Connect with us

Osina

Postój w Redle

Osina. Wczoraj w Redle odebrano postój rowerowy.

Opublikowane

w dniu

To był oficjalny odbiór techniczny projektu zrealizowanego przez Gminę Osina, współfinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2020”. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną panującą w kraju, ze strony Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nikt nie uczestniczył w odbiorze.

Całkowity koszt projektu pod nazwą: Postój rowerowy na szlaku „Równina Nowogardzka”, wyniósł

11 171,42 zł, z czego:

10 000 zł – dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
1 171,42 zł – dofinansowanie z funduszu sołeckiego

W wyniku przedmiotowej inwestycji wykonano prace ziemne na terenie zbiornika wodnego, które polegały na usunięciu zarośli porastających brzegi zbiornika, oraz dokonano oczyszczenia dna zbiornika poprzez wywóz namułu. Jednocześnie zamontowano na jednym z rogu zbiornika studzienkę betonową wraz z niezbędnymi rurami, gdzie całość będzie służyć do odpływu nadmiaru wody.

Teren dojazdowy do zbiornika wodnego, został utwardzony poprzez ułożenie tłucznia, a reszta terenu została zniwelowana, zasiano trawę oraz posadzono krzewy.
Przy wjeździe do zbiornika zamontowano stojak rowerowy, a także stół z siedziskami do gry w szachy/warcaby.
Dodatkowo teren przy zbiorniku oznaczono tablicami informacyjnymi, min. „miejsce postojowe dla rowerów”, czy „zakaz kąpieli”.
Dzięki takiej inwestycji nie tylko mieszkańcy Redła, ale także i min. rowerzyści, korzystający ze szlaku „Równiny Nowogardzkiej”, będą mogli odpocząć i mile spędzić czas, np. poprzez grę w szachy czy warcaby.

red.

powiązane – „Co powie ryba?” i „Nasza świetlica” odebrane”

Osina

150 tys zł dla Osiny

Osina. Wczoraj wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wręczył wójtowi gminy umowę na dofinansowanie programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, Wśród zaproszonych obecni byli przedstawiciele gmin i powiatów, które złożyły zapotrzebowanie i uzyskały z Funduszu Solidarnościowego dotacje na realizację ww. programów.

Łączna kwota dotacji w obu programach na 2023 r. dla gminy Osina wyniosła łącznie 150 939, 60 zł z tego odpowiednio:

  • „Opieka wytchnieniowa” – 90 372, 00 zł,
  • „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 60 567, 60 zł.

Od 2019 r. w celu wsparcia osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin gmina Osina przystępuje do ww. programów ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które finansowane są ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programów w gminie Osina jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie.

red.

powiązane – „Osina w liczbach”

Kontynuuj czytanie

Osina

Osina w liczbach

Osina. Z rejestru mieszkańców gminy Osina wynika, że w roku 2022 odnotowano ujemny przyrost naturalny.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, urodziło się bowiem 25 dzieci (11 chłopców i 14 dziewcząt) a zmarły 42 osoby (23 mężczyzn i 19 kobiet).

W gminnym USC zarejestrowano 21 aktów zgonu i 2 akty urodzenia.

W roku 2022 najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom: dziewczynki – Antonina, Sara, chłopcy – Jan.

W 2022 r. sporządzono 8 aktów małżeństwa, w tym 6 przed kierownikiem USC (trzy śluby poza lokalem USC), 1 konkordatowy i 1 akt zagraniczny (transkrypcja). Wpłynęło 11 orzeczeń o rozwodzie.

Na dzień 31.12.2022 r. liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosiła 2849, w tym 1396 kobiet i 1453 mężczyzn. Dla porównania, w roku 2020 liczba ludności wynosiła – 2884, natomiast w roku 2021 – 2870.

red.

powiązane – „Podwyżka na prima aprilis”

Kontynuuj czytanie

Osina

Podwyżka na prima aprilis

Osina. Radni zdecydowali, że opłata za odbiór śmieci wzrośnie od 1 kwietnia br.

Opublikowane

w dniu

Na ostatniej sesji 25 stycznia br. ustalono, że stawka ta wzrośnie z 26 na 28 zł od osoby.

Niedawno stawki za odbiór śmieci od osoby podniosły gminy: Przybiernów – z 31 do 36 zł, Stepnica – z 30 do 32 zł i Maszewo z 27 do 34 zł. Na razie stawke 30 zł od osoby utrzymuje gmina Goleniów, a gmina Nowogard planuje jej podniesienie z 22 na 28 zł.

red.

powiązane – „Cennik z podwyżkami zaakceptowany”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie