Connect with us

Powiat

Powiat nagrodził nauczycieli

Powiat. 14 października każdego roku obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, co jest okazja do nagradzania – także finansowego.

Opublikowane

w dniu

Są to kwoty od 2200 do 3000 zł brutto. W tym roku z powodu trwającej pandemii koronawirusa zrezygnowano z przeprowadzenia uroczystych, powiatowych obchodów tego święta – ale nie z nagród. Starosta goleniowski dziękując wszystkim nauczycielom za ich wymagającą pracę, przedstawił listę nagrodzonych w tym roku nauczycieli:

 1. Renata Dobrowolska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie, nauczyciel informatyki i zajęć rozwijających kreatywność,
 2. Katarzyna Szkup, I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz,
 3. Agata Tarczykowska-Mikita, Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin w Nowogardzie, psycholog,
 4. Paweł Tarała, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie z Filią w Nowogardzie, nauczyciel gry na skrzypcach,
 5. Olesia Rudnicka, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie z Filią w Nowogardzie, nauczyciel gry na fortepianie,
 6. Marcin Wolny, Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, nauczyciel wychowania fizycznego,
 7. Małgorzata Paśko, Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie, pedagogo szkolny, nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć rewalidacyjnych,
 8. Ewa Łuczak, Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie, pedagog szkolny
 9. Agnieszka Lis, Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie, nauczyciel języka polskiego
 10. Elżbieta Szadkowska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie, pedagog,
 11. Roman Rydz, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Goleniowie z Filią w Nowogardzie, dyrektor.

red.

powiązane – „TTS reaktywuje szkutnictwo”

Powiat

Biogazownia R-XXI w Łobzie

Powiat. Utylizacja odpadów może być tania, a nawet dochodowa. Członkowie Celowego Związku Gmin R-XXI mają tego świadomość, dlatego podjęli uchwałę, na mocy której zbudowana zostanie biogazownia w Łobzie.

Opublikowane

w dniu

Biogazownia w Łobzie pomoże rozwiązać szereg problemów, które pojawiają się w związku z gospodarowaniem odpadami biodegradowalnymi i zielonymi. Przede wszystkim obniży koszty ich przetwarzania, a ponadto zredukuje wydatki na utrzymanie zakładu w Słajsinie. Biogaz zostanie przetworzony na gaz, ciepło oraz prąd. Energia elektryczna zasili biogazownię, a gaz posłuży jako paliwo do ciężarówek wywożących odpady.

– Będzie to instalacja fermentacyjna, podobna funkcjonuje w centrum Berlina – mówi Jacek Chrzanowski, prezes CZG R-XXI. – To nowoczesna, sprawdzona i tańsza od obecnej technologia, która nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko.

Na ostatnim zgromadzeniu R-XXI do którego należą wszystkie gminy naszego powiatu, delegaci gmin podjęli uchwałę o przekazaniu aportem do nowoutworzonej w Łobzie spółki działki o powierzchni prawie 7 ha, na której obszarze powstanie instalacja biogazowa. Spółka ma działać pod firmą „BioEneris R-XXI”, tworzą ją CZG R-XXI i firma ENERIS.

Według założeń budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, a finalizacja projektu powinna nastąpić w ciągu 3 lat. Wsparcie finansowe dla budowy biogazowni związek 32 gmin pozyskał w ramach programu NFOŚiGW „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”.

Inwestorem będzie spółka utworzona z firmą ENERIS, która jest dostawcą technologii. Biogazowania ma być sfinansowana przez firmę ENERIS i eksploatowana wspólnie z R-XXI. Będzie ona mogła przetworzyć ok. 30 tys ton odpadów rocznie. Założenie jest takie, że 50% odpadów biodegradowalnych będzie pochodziło spoza obszaru związku i będzie przyjmowane i utylizowane po cenach komercyjnych. Instalacja ma produkować ok. 5 mln m3 biogazu, 2,5 m3 biometanolu i 15 tys. MWh energii elektrycznej.

red.

powiązane – „BioEneris R-XXI”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Blue Velo

Powiat. W roku 2022 powstały nowe odcinki trasy Blue Velo w gminach Stepnica, Goleniów.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dwa z nich, znajdują się między miejscowościami Krępsko i Kąty i powstały w pasie drogowym DW111 (patrz zdj). Całkowita długość nowych odcinków inwestycyjnych Blue Velo wyniosła blisko 6,68 km. Obok odcinków wzdłuż DW 111, jeden powstał wzdłuż DW 120 w Gryfinie (2,28 km) oraz dwa odcinki w Lubczynie (0,18 km).

Na odcinkach inwestycyjnych powstała droga dla rowerów o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 2-2,5 m. Oznakowano też blisko 70,72 km trasy.

red.

powiązane – „Przed 30 kwietnia”

Kontynuuj czytanie

Powiat

48. fałszywych alarmów

Powiat. Wczoraj w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie odbyło się roczne podsumowanie działalności strażaków z terenu powiatu goleniowskiego za rok 2022.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje powiat, wzięli w nim udział: Komendant Wojewódzki Jarosław Tomczyk, strosta Tomasz Stanisławski oraz przedstawiciele gmin.

Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie Arkadiusz Skrzypczak podsumował efekty pracy Komendy Powiatowej – w roku 2022 odnotowano 1736 zdarzeń (o 42% więcej niż w roku poprzednim) co oznacza pod tym względem 6. miejsce w województwie, w tym 451 pożarów (wzrost o 16%), 1237 innych zdarzeń (wzrost 0 60%) i 48 fałszywych alarmów (wzrost 0 10%).

red.

powiązane – „Nocny oblot”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie