Connect with us
https://www.pracujwfiege.pl/

Osina

Podwyżki wójtów i burmistrzów za nami

Osina. 15 576 zł brutto zarabia teraz po niedawnej podwyżce wójt gminy Osina.

Opublikowane

w dniu

To ostatni z wójtów/burmistrzów z naszego powiatu, który dostał podwyżkę zgodnie z nowymi przepisami. Jego płace radni podnieśli na sesji 7 grudnia ustalając wynagrodzenie miesięczne brutto (z wyrównaniem od 1.08.2021) wójta gminy Osina w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 8.200,00 zł,
2) dodatek funkcyjny – 2.520,00 zł,
3) dodatek specjalny – 3.216,00 zł,
4) 20 % dodatku stażowego – 1.640,00 zł.

Najwięcej w powiecie zarabia teraz miesięcznie burmistrz niewielkiej gminy Stepnica – 19 470 zł brutto, sporo za nim jest burmistrz największej i najbogatszej gminy naszego powiatu, gminy Goleniów – 17 700 zł brutto miesięcznie. Na trzecim miejscu jest burmistrz gminy Nowogard – 16 104 zł brutto miesięcznie. Burmistrz gminy Maszewo zarabia teraz – 15 940 zł brutto miesięcznie. Dalej mamy wójta gminy Osina – 15 576 zł brutto i gminy Przybiernów – 15 570 zł brutto miesięcznie .

Na sesji 22 grudnia podwyższone zostaną zarobki starosty.

red.

powiązane – „Sezon na podwyżki rozpoczęty”

Osina

Granty dla Węgorzy i Redostowa

Osina. Sołectwa Węgorza i Redostowo otrzymały dotacje z urzędu marszałkowskiego w konkursie „Granty Sołecki 2022”.

Opublikowane

w dniu

Węgorza na projekt „Przejście z przeszłości do teraźniejszości”, a Czarnogłowy na utworzenie miejsca rekreacyjnego w centrum sołectwa Redostowo – oba sołectwa otrzymały po 15 tys zł.

180 sołectw, które zwyciężyły w konkursie marszałka województwa zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”, będzie mogło zrealizować swoje projekty inwestycyjne na obszarach wiejskich ze wsparciem z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

Celem konkursu było wyróżnienie sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym.

To już szósta edycja konkursu, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród sołectw i gmin naszego województwa. W ubiegłym roku zgłosiło się 428 sołectw, spośród których wyłoniono 180 laureatów. Łączna kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego WZ wyniosła 1,8 mln zł. Beneficjenci dzięki otrzymanym środkom m.in. utworzyli siłownie zewnętrzne, place zabaw, zrewitalizowali parki czy zmodernizowali świetlice.

W tym roku pula środków w konkursie wyniosła 2,7 mln zł. Zgłoszone zostały 354 projekty. Kapituła Konkursu oceniła nadesłane zgłoszenia i wyłoniła laureatów: gminy i sołectwa. Pomoc finansowa na realizację projektu dla jednego sołectwa to 15 tys. zł.

red.

powiązane – „Nad morze w wakacje najlepiej pociągiem. Wygodnie, taniej i bez korków”

Kontynuuj czytanie

Osina

Komputery do odbioru

Osina. Od czwartku 23.06.2022 r. rozpoczęło w gminie Osina przekazywanie sprzętu komputerowego uczniom z rodzin byłych pracowników PPGR.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w czwartek 23.06.2022 r. w siedzibie urzędu gminy Osina pierwsi uprawnieni uczniowie odebrali zakupiony sprzęt komputerowy z rąk wójta gminy.

W ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR” gmina Osina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego: laptopów wraz z oprogramowaniem. W ramach projektu gmina Osina zakupiła 119 szt. kompletów sprzętu komputerowego dla uczniów byłych pracowników PPGR-y. Kolejnym krokiem w projekcie jest przekazanie przez gminę Osina sprzętu komputerowego w drodze darowizny na podstawie umowy darowizny. W związku z tym ustalono harmonogram odbioru sprzętu zamieszony w komunikacie dot. odbioru sprzętu komputerowego, jak również z procedurą utrzymania efektów projektu wprowadzoną Obwieszczeniem wójta gminy Osina z dn. 20.06.2022. Dostępne pod linkiem: https://osina.pl/start/polski-lad/2870-informacja-23

Więcej informacji udziela koordynator projektu Szymon Pilipczuk tel. 508 499 620.

red.

powiązane – „Bankructwo szpitali?”

Kontynuuj czytanie

Osina

Osina – granty sołeckie

Osina. W ogłoszonym przez wójta gminy Osina konkursie „Granty sołeckie gminy Osina 2022”, uczestniczyły cztery sołectwa: Kościuszki, Redostowo, Krzywice oraz Kikorze.

Opublikowane

w dniu

Jak podaje gmina, w tym roku do podziału było 30 tys. zł i zgłoszono 4 projekty:

„Budowa infrastruktury służącej rekreacji i bezpieczeństwu” – Sołectwo Krzywice
„Modernizacja drogi wewnętrznej działka nr 78/3 w Redostowie „– Sołectwo Redostowo
„Dożynki gminne się zbliżają – altanę doposażają” – Sołectwo Kościuszki
„Bezpieczny plac zabaw” – Sołectwo Kikorze.

Na podstawie oceny formalnej oraz merytorycznej komisja konkursowa wyłoniła dwóch laureatów konkursu, którzy uzyskali największą punktację i którym zostały przyznane środki finansowe.

Sołectwo Redostowo – „Modernizacja drogi wewnętrznej działka nr 78/3 w Redostowie”. Wartość dofinansowania projektu 20.000,00 zł.

Sołectwo Kościuszki – „Dożynki gminne się zbliżają – altanę doposażają”. Wartość dofinansowania projektu 10.000,00 zł.

red.

powiązane – „Wybrano ofertę na Zachodnią Obwodnicę Szczecina”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie