Connect with us

Przybiernów

Ponad 4,6 mln zł dla Przybiernowa

Przybiernów. Rozstrzygnięto drugą edycję Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie otrzyma 2845 samorządów i związków JST – w tym ponad 4,6 mln zł gmina Przybiernów. Na Pomorzu Zachodnim dofinansowanych zostanie 210 inwestycji.

Opublikowane

w dniu

Na zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 4 615 875,00 zł – realizacja inwestycji składa się z trzech etapów. Etap pierwszy będzie polegał na budowie pomostu. Etap drugi to budowa placu zabaw oraz oświetlenia LED, natomiast etap trzeci stanowi budowę budynków obsługi plaży, a także chodników, parkingu, miejsc pod namioty i campery. Przewidywana wartość inwestycji – 5.128.750,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji mogły składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz związki JST w kraju. Z rządowego programu przyznano dofinansowanie na realizację prawie 5 tysięcy projektów we wszystkich regionach Polski.

Kolejna edycja Programu Inwestycji Strategicznych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem samorządów. Dofinansowanie przyznane w drugiej edycji pomoże zrealizować wiele potrzebnych inwestycji, które poprawią jakość życia lokalnych społeczności i będą wspierać zrównoważony rozwój kraju – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który jest operatorem programu.

Jakie inwestycje powstaną?

Najwięcej środków przyznano na inwestycje drogowe (14,28 mld zł), wodno- kanalizacyjne (4,88 mld zł) oraz inwestycje w infrastrukturę sportową (2,51 mld zł).

Zgodnie z przyjętym regulaminem, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie BGK wystawi promesy wstępne dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie 9 miesięcy od ich otrzymania.

red.

powiązane – „Przebudowa boiska

Przybiernów

Nowe oświetlenie dróg i ulic

Przybiernów. Nowe oświetlenie pojawi się na drodze Rokita-Moracz oraz na terenie całej gminy.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, 19 maja 2023 r. zostały przeprowadzone negocjacje na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Przybiernów z przedsiębiorstwem ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przybiernów w celu znacznego ograniczenia wydatków gminy na oświetlenie dróg i ulic poprzez:

  • wymianę ponad 600 punktów oświetleniowych na terenie gminy Przybiernów,
  • wymianę 45 zegarów astronomicznych.

Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań oświetlenia zwiększających efektywność energetyczną oraz jakość zarządzania oświetleniem ulicznym pozwoli na oszczędności w kosztach energii elektrycznej, zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców zarówno w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego jak i bezpieczeństwa osobistego ludności oraz poprawi wizerunek miejscowości leżących na terenie Gminy. W ramach zamówienia przewiduje się:

1) wymianę opraw oświetleniowych na nowe, tzw. wymianę „punkt za punkt”,
2) moc opraw zainstalowana przed wymianą wynosi 54,41 kW.
3) moc opraw po wymianie wynosić będzie 27,41 kW.
4) różnica mocy wynosi 27,00 kW, co daje oszczędność mocy 49,62%

Termin wykonania prac: 10.12.2023r. Wartość zamówienia: 840.000 zł netto. Poniesione nakłady inwestycyjne zwrócą się prawdopodobnie po 8 latach.

8 maja 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Rokita-Moracz” z wykonawcą – ELMAR.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Rokita, od Rokita 20B do Rokita 23 i Rokita-Moracz na dz. nr 25,27 obr. geod. Rokita, dz. nr 156 obr. geod. Moracz. Projektuje się oświetlenie drogi słupami o długości 9m w ilości 31 sztuk, stalowymi ocynkowanymi ze źródłami światła LED o budowie dwukomorowej o mocy znamionowej 59W, minimalny strumień świetlny oprawy 8650 lm.

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to 30.09.2023 r

red.

powiązane – „Kościuszki i Leśna do przebudowy”

Kontynuuj czytanie

Osina

Sołtysi wyróżnieni

Przybiernów, Osina. Najlepsi tegoroczni, zachodniopomorscy sołtysi w konkursie „Sołtys Roku 2023” – laureatami wyróżnień jedenastej edycji plebiscytu zostali: Danuta Borkowska z sołectwa Czarnogłowy i Małgorzta Kasek z sołectwa Kościuszki.

Opublikowane

w dniu

O tegoroczne zwycięstwo rywalizowało 66 wyjątkowych organizatorów i animatorów działań na obszarach wiejskich. Konkurs miał charakter otwarty. Kandydata do tytułu „Sołtys Roku” 2023 mogły zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej. Kapituła konkursowa oraz Zarząd Województwa wyłoniła laureatów i wyróżnionych. Największą ilość punktów uzyskali: Anna Sobczyńska (sołectwo Bielin), Edyta Gajewska (sołectwo Ślazowo) oraz Monika Kosińska (sołectwo Trzebieszewo). Oprócz głównych nagród, w XI edycji konkursu „Sołtys Roku”, przyznano także 20 wyróżnień.

red.

powiązane – „Zachodnia Obwodnica Szczecina”

Kontynuuj czytanie

Przybiernów

Kościuszki i Leśna do przebudowy

Przybiernów. 5 maja zostały podpisane umowy na wykonanie inwestycji pn: „Przebudowa ulic Kościuszki, Leśnej w miejscowości Przybiernów realizowana w częściach: Część nr 1 – wykonanie robót budowlanych, Część nr 2 – nadzór inwestorski”

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, inwestycja obejmuje wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdów oraz chodników o długości 1527,97 m. Szerokość jezdni będzie wynosiła od 3,5 m do 5,5 m. Wzdłuż drogi wykonane zostaną pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m oraz chodnik o długości 1294,19 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Wzdłuż drogi zostanie wykonane oświetlenie łącznie 41 sztuk słupów.

Dofinansowań w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR

Kwota promesy-4.822.948,89zł-95%
Udział własny Gminy – 253.839,42zł – 5%
Razem-5.076.788,31zł

Planowana data zakończenia zadania- maksymalnie do 05.11.2024- 550dni

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Nadzór inwestorski: CIVIL PLAN Projektowanie i Nadzór Kamil Karluk

red.

powiązane – „Przybiernów z powiatem”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie