Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Goleniów

Porozumienie… nieporozumień

Goleniów. Prezydent Szczecina podważa porozumienie z władzami gminy Goleniów, a nowe centrum przesiadkowe w Załomiu nadal stoi puste.

Opublikowane

w dniu

W tej sprawie goleniowskie władze gminy wysłały niedawno dwa listy – do prezydenta Szczecina i kierownictwa Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). Do tego drugiego z wnioskiem o mediację, bowiem zarówno Szczecin jak i Goleniów są członkami SOM i w ramach SOM oba samorządy realizowały inwestycję w Załomiu. W ich wyniku doszło do spotkania wiceburmistrza Tomasza Banacha z wiceprezydent Szczecina, na którym Banach przedstawił jej kompromisową propozycję wyjścia z impasu w tej sprawie – bez ponoszenia przez gminę Goleniów dodatkowych kosztów.
Wczoraj natomiast doszło do spotkania wiceburmistrza Banacha z prezydentem Krzystkiem podczas obrad SOM. Jak nam powiedział Banach, prezydent Szczecina próbował podważać porozumienie z 2016 roku, które sam podpisał sugerując drogę prawną by wątpliwości rozstrzygnąć. Jak nam wiadomo goleniowskie władze są pewne swego i wyniku prawnej konfrontacji, jednak zamiast długiego procesu proponują łatwiejsze, kompromisowe załatwienie sprawy, by jak najszybciej centrum przesiadkowe w Załomiu zaczęło działać zgodnie z zawartym porozumieniem.

Niedawno szczecińscy radni przyjeli uchwałę, która ma uruchomić dojazd szczecińskich autobusow do Załomia za odpowiednią opłatą ze strony gminy Goleniów. Nie zgadzają się na takie postawienie sprawy goleniowskie władze, które stoją na gruncie wciąż obowiązujej uchwały rady miasta Szczecina z 2016 roku i będącego jej skutkiem porozumienia burmistrza Krupowicza i prezydenta Krzystka z września tego samego roku.

Szczecińscy radni uchwalili wtedy:”…upoważnia się prezydenta miasta do podpisania porozumienia z gminą Goleniów w sprawie realizacji projektu „Budowa ul. Leśnej w dz. nr 143 w obr. Załom w gminie Goleniów” jako części centrum przesiadkowego komunikacji publicznej obydwu gmin w Załomiu…”, a następnie burmistrz z prezydentem podpisali porozumienie, w którym czytamy m.in:”… (miasto Szczecin) uruchomi po wybudowaniu i oddaniu do użytku ul. Leśniej linię autobusową w rejonie objętym dokumentacją projektową, w celu obsługi obu gmin, BEZ PONOSZENIA PRZEZ GMINĘ (Goleniów) KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USŁUG ZDiTM SZCZECIN NA JEJ TERENIE…”

Zdaniem wiceburmistrza Banacha gmina Goleniów swoje zobowiązania wynikające z tego porozumienia wypełniła i oznacza to, że żadne nowe porozumnienie nie jest potrzebne bo nadal obowiązujue to z 2016 roku.

red.

powiązane – „Prezydent jest oszustem”

Goleniów

Rondo Zajki zagospodarowane

Goleniów. Rondo imienia Henryka Zajki na ul. Maszewskiej zmieniło wygląd.

Opublikowane

w dniu

Jak nam dzisiaj powiedział prezes PGK Zbigniew Pankiewicz, właśnie zakończyły się wykonywane przez tę spółkę prace przy zagospodarowania centrum tego ronda nasadzeniami i innymi odpowiednimi elementami. Całość prac PGK wykonała w ramach umowy z gminą.

red.

powiązane – „Otwarty spichlerz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Ekomural przy Szarych Szeregów

Goleniów. W Goleniowie ekomural powstanie przy ulicy Szarych Szeregów 7.

Opublikowane

w dniu

Wykona go Wallart Tomasz Smieszkol, a kompozycja przedstawiać będzie dziewczynkę na tle czystego, zielonego miasta. W 2022 roku w ramach projektu „Pomorze Zachodnie Zielony Region”, współfinansowanego z funduszy europejskich RPO WZ 2014-2020 w kwocie 300 tys. zł, zaplanowano wykonanie siedmiu ekomurali. Powstaną w sześciu miastach regionu w tym jeden w Goleniowie.

Ekomurale powinny pojawić się na elewacjach budynków podczas wakacji. Wszystko zależy od porozumień z artystami i przyjętych harmonogramów prac. Do wykonania malowideł użyte zostaną farby fotokatalityczne, które działają tak samo jak zadrzewiony skwer, neutralizując zanieczyszczenia. Badania naukowe potwierdzają skuteczność fotokatalizy i nanokryształów dwutlenku tytanu, które są składnikiem farby i pełnią funkcję katalizatora, przyspieszając rozkład szkodliwych substancji. Szacuje się, że 1 metr kw. redukuje 0,44 g tlenków azotu dziennie. Co więcej – farba wychwytuje nie tylko gazy, ale również drobnoustroje. Niszczy bakterie, wirusy, grzyby, a nawet nieprzyjemne zapachy. Jej wielką zaletą jest samooczyszczanie. Pomalowana powierzchnia nie wymaga częstego odświeżania czy mycia.

red.

powiązane – „Otwarty spichlerz”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

60. lat kapłaństwa

Goleniów. 25 czerwca ks. kanonik Bogdan Schmidt obchodził we wspólnocie parafialnej 60. rocznicę święceń kapłańskich.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje parafia, po ukończeniu Seminarium Duchownego w Paradyżu, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wilhelma Pluty 24 czerwca 1962 roku w Międzyrzeczu Wielkopolskim. Jubileuszowej Mszy Świętej przewodniczył dostojny jubilat. W tej uroczystej dla niego chwili towarzyszyli mu Arcybiskup Andrzej Dzięga, proboszcz parafii i dziekan dekanatu Goleniów ks. Wacław Nowak, grono zaprzyjaźnionych kapłanów, burmistrz gminy Goleniów oraz liczna grupa parafian. Kazanie, poświęcone powołaniu oraz istocie kapłaństwa, wygłosił JE Arcybiskup. I w tym kontekście nawiązał do jubileuszu ks. Schmidta, podkreślając zwłaszcza jego zasługi w tworzeniu od podstaw parafii Świętego Jerzego, z którą związany jest od 48 lat, i dziękując za ogrom pracy, jaką w to dzieło oraz w budowę nowego kościoła włożył. Wyrazem uznania za jego wierną służbę Bogu było wręczenie ks. Bogdanowi jubileuszowego krzyża z sześcioma pierścieniami. Wzruszony Jubilat podziękował Księdzu Arcybiskupowi, księżom, z którymi współpracował w czasie swojej posługi kapłańskiej oraz wszystkim, których przez minione lata Pan Bóg na jego drodze stawiał. Po Eucharystii ustawiła się do Księdza Kanonika długa kolejka ludzi, którzy z okazji jubileuszu chcieli mu podziękować za pracę w parafii i złożyć życzenia z okazji kapłańskich „urodzin”. Obchody jubileuszu zwieńczyła wspólna uczta w plebanijnym ogrodzie, na której nie zabrakło urodzinowego tortu.

red.

powiązane – „Ołtarz poświęcony, kościół konsekrowany”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie