Connect with us

Osina

Postój w Redle

Osina. Wczoraj w Redle odebrano postój rowerowy.

Opublikowane

w dniu

To był oficjalny odbiór techniczny projektu zrealizowanego przez Gminę Osina, współfinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2020”. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną panującą w kraju, ze strony Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nikt nie uczestniczył w odbiorze.

Całkowity koszt projektu pod nazwą: Postój rowerowy na szlaku „Równina Nowogardzka”, wyniósł

11 171,42 zł, z czego:

10 000 zł – dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
1 171,42 zł – dofinansowanie z funduszu sołeckiego

W wyniku przedmiotowej inwestycji wykonano prace ziemne na terenie zbiornika wodnego, które polegały na usunięciu zarośli porastających brzegi zbiornika, oraz dokonano oczyszczenia dna zbiornika poprzez wywóz namułu. Jednocześnie zamontowano na jednym z rogu zbiornika studzienkę betonową wraz z niezbędnymi rurami, gdzie całość będzie służyć do odpływu nadmiaru wody.

Teren dojazdowy do zbiornika wodnego, został utwardzony poprzez ułożenie tłucznia, a reszta terenu została zniwelowana, zasiano trawę oraz posadzono krzewy.
Przy wjeździe do zbiornika zamontowano stojak rowerowy, a także stół z siedziskami do gry w szachy/warcaby.
Dodatkowo teren przy zbiorniku oznaczono tablicami informacyjnymi, min. „miejsce postojowe dla rowerów”, czy „zakaz kąpieli”.
Dzięki takiej inwestycji nie tylko mieszkańcy Redła, ale także i min. rowerzyści, korzystający ze szlaku „Równiny Nowogardzkiej”, będą mogli odpocząć i mile spędzić czas, np. poprzez grę w szachy czy warcaby.

red.

powiązane – „Co powie ryba?” i „Nasza świetlica” odebrane”

Osina

6 milionów dla Osiny

Osina. Gmina Osina uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 5 996 400,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, dwie inwestycje drogowe na terenie gminy Osina zostaną zrealizowane ze wsparciem funduszy zewnętrznych:

  • Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki
  • Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze

Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki obejmuje drogę o długości 1,15 km z nawierzchnią bitumiczną oraz utwardzonymi poboczami gruntowymi i odwodnieniem do rowów melioracyjnych. W zakresie planowanej inwestycji jest również budowa oświetlenia drogowego solarnego. Budowa drogi poprawi atrakcyjność Gminy pod względem rozwoju budownictwa mieszkalnego oraz wpłynie korzystnie na rozwój usług turystycznych i wypoczynkowych z uwagi na poprawę dojazdu do jeziora w obrębie miejscowości Kościuszki. Przewidywana wartość inwestycji to 4.154.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 3.946.300,00 zł.

Z kolei budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze, obejmuje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 0,4 km i szerokości pasa drogowego 14 m wraz z odwodnieniem do rowów melioracyjnych i placem manewrowym dla pojazdów o dużych gabarytach. Inwestycja obejmuje także przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz gazowej na obszarze inwestycji. Droga stanowić będzie połączenie komunikacyjne obszaru inwestycyjnego z drogą powiatową oraz pośrednio z drogą krajową S6 Szczecin-Koszalin-Gdańsk co poprawi atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych tym obszarem. Przewidywana wartość inwestycji to 2.158.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 2.050.100,00 zł

Obie inwestycje otrzymały dofinansowanie w wysokości 100 % wnioskowanych środków.

red.

powiązane – „Sprawstwo i wina udowodnione”

Kontynuuj czytanie

Osina

Nagrodzeni

Osina. 13 października 2021 r, w urzędzie gminy Osina wręczono nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, wójt gminy wręczył nagrody osobom wyróżniającym się w pracy na rzecz edukacji młodego pokolenia oraz przyczyniającym się do rozwoju Szkoły Podstawowej w Osinie: Pani Tatianie Olbert – Dyrektor SP w Osinie, Pani Katarzynie Paczkowskiej – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji, logopeda oraz Panu Michałowi Janikowi – nauczycielowi WF.

red.

powiązane – „Gdzie polecimy z Goleniowa w roku 2028?”

Kontynuuj czytanie

Osina

100 tyś zł dla Osiny

Osina. Wójt odebrał z rąk sekretarza stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oraz wojewody zachodniopomorskiego czek na sumę 100 000,00 zł z programu Cyfrowa Gmina.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, otrzymana kwota zostanie przeznaczona na zakup nowego sprzętu informatycznego, co pozwoli
z kolei na podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

red.

powiazane – „Gabaryty – nowy harmonogram”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie