Connect with us

Goleniów

Podwyżka ustalona – 17 700 zł

Goleniów. Podczas niedawno zakończnej sesji rady miejskiej radni uchwalili podwyżkę zarobków burmistrza. Padła zapowiedź podwyżki zarobków dla pracowników urzędu gminy.

Opublikowane

w dniu

Stało się to dopiero w trzecim głosowaniu, kiedy wcześniejsze propozycje nie uzyskały większości głosów. Stanęło na kwocie 17 700 zł brutto zaproponowanej przez szefa klubu radnych Roberta Krupowicza Wojciecha Łebińskiego. To znacznie więcej niż dotychczasowe zarobki burmistrza – 10 600 zł brutto. Wyższą pensje burmistrz dostanie z wyrównaniem od 1.08.2021 r
Ten sam radny Łebiński wcześniej zaproponował by burmistrz zarabiał nieco ponad 19 tys zł miesięcznie, ale radni stosunkiem głosów 11-9 propozycję odrzucili.
Druga w kolejności głosowana była propozycja jednego z klubów radnych opozycyjnych, by ustalić zarobki burmistrza na najniższym możliwym poziomie – nieco ponad 16 tys zł. Ona również nie przeszła bowiem głosy rozłożyły się remisowo 10-10.
Na sesji nie było burmistrza Krupowicza, który jest na urlopie.

Tę nieobecność oraz generalnie nieobecność burmistrza w pracach radny wypominali Krupowiczowi radni opozycyjni. Ich zdaniem burmistrz na podwyżkę nie załuguje, bo jest bardzo często nieobecny, ignoruje radnych, wyręcza się zastępcami. Za taką pracę nie powinno być podwyżki, ale ustawa powoduje, że tak czy inaczej ją dostanie. Padły też argumenty o wywołaniu przez burmistrza tzw. „kryzysu śmieciowego” w gminie i przeforsowaniu przez niego znacznego wzrostu ceny za odbiór śmieci, która wchodzi od 1 grudnia.

Za zasadnością podwyżki argumentował tylko radny Łebiński, twierdząc, ze burmistrz nie poracuje bardzo dobrze, ale tylko dobrze i dlatego zasługuje nie na 100% możliwej podwyżki, ale 95%, a po korekcie 90% górnej stawki.

Teraz burmistrz podwyższy zarobki swoim zastępcom, skarbnikowi i sekretarzowi gminy – mieszcząc się w ustawowych widełkach.

Przy okazji padły zapewnienia wiceburmistrza Tomasza Banacha o zaplanowanej podwyżce płac w całym urządzie – średnio o 10%, czyli po 500 zł „na głowę”.

red.

powiązane – „O ile więcej będzie zarabiał burmistrz?”

Goleniów

Drożej niż zakładano

Goleniów. Tylko jedna oferta wpłynęła w przetargu na wybudowanie nowego osiedla komunalnego w Helenowie.

Opublikowane

w dniu

Przewiduje ona koszt realizacji I etapu tego osiedla za bliko 25 mln zł. Inwestor, czyli GTBS, zakładał poziom ok. 20 mln zł.

Jak nam powiedziała prezes GTBS Izabela Frynas, w związku z wynikiem przetargu problemy są teraz dwa – raz, że zgłosił się tylko jeden wykonawca, dwa, że jest tak duża różnica w stosunku do zakładanej ceny. W związku za tym wyjścia są teraz również dwa – albo rozpisanie drugiego przetargu, albo znacznie większa dopłata do inwestycji z budżetu gminy. Decyzja ma zapaść do końca tygodnia.

red.

powiązane – „Przetarg na nowe osiedle”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Guzikiewicz ponownie skarbnikiem

Goleniów. Rada miejska w Goleniowie zaakceptowała dzisiaj jednogłośnie kandydaturę Mirosława Guzikiewicza na stanowisko skarbnika Gminy Goleniów.

Opublikowane

w dniu

Dzisiejsza nadzwyczajna sesja odbyła się w nietypowym miejscu – nie w sali konferencyjnej UGiM, ale w sali Centrum Aktywności Lokalnej.

Jak podaje gmina, w głosowaniu udział wzięło 19 radnych i wszyscy byli „za”.

Mirosław Guzikiewicz pełnił funkcję skarbnika Gminy Goleniów ponad 11 lat, do lipca 2021 r., kiedy to podjął pracę w Najwyższej Izbie Kontroli w Szczecinie.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej została zwołana ze względu na rezygnację z funkcji skarbnika Gminy przez Andrzeja Cieślińskiego.
Mirosław Guzikiewicz ponownie obejmie funkcję skarbnika Gminy od 15 grudnia 2021 r.

red.

powiązane – „Skarbnik zrezygnował”

Kontynuuj czytanie

Goleniów

Jutro zgromadzenie R-XXI

Goleniów. W sali konferencyjnej UGiM odbędzie się jutro zgromadzenie członków Celowego Związku Gmin R-XXI.

Opublikowane

w dniu

Należą do niego wszystkie gminy naszego powiatu. Decyzje tego zgromadzenia mają istotny wpływ na cenę odbioru śmieci komunalnych w powiecie goleniowskim.

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia CZG R-XXI – 08.12.2021r. godz. 11.00:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zgromadzenia z 14.07.2021 roku.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu CZG R-XXI w okresie
  między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI,
  b) upoważnienia Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI (ENERIS SA),
  c) ustalenia opłat za przyjmowanie odpadów do Regionalnego Zakładu
  Gospodarowania Odpadami w Słajsinie,
  d) ustalenia wysokości składki członkowskiej w 2022 roku,
  e) ustalenia kierunków działania Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI na rok 2022,
  f) ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na rok 2021,
  h) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Celowego
  Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2021-2035,
  i) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
  j) przystąpienia Gminy Dobrzany do Celowego Związku Gmin R-XXI,
  k) przystąpienia Gminy Brojce do Celowego Związku Gmin R-XXI.
 6. Uchwalenie planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na rok 2022; zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o projekcie planu.
 7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2022-2035; zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o zmianie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Dyskusja i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad

red.

powiązane – „Sesja w.. CAL”

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kontakt e-mail: gazeta@goleniowska.com,
Nasz portal przeciętnie odwiedza codziennie ok. 2000 użytkowników - oni przy okazji zobaczą reklamę, ogłoszenie, materiał promocyjny, nekrolog itp.

Na czasie