Connect with us

Powiat

Powiat – bezrobocie w latach 2016-21

Powiat. Jak zmieniała się liczba bezrobotnych w naszym powiecie w ostatnich latach.

Opublikowane

w dniu

Ostatnie dane przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie za listopad tego roku informują, że w powiecie mamy 1391 zarejestrowanych osób bezrobotnych, co daje wskaźnik bezrobocia w powiecie 4,3%. Można je porównać z danymi z lat poprzednich.

Według danych z PUP w Goleniowie, liczba bezrobotnych oraz wskaźnik bezrobocia* w gminach powiatu goleniowskiego i w powiecie w latach 2016-2020 zmieniały się następująco (stan na dzień 31grudnia każdego roku):

GMINA Goleniów

2016 r. ogółem – 775 osób / wskaźnik bezrobocia – 3,4%
2017 r. – 544 / 2,4%
2018 r. – 503 / 2,3%
2019 r. – 557 / 2,5%
2020 r. – 740 / 3,4%

Gmina MASZEWO
2016 r – ogółem – 330 osób / wskaźnik bezrobocia – 5,8%
2017 r – 244 / 4,3%
2018 r – 217 / 3,9%
2019 r – 213 / 3,8%
2020 r – 288 / 5,2%

Gmina PRZYBIERNÓW
2016 r – ogółem osób 194 / 5,8%
2017 r – 145 / 4,4%
2018 r – 144 / 4,5%
2019 r – 133 / 4,2%
2020 r – 168 / 5,4%

Gmina STEPNICA
2016 r – ogółem 172 osob / 5,3%
2017 r – 143 / 4,4%
2018 r – 126 / 4,0%
2019 r – 116 / 3,7%
2020 r – 139 / 4,5%

Gmina NOWOGARD
2016 r – ogółem 953 osób / 6,1%
2017 r – 792 / 5,1%
2018 r – 732 / 4,8%
2019 r – 633 / 4,2%
2020 r – 793 / 5,3%

Gmina OSINA
2016 r – ogółem 107 osób / 5,5%
2017 r – 83 / 4,2%
2018 r – 81 / 4,2%
2019 r – 75 / 3,9%
2020 r – 99 / 5,2%

POWIAT
2016 r – ogółem 2 531 osób / 4,8%
2017 r – 1 951 / 3,7%
2018 r – 1 803 / 3,5%
2019 r – 1 727 / 3,4%
2020 r – 2 227 / 4,4%

*Wskaźnik bezrobocia to procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (stopa bezrobocia nie jest wyliczana na poziomie gmin).

red.

powiązane – „Bezrobocie bardzo niskie”

Powiat

Nowy radny

Powiat. Podczas dzisiejszej sesji rady powiatu ślubowanie złożył nowy radny i wybrano nową wiceprzewodnicząca rady.

Opublikowane

w dniu

Marek Zasieczny z Maszewa z listy Lewicy (zdj. u góry), zastąpił zmarłego Czesława Siwka.
WEybrano też nową wiceprzewodniczącą rady powiatu – została nią Aneta Wysoszyńska z Nowogardu z Lewicy (na zdj. pierwsza a lewej).

red.

powiązane – „Reaktor w sąsiedztwie”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Tragiczna sytuacja szpitala

Powiat. Tak starosta powiatu goleniowskiego nazwał dzisiaj kilkukrotnie sytuację w jakiej znajdują się finanse goleniowskiego szpitala.

Opublikowane

w dniu

Stało się tak podczas posiedzenia połączonych komisji rady powiatu. Starosta Tomasz Stanisławski mówiąc o kondycji finansowej szpitala przyznał, że powiat nie ma środków na jej poprawę, dlatego rozważana jest koncepcja ograniczenia jego działalności oraz połączenia ze szpitalem w Nowogardzie.

Obecna na sali prezes Szpitalnego Centrum Medycznego Katarzyna Kęcka powiedziała, ze sytuacja się co miesiąc pogarsza, a zadłużenie rośnie – aktualnie ok. 2 mln zł samych wymagalnych płatności. I nie widać perspektyw na poprawę, bo jej zdaniem wyceny świadczeń zakontraktowanych przez głównego płatnika – czyli NFZ – nie pokrywają kosztów – rosnących cen usług, leków, mediów i płac. Gdyby doszło do ograniczenia działaności szpitala, to jej daniem oznaczałoby zamykanie szpitalnych oddziałów. Jak powiedziała, najlepszy oddział ginekologiczo-położniczy w województwie (czyli goleniowska porodówka) generuje największe straty finansowe – jeden poród to ponad 2 tys zł „straty”.

O tym, że kłopoty goleniowskiej lecznicy to nie wyjątek, świadczył głos radnego Kazimierza Lembasa – jednocześnie dyrektora szpitala w Nowogardzie. Potwierdził on w całości diagnozę zaprezentowana przez prezes Kęcką dodając, że jego szpital ma podobne problemy finansowe – za rok ubiegły strata była największa w kilkunastoletniej historii jego dyrektorowania.

Starosta zapowiedział na czwartek rozmowy o finansach goleniowskiego szpitala, z kierownictwem sczzecińskiego odziału NFZ.

red.

powiązane – „Pierwszy będzie OIOM”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Biogazownia R-XXI w Łobzie

Powiat. Utylizacja odpadów może być tania, a nawet dochodowa. Członkowie Celowego Związku Gmin R-XXI mają tego świadomość, dlatego podjęli uchwałę, na mocy której zbudowana zostanie biogazownia w Łobzie.

Opublikowane

w dniu

Biogazownia w Łobzie pomoże rozwiązać szereg problemów, które pojawiają się w związku z gospodarowaniem odpadami biodegradowalnymi i zielonymi. Przede wszystkim obniży koszty ich przetwarzania, a ponadto zredukuje wydatki na utrzymanie zakładu w Słajsinie. Biogaz zostanie przetworzony na gaz, ciepło oraz prąd. Energia elektryczna zasili biogazownię, a gaz posłuży jako paliwo do ciężarówek wywożących odpady.

– Będzie to instalacja fermentacyjna, podobna funkcjonuje w centrum Berlina – mówi Jacek Chrzanowski, prezes CZG R-XXI. – To nowoczesna, sprawdzona i tańsza od obecnej technologia, która nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko.

Na ostatnim zgromadzeniu R-XXI do którego należą wszystkie gminy naszego powiatu, delegaci gmin podjęli uchwałę o przekazaniu aportem do nowoutworzonej w Łobzie spółki działki o powierzchni prawie 7 ha, na której obszarze powstanie instalacja biogazowa. Spółka ma działać pod firmą „BioEneris R-XXI”, tworzą ją CZG R-XXI i firma ENERIS.

Według założeń budowa ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, a finalizacja projektu powinna nastąpić w ciągu 3 lat. Wsparcie finansowe dla budowy biogazowni związek 32 gmin pozyskał w ramach programu NFOŚiGW „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”.

Inwestorem będzie spółka utworzona z firmą ENERIS, która jest dostawcą technologii. Biogazowania ma być sfinansowana przez firmę ENERIS i eksploatowana wspólnie z R-XXI. Będzie ona mogła przetworzyć ok. 30 tys ton odpadów rocznie. Założenie jest takie, że 50% odpadów biodegradowalnych będzie pochodziło spoza obszaru związku i będzie przyjmowane i utylizowane po cenach komercyjnych. Instalacja ma produkować ok. 5 mln m3 biogazu, 2,5 m3 biometanolu i 15 tys. MWh energii elektrycznej.

red.

powiązane – „BioEneris R-XXI”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie