Connect with us

Powiat

Polska Hekatomba

Powiat. Stowarzyszenie Polska Hekatomba uruchomi wkrótce portal
internetowy, gdzie zgromadzone i opisane zostaną wszystkie
zbrodnie popełnione przez okupantów na polskich obywatelach w
czasie drugiej wojny światowej

Opublikowane

w dniu

Oto list jaki w tej sprawie przesłało do nas stowarzyszenie:

„Szanowna Redakcjo,

Stowarzyszenie Polska Hekatomba uruchomi wkrótce portal
internetowy, gdzie zgromadzone i opisane zostaną wszystkie
zbrodnie popełnione przez okupantów na polskich obywatelach w
czasie drugiej wojny światowej. Zwracamy się z prośbą o pomoc
do Państwa Czytelników, Słuchaczy i Widzów, którzy mogą
posiadać wiedzę i materiały mogące uzupełnić przygotowywany
przez nas projekt.
Ludobójstwo, do którego doszło na obszarze Polski podczas drugiej wojny
światowej, trwale połączyło wszystkich obywateli naszego kraju. Nie ma
znaczenia, w którym zakątku świata żyjemy, czy nasz adres jest w mieście
czy na wsi, gdzie pracujemy, ile zarabiamy, jakie posiadamy
wykształcenie, ile mamy lat, jaką wyznajemy religię oraz na kogo
oddajemy swój głos w wyborach.
Bez względu na wszystkie różnice między nami, dokonane przez
okupantów zbrodnie z lat 1939-1945, których ofiarami, uczestnikami,
świadkami byli nasi przodkowie lub wciąż my sami, stanowią fundament
polskiej pamięci zbiorowej.
Stowarzyszenie Polska Hekatomba, przygotowuje portal internetowy,
dzięki któremu po raz pierwszy możliwe będzie zebranie i opisanie w
jednym miejscu wszystkich zbrodni popełnionych przez okupantów na
polskich obywatelach podczas drugiej wojny światowej. Zawartość strony
będzie stanowić oś czasu – szczegółowy rejestr nie tylko masowych
mordów, ale i zabójstw pojedynczych osób oraz mapa z miejscami
wszystkich zbrodni.
Przygotowywany przez nas portal będzie uczył i upamiętniał, ale przede
wszystkim pozwoli Czytelnikom spojrzeć na ogrom tej tragedii z
perspektywy lotu ptaka i odkryć indywidualne związki z dotąd nieznanymi
lub zapomnianymi historiami.
Od ponad roku nad projektem Polskiej Hekatomby pracują historycy,
naukowcy, dziennikarze i pasjonaci. Materiały, które znajdą się na portalu
pochodzą m.in. z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej, zbiorów
muzealnych oraz prywatnych kolekcji.
Jesteśmy świadomi, że bez pomocy społeczności lokalnych nie uda nam
się zapisać wszystkich białych kart ludobójstwa, do którego doszło na
terenie Polski podczas drugiej wojny światowej.
Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc do wszystkich, którzy posiadają
wiedzę i materiały mogące uzupełnić przygotowywany przez nas portal.
Zapraszamy do współtworzenia z nami portalu Polskiej Hekatomby –
miejsca, które odda drugowojennym ofiarom należny im szacunek i
przede wszystkim zachowa ich w naszej pamięci i przyszłych pokoleń
Polaków.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
kontakt@polskahekatomba.pl
www.facebook.com/polskahekatomba
Stowarzyszenie „Polska Hekatomba”
3 Maja 27-31 lok. 3
81-364 Gdynia

Z poważaniem
Michał Orłowski
Rzecznik Prasowy
tel. 729 109 108
kontakt@polskahekatomba.pl

Powiat

Goleniów pierwszy, Osina ostatnia

Powiat. Z analizy uchwał budżetowych gmin i naszego powiatu wynika, że gmina Goleniów jest zdecydowanie najbogatsza.

Opublikowane

w dniu

Tak oto przedstawia się porównanie dochodów, wydatków i wydatków inwestycyjnych gmin (oraz powiatu goleniowskiego) w naszym powiecie zaplanowanych na rok 2022 (w zaokrągleniu):

Gmina Goleniów – 232 mln zł (dochody), 272 mln zł (wydatki), 77 (wydatki inwestycyjne)

Powiat goleniowski – 106 mln zł, 112 mln zł, 5,5 mln zł

Gmina Nowogard – 102 mln zł, 107 mln zł, 8,5 mln zł

Gmina Maszewo – 44 mln zł, 48 mln zł, 11 mln zł

Gmina Stepnica – 38 mln zł, 44 mln zł, 20 mln zł

Gmina Przybiernów – 27 mln zł, 34 mln zł, 13 mln zł

Gmina Osina – 14,5 mln zł, 17 mln zł, 4,5 mln zł

Jeśli zestawić wydatki inwestycyjne z dochodami gmin i powiatu, to widać, że pod tym wzgledem przoduje gmina Stepnica, która ponad połowę dochodów przeznacza na ten cel. Niewiele ustępuje jej gmina Przybiernów – blisko połowę dochodów przeznacza na inwestycje. Najbogatsza gmina Goleniów w porównaniu z nimi na inwestycje przeznacza tylko 1/3 dochodów. Najgorzej pod tym względem jest w powiecie goleniowskim, gdzie inwestycje są tylko 1/20 dochodów i w gminie Nowogard, gdzie ten wskaźnik wynosi 1/12.

red.

powiązane – „Ceny bez zmian”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Ceny bez zmian

Powiat. Celowy Związek Gmin R-XXI nie zmienił cen.

Opublikowane

w dniu

R-XXI, którego członkiem są wszystkie gminy naszego powiatu, utrzymał dla swoich członków ceny przyjmowania odpadów komunalnych z roku poprzedniego. Od 1 stycznia 2022 obowiązuje więc nadal cennik z 1 stycznia 2021 r.

Od tego roku zakład CZG R-XXI w Słajsinie może też przyjmować odpady komunalne od innych podmiotów niż członkowie R-XXI na zasadach komercyjnych – tam ceny są wyższe i negocjowane.

red.

powiązane – „Czy ENERIS wybuduje w Goleniowie spalarnię?”

Kontynuuj czytanie

Powiat

Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Powiat. Wczoraj,w starostwie powiatowym w Goleniowie podpisano list intencyjny pomiędzy powiatem goleniowskim, a gminami powiatu.

Opublikowane

w dniu

Te gminy to: Maszewo, Nowogard, Osina i Przybiernów. Będą wspołpracować na rzecz zrównoważonego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Zakres współpracy obejmować będzie m.in.:

  • Zastosowanie i rozwijanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu wspierania potrzeb rozwojowych w ramach Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Goleniowskiego,
  • Opracowanie i wdrażanie wspólnej strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Goleniowskiego,
  • Przygotowanie i realizację partnerskich i zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na zidentyfikowane potrzeby całego Obszaru Funkcjonalnego Gmin Powiatu Goleniowskiego m. in. w celu wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021 -2027.

Szczegółowe zasady przygotowania i realizacji strategii rozwoju oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Funkcjonalnym Gmin Powiatu Goleniowskiego w zależności od przyjętej przez Partnerów formy prawnej oraz zapisów dokumentów strategicznych, zostaną uregulowane w porozumieniu zawartym między stronami.

Gminy Goleniów i Stepnica nie weszły do partnerstwa, ponieważ są członkami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

red.

powiązane – „Budżet powiatu 2022 r”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie