalnie może oznaczać przegranie sprawy z powodów formalnych np. w przypadku nie złożenia sprzeciwu od e-nakazu zapłaty.

Zawieszone będą też terminy w postępowaniach egzekucyjnych, choć same egzekucje, poza pewnymi wyjątkami, zawieszone nie będą. Te same zasady dotyczą tzw. terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, jak też obowiązku dokonywania przez jednostki podlegające wpisowi do rejestru czynności, wymagające zgłoszenia do rejestru.

To oznacza, że np. termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wynoszący dwa tygodnie od doręczenia tego nakazu adresatowi, w razie doręczenia mu sądowego pisma w trakcie stanu epidemii, zacznie biec dopiero od zakończenia formalnego stanu epidemii.
Zawieszenie terminów mają też znaczenie dla przedawnienia roszczeń np. gdyby okres przedawnienia żądania zwrotu pożyczki (normalnie 3 lata) upływał w dniach stanu epidemii, zostanie on przedłużony o czas jej trwania. Podobnie ulega przedłużeniu np. sześciomiesięczny termin na odrzucenie spadku który zawiera więcej długów niż majątku.

Red.

powiązane – „Sąd – Mocne ograniczenia do 30 kwietnia

Kontynuuj czytanie
Reklama

Na czasie